AKCJA – PRAWIDŁOWA SEGREGACJA

segregacja-śmieci.jpeg
Zadeklarowałeś selektywną zbiórkę odpadów? Pamiętaj zatem o obowiązku prawidłowej segregacji. Powiększyła Ci się rodzina, wynająłeś pokój, a może dziecko wyjechało na studia do innego miasta? Pamiętaj o aktualizacji ilości osób w deklaracji o wysokości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Nieprzestrzeganie zasad dotyczących gospodarki odpadami w Gminie Dobrzeń Wielki to jednocześnie wyższe koszty jej funkcjonowania, które ponoszone są przez wszystkich mieszkańców.

AKCJA – PRAWIDŁOWA SEGREGACJA – pod takim hasłem w Gminie Dobrzeń Wielki będzie prowadzony szereg działań zmierzających do zwiększenia poziomu frakcji segregowanych (szkło, metal, plastik, papier oraz bio), by osiągać jak najwyższy poziom recyklingu, a także uszczelnienia systemu poboru opłat za gospodarkę odpadami. Celem akcji jest również zwiększanie świadomości ekologicznej i wzrost odpowiedzialności za nasze środowisko.

odpady1.png

W ramach akcji będą przeprowadzane kontrole odpadów komunalnych w Gminie Dobrzeń Wielki, prowadzone przez Prowod sp. z o.o.  Przypominamy osobom, które zadeklarowały selektywny system zbiórki odpadów, iż frakcje (szkło, plastik, metal, papier oraz bio) nie mogą znajdować się w odpadach zmieszanych. Kontroli zostaną poddane również worki/pojemniki na odpady zbierane selektywnie, do których nie należy wyrzucać odpadów innych frakcji lub niedozwolonych, np. do pojemnika na szkło nie wrzucamy plastikowych butelek, do plastiku nie wrzucamy pampersów.

Ponadto należy pamiętać o odpowiednim zagospodarowaniu opadów niebezpiecznych, czy też budowlanych, które można dostarczyć do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów (PSZOK), znajdujący się w Chróścicach, na ul. Polnej.

W razie stwierdzenia nieprawidłowości po raz pierwszy zostanie naklejone – ostrzeżenie. Przy odpadach zbieranych selektywnie pojemnik pozostanie na posesji, by mieszkaniec mógł poprawić segregację. Kiedy sytuacja się powtórzy zostanie naklejona – uwaga i o zdarzeniu zostanie poinformowana Gmina Dobrzeń Wielki. Zostanie wszczęte postępowanie administracyjne wobec właściciela nieruchomości, zmierzające do zmiany wysokości stawki z selektywnej zbiórki odpadów na nieselektywną. Mamy jednak nadzieję, iż będą to sporadyczne sytuacje.

Przypominamy, iż zasady prawidłowej segregacji w Gminie Dobrzeń Wielki można znaleźć

  • na stronie internetowej
  • na harmonogramach wywozu odpadów,
  • nasi pracownicy chętnie odpowiedzą na Państwa pytania, prosimy o kontakt pod nr 77 469 55 56,
  • na workach przeznaczonych do selektywnej zbiórki,
  • w aplikacji mobilnej Gmina Dobrzeń Wielki, która wyśle Państwu przypomnienie o wystawieniu odpowiedniego pojemnika.

W ramach akcji w dalszym ciągu Spółka będzie prowadziła zajęcia edukacji ekologicznej w przedszkolach i szkołach, by od najmłodszych lat uczyć dbałości o środowisko naturalne.

Wspólny wysiłek mieszkańców, a także samorządów może doprowadzić do tego, by jak najmniej rzeczy się marnowało, a jak najwięcej odpadów zyskało „drugie życie”. Segregacja zaczyna się u nas w domach. Każdego dnia stajemy dziesiątki razy przed decyzją, czy wyrzucić cenny surowiec, powiększając górę odpadów na składowisku, czy może dzięki umieszczeniu w odpowiednim pojemniku odzyskać go.

 

Gwiazdka Polecamy

KMZB.jpeg

aglomeracja.png

wios_opole_powietrze.png

rodzina500.png

stobrawski.png

gmina_fair_play.jpg-1.png

Logo WKU.png

 

×

Wyszukaj w serwisie

Tagi wyszukiwania:
×

Zapisz się do newslettera

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych w celu przesyłania newslettera. Dane moje podałem dobrowolnie, mam możliwości ich poprawiania, żądania zaprzestania ich przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania. Administratorem danych osobowych jest Gmina Dobrzeń Wielki, ul. Namysłowska 44 46-081 Dobrzeń Wielki