Obwieszczenie Wójta Gminy Dobrzeń Wielki o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego DOBRZEŃ WIELKI -4

   Wójt Gminy Dobrzeń Wielki, stosownie do art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz. U. 2018 r., poz. 1945 ze zm.), zawiadamia o podjęciu przez Radę Gminy Dobrzeń Wielki uchwały nr VI/43/2019 z dnia 28 marca 2019 r., o przystąpieniu do sporządzenia  zmiany  miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego DOBRZEŃ WIELKI-4.

  Zainteresowani mogą składać wnioski do zmiany w/w planu.  Wnioski na piśmie należy składać w Urzędzie Gminy w Dobrzeniu Wielkim ul. Namysłowska 44, 46-081 Dobrzeń Wielki – w terminie 21 dni od daty ukazania się niniejszego obwieszczenia. Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy. 

                                                                                            

                                                                                 Wójt Gminy Dobrzeń Wielki
                                                                                              Piotr Szlapa

 

Gwiazdka Polecamy

KMZB.jpeg

aglomeracja.png

wios_opole_powietrze.png

rodzina500.png

stobrawski.png

gmina_fair_play.jpg-1.png

Logo WKU.png

 

×

Wyszukaj w serwisie

Tagi wyszukiwania:
×

Zapisz się do newslettera

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych w celu przesyłania newslettera. Dane moje podałem dobrowolnie, mam możliwości ich poprawiania, żądania zaprzestania ich przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania. Administratorem danych osobowych jest Gmina Dobrzeń Wielki, ul. Namysłowska 44 46-081 Dobrzeń Wielki