Zestawienie wyników konsultacji

Zestawienie wyników konsultacji
przeprowadzonych z mieszkańcami Gminy Dobrzeń Wielki w sprawie zmiany granic Gminy
w dniach od 18 lutego 2019r. do 8 marca 2019r.

W konsultacjach mieszkańcy wypełniali ankiety konsultacyjne i odpowiadali na pytanie:

 „Czy jesteś za zmianą granic Gminy Dobrzeń Wielki polegającą na ponownym włączeniu do obszaru Gminy Dobrzeń Wielki terenów byłych sołectw: Borki, Brzezie, Czarnowąsy, Krzanowice i Świerkle oraz części sołectwa Dobrzeń Mały, które z dniem 1 stycznia 2017r. zostały włączone do obszaru miasta Opola i są obecnie dzielnicami tego miasta?”

Tabela 1. Wyniki konsultacji

L.p.

 

Nazwa  sołectwa

 

 

Liczba osób uprawnionych

do udziału w konsultacjach*

 

 

 

Liczba osób, które wzięły udział w konsultacjach

 

Liczba głosów ważnych

Liczba

głosów ważnych

ogółem

 

Liczba głosów ważnych zawierających odpowiedź

„Jestem za”

 

Liczba głosów ważnych zawierających odpowiedź

„Jestem przeciw”

 

 

Liczba głosów ważnych zawierających odpowiedź „Wstrzymuję się”

 

 

%**

 

%***

 

%***

 

%***

1.

CHRÓŚCICE

2 744

255

9,29

247

226

91,50

15

6,07

6

2,43

2.

DOBRZEŃ MAŁY

755

95

12,58

91

90

98,90

1

1,10

0

0

3.

DOBRZEŃ WIELKI

4 436

441

9,94

426

419

98,36

6

1,41

1

0,23

4.

KUP

1 136

111

9,77

110

109

99,09

1

0,91

0

0

Razem Gmina Dobrzeń Wielki

9 071

902

9,94

874

844

96,57

23

2,63

7

0,80

 

*     Liczba stałych mieszkańców według danych z ewidencji ludności – stan na dzień 31 grudnia 2018r.;

**   Procent określa odsetek osób, które wzięły udział w konsultacjach w stosunku do liczby osób uprawnionych do udziału w konsultacjach;

***  Procent określa odsetek głosów ważnych zawierających określoną odpowiedź na pytanie konsultacyjne, w stosunku do ogólnej liczby głosów  ważnych.

Gwiazdka Polecamy

KMZB.jpeg

aglomeracja.png

wios_opole_powietrze.png

rodzina500.png

stobrawski.png

gmina_fair_play.jpg-1.png

Logo WKU.png

 

×

Wyszukaj w serwisie

Tagi wyszukiwania:
×

Zapisz się do newslettera

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych w celu przesyłania newslettera. Dane moje podałem dobrowolnie, mam możliwości ich poprawiania, żądania zaprzestania ich przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania. Administratorem danych osobowych jest Gmina Dobrzeń Wielki, ul. Namysłowska 44 46-081 Dobrzeń Wielki