• Dzisiaj jest:
    poniedziałek, 15 lipca 2024
  • Temperatura w Gminie Dobrzeń Wielki:
    30 °C

Zestawienie wyników konsultacji

Zestawienie wyników konsultacji
przeprowadzonych z mieszkańcami Gminy Dobrzeń Wielki w sprawie zmiany granic Gminy
w dniach od 18 lutego 2019r. do 8 marca 2019r.

W konsultacjach mieszkańcy wypełniali ankiety konsultacyjne i odpowiadali na pytanie:

 „Czy jesteś za zmianą granic Gminy Dobrzeń Wielki polegającą na ponownym włączeniu do obszaru Gminy Dobrzeń Wielki terenów byłych sołectw: Borki, Brzezie, Czarnowąsy, Krzanowice i Świerkle oraz części sołectwa Dobrzeń Mały, które z dniem 1 stycznia 2017r. zostały włączone do obszaru miasta Opola i są obecnie dzielnicami tego miasta?”

Tabela 1. Wyniki konsultacji

L.p.

 

Nazwa  sołectwa

 

 

Liczba osób uprawnionych

do udziału w konsultacjach*

 

 

 

Liczba osób, które wzięły udział w konsultacjach

 

Liczba głosów ważnych

Liczba

głosów ważnych

ogółem

 

Liczba głosów ważnych zawierających odpowiedź

„Jestem za”

 

Liczba głosów ważnych zawierających odpowiedź

„Jestem przeciw”

 

 

Liczba głosów ważnych zawierających odpowiedź „Wstrzymuję się”

 

 

%**

 

%***

 

%***

 

%***

1.

CHRÓŚCICE

2 744

255

9,29

247

226

91,50

15

6,07

6

2,43

2.

DOBRZEŃ MAŁY

755

95

12,58

91

90

98,90

1

1,10

0

0

3.

DOBRZEŃ WIELKI

4 436

441

9,94

426

419

98,36

6

1,41

1

0,23

4.

KUP

1 136

111

9,77

110

109

99,09

1

0,91

0

0

Razem Gmina Dobrzeń Wielki

9 071

902

9,94

874

844

96,57

23

2,63

7

0,80

 

*     Liczba stałych mieszkańców według danych z ewidencji ludności – stan na dzień 31 grudnia 2018r.;

**   Procent określa odsetek osób, które wzięły udział w konsultacjach w stosunku do liczby osób uprawnionych do udziału w konsultacjach;

***  Procent określa odsetek głosów ważnych zawierających określoną odpowiedź na pytanie konsultacyjne, w stosunku do ogólnej liczby głosów  ważnych.

Data publikacji: 12-03-2019 12:30 Opublikował(a): Izabela Kołodziej