Gala powiatu opolskiego ogólnopolskich konkursów organizowanych przez KRUS dla rolników i dzieci z terenów wiejskich

30 maja 2019 r. odbyła się uroczysta gala wręczenia nagród laureatom dwóch konkursów o zasięgu krajowym, organizowanych rokrocznie przez KRUS:

  • Konkursu „Bezpieczne Gospodarstwo Rolne”, w którym biorą udział rolnicy oraz
  • Konkursu Plastycznego dla dzieci, prowadzonego w bieżącym roku pod hasłem „Bezpiecznie na wsi: maszyna pracuje a dziecko obserwuje”, do którego zapraszani są uczniowie szkół podstawowych mieszkający na terenach wiejskich.

W bieżącym roku odbyła się już XVII edycja Konkursu BGR. oraz IX edycja Konkursu Plastycznego. Zgodnie z kontynuowaną tradycją Konkurs BGR objął patronatem honorowym Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda, a Konkurs Plastyczny Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Jan Krzysztof Ardanowski.

Współorganizatorami obu konkursów są:

- Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego

- Państwowa Inspekcja Pracy

- Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa

- Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa

Uroczystość odbyła się w sali Miejskiej Biblioteki Publicznej w Opolu przy ul. Minorytów i skupiła, oprócz laureatów i współorganizatorów, szerokie grono przedstawicieli instytucji i organizacji działających na rzecz poprawy bezpieczeństwa na terenach wiejskich, między innymi: przedstawicieli Opolskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Łosiowie, Polskiego Stowarzyszenia Ochrony Roślin z Warszawy, Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych Pocztowy, Zespołu Państwowych  Placówek Kształcenia Plastycznego w Opolu. W gronie zaproszonych znaleźli się także reprezentanci Urzędu Miasta Opola oraz jednostek samorządowych powiatu opolskiego, z terenu których wyłoniono laureatów konkursów: Urzędu Gminy Dąbrowa, Urzędu Gminy Łubniany, Urzędu Gminy Prószków, Urzędu Gminy Chrząstowice, Urzędu Gminy Dobrzeń Wielki. Wymienieni goście wystąpili jednocześnie w roli fundatorów nagród.

Zaproszenie przyjęli również nauczyciele oraz Dyrektorzy szkół, z których wybrano laureatów Konkursu Plastycznego. Podziękowania przekazujemy przy tej okazji wszystkim nauczycielom i Dyrektorom szkół z powiatu opolskiego, którzy poprzez sprawną opiekę pedagogiczną przekazali do oceny aż 155 prac plastycznych dzieci.

 

Laureaci BGR

I miejsce: Państwo Weronika i Jerzy Kupczyk z Chróścic

II miejsce: Pan Michał Gadziński z Chróściny

III miejsce: Pan Joachim Ledwig z Opola-Sławic

 

Laureaci Konkursu Plastycznego

I grupa wiekowa (klasy0-3)

I miejsce: Emilia Bartkowiak klasa I PSP w Prószkowie

II miejsce: Karolina Matyszok klasa I PSP w Łubnianach

III miejsce: Adrianna Siembida klasa I PSP w Dąbrowie

 

II grupa wiekowa (klasy4-8)

I miejsce: Paulina Grabowska klasa IV PSP w Dańcu

II miejsce: Patrycja Lebek klasa VI PSP w Złotnikach

III miejsce: Marek Twardawski  klasa IV PSP w Łubnianach

Co roku ilość prac konkursowych jest coraz większa, a tematyka bezpieczeństwa na wsi, rozumiana przez dzieci, przekłada się w sposób zauważalny na zwiększoną ich świadomość, co da się zauważyć podczas prowadzonych przez KRUS pogadanek i konkursów w szkołach.

Z roku na rok, podczas wizytacji gospodarstw uczestniczących w konkursie, obserwujemy wzrost poziomu bezpieczeństwa, głównie maszyn i urządzeń, wykorzystywanych do pracy przez rolników. Nie jest już rzadkością nowy park maszynowy. Rolnicy inwestują także w budynki, wiaty, podwórza, zachowując przy tym obowiązujące zasady bezpieczeństwa.

Wyrażamy przekonanie, że organizowane corocznie konkursy są jedną z wielu okazji do promowania wśród rolników zasad bezpiecznego życia i pracy na wsi, popularyzowania wśród uczniów szkół podstawowych z terenów wiejskich pozytywnych zachowań związanych z pracą i zabawą na terenie gospodarstwa rolnego, a także do upowszechniania „Wykazu czynności szczególnie niebezpiecznych związanych z prowadzeniem gospodarstwa rolnego, których nie wolno powierzać dzieciom poniżej 16 lat”.

Sporządziła:

Joanna Skuratowicz

Kierownik Samodzielnego Referatu

Prewencji, Rehabilitacji i Orzecznictwa Lekarskiego

Oddziału Regionalnego KRUS w Opolu

 

Wszystkim laureatom powiatowych edycji obu konkursów

życzę sukcesów na dalszych etapach konkursów z nadzieją, że dołączą

do grona finalistów wojewódzkich i centralnych.

Serdecznie dziękuję wszystkim uczestnikom oraz fundatorom nagród i już dziś zapraszam

do wzięcia udziału w kolejnych edycjach naszych konkursów.

 

Lech Waloszczyk

Dyrektor Oddziału Regionalnego KRUS w Opolu

30.05.2019 Laureaci BGR wraz z fundatorami nagród.jpeg

Gwiazdka Polecamy

KMZB.jpeg

aglomeracja.png

wios_opole_powietrze.png

rodzina500.png

stobrawski.png

gmina_fair_play.jpg-1.png

Logo WKU.png

 

×

Wyszukaj w serwisie

Tagi wyszukiwania:
×

Zapisz się do newslettera

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych w celu przesyłania newslettera. Dane moje podałem dobrowolnie, mam możliwości ich poprawiania, żądania zaprzestania ich przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania. Administratorem danych osobowych jest Gmina Dobrzeń Wielki, ul. Namysłowska 44 46-081 Dobrzeń Wielki