• Dzisiaj jest:
    czwartek, 30 maja 2024
  • Temperatura w Gminie Dobrzeń Wielki:
    19 °C

Gala powiatu opolskiego ogólnopolskich konkursów organizowanych przez KRUS dla rolników i dzieci z terenów wiejskich

30 maja 2019 r. odbyła się uroczysta gala wręczenia nagród laureatom dwóch konkursów o zasięgu krajowym, organizowanych rokrocznie przez KRUS:

  • Konkursu „Bezpieczne Gospodarstwo Rolne”, w którym biorą udział rolnicy oraz
  • Konkursu Plastycznego dla dzieci, prowadzonego w bieżącym roku pod hasłem „Bezpiecznie na wsi: maszyna pracuje a dziecko obserwuje”, do którego zapraszani są uczniowie szkół podstawowych mieszkający na terenach wiejskich.

W bieżącym roku odbyła się już XVII edycja Konkursu BGR. oraz IX edycja Konkursu Plastycznego. Zgodnie z kontynuowaną tradycją Konkurs BGR objął patronatem honorowym Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda, a Konkurs Plastyczny Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Jan Krzysztof Ardanowski.

Współorganizatorami obu konkursów są:

- Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego

- Państwowa Inspekcja Pracy

- Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa

- Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa

Uroczystość odbyła się w sali Miejskiej Biblioteki Publicznej w Opolu przy ul. Minorytów i skupiła, oprócz laureatów i współorganizatorów, szerokie grono przedstawicieli instytucji i organizacji działających na rzecz poprawy bezpieczeństwa na terenach wiejskich, między innymi: przedstawicieli Opolskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Łosiowie, Polskiego Stowarzyszenia Ochrony Roślin z Warszawy, Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych Pocztowy, Zespołu Państwowych  Placówek Kształcenia Plastycznego w Opolu. W gronie zaproszonych znaleźli się także reprezentanci Urzędu Miasta Opola oraz jednostek samorządowych powiatu opolskiego, z terenu których wyłoniono laureatów konkursów: Urzędu Gminy Dąbrowa, Urzędu Gminy Łubniany, Urzędu Gminy Prószków, Urzędu Gminy Chrząstowice, Urzędu Gminy Dobrzeń Wielki. Wymienieni goście wystąpili jednocześnie w roli fundatorów nagród.

Zaproszenie przyjęli również nauczyciele oraz Dyrektorzy szkół, z których wybrano laureatów Konkursu Plastycznego. Podziękowania przekazujemy przy tej okazji wszystkim nauczycielom i Dyrektorom szkół z powiatu opolskiego, którzy poprzez sprawną opiekę pedagogiczną przekazali do oceny aż 155 prac plastycznych dzieci.

 

Laureaci BGR

I miejsce: Państwo Weronika i Jerzy Kupczyk z Chróścic

II miejsce: Pan Michał Gadziński z Chróściny

III miejsce: Pan Joachim Ledwig z Opola-Sławic

 

Laureaci Konkursu Plastycznego

I grupa wiekowa (klasy0-3)

I miejsce: Emilia Bartkowiak klasa I PSP w Prószkowie

II miejsce: Karolina Matyszok klasa I PSP w Łubnianach

III miejsce: Adrianna Siembida klasa I PSP w Dąbrowie

 

II grupa wiekowa (klasy4-8)

I miejsce: Paulina Grabowska klasa IV PSP w Dańcu

II miejsce: Patrycja Lebek klasa VI PSP w Złotnikach

III miejsce: Marek Twardawski  klasa IV PSP w Łubnianach

Co roku ilość prac konkursowych jest coraz większa, a tematyka bezpieczeństwa na wsi, rozumiana przez dzieci, przekłada się w sposób zauważalny na zwiększoną ich świadomość, co da się zauważyć podczas prowadzonych przez KRUS pogadanek i konkursów w szkołach.

Z roku na rok, podczas wizytacji gospodarstw uczestniczących w konkursie, obserwujemy wzrost poziomu bezpieczeństwa, głównie maszyn i urządzeń, wykorzystywanych do pracy przez rolników. Nie jest już rzadkością nowy park maszynowy. Rolnicy inwestują także w budynki, wiaty, podwórza, zachowując przy tym obowiązujące zasady bezpieczeństwa.

Wyrażamy przekonanie, że organizowane corocznie konkursy są jedną z wielu okazji do promowania wśród rolników zasad bezpiecznego życia i pracy na wsi, popularyzowania wśród uczniów szkół podstawowych z terenów wiejskich pozytywnych zachowań związanych z pracą i zabawą na terenie gospodarstwa rolnego, a także do upowszechniania „Wykazu czynności szczególnie niebezpiecznych związanych z prowadzeniem gospodarstwa rolnego, których nie wolno powierzać dzieciom poniżej 16 lat”.

Sporządziła:

Joanna Skuratowicz

Kierownik Samodzielnego Referatu

Prewencji, Rehabilitacji i Orzecznictwa Lekarskiego

Oddziału Regionalnego KRUS w Opolu

 

Wszystkim laureatom powiatowych edycji obu konkursów

życzę sukcesów na dalszych etapach konkursów z nadzieją, że dołączą

do grona finalistów wojewódzkich i centralnych.

Serdecznie dziękuję wszystkim uczestnikom oraz fundatorom nagród i już dziś zapraszam

do wzięcia udziału w kolejnych edycjach naszych konkursów.

 

Lech Waloszczyk

Dyrektor Oddziału Regionalnego KRUS w Opolu

30.05.2019 Laureaci BGR wraz z fundatorami nagród.jpeg

Data publikacji: 14-06-2019 09:58 Opublikował(a): Dominika Jonek