INFORMACJA O TERMINIE SESJI RADY GMINY

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. jedn. Dz. U. z 2019r. poz. 506) zwołuję sesję Rady Gminy Dobrzeń Wielki.

Sesja odbędzie się w czwartek, 27 czerwca 2019 r., w Sali Narad Urzędu Gminy w Dobrzeniu Wielkim. Początek obrad o godz. 14.00

Proponuję następujący porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji, stwierdzenie prawomocności obrad
 2. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji rady.
 3. Wnioski o uzupełnienie porządku obrad.
 4. Zatwierdzenie porządku obrad.
 5. Sprawozdanie Wójta z prac między sesjami (za okres od 20.05.2019 do 27.06.2019 r.).
 6. Przedstawienie Raportu o stanie Gminy Dobrzeń Wielki za rok 2018
 7. Debata nad raportem o stanie gminy
 • głosy radnych
 • głosy mieszkańców
 1.  Uchwała w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Dobrzeń Wielki wotum zaufani
 •  wystąpienie Wójta
 •  opinie komisji stałych
 1. Zatwierdzenie sprawozdania  finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Dobrzeń Wielki za rok 2018 oraz udzielenie Wójtowi absolutorium
 • informacja Wójta Gminy
 • przedstawienie opinii i wniosku Komisji Rewizyjnej
 • przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej 
 •  opinie pozostałych komisji stałych 
 • dyskusja
 • podjęcie uchwał
 1. Rozpatrzenie pozostałych projektów oraz podjęcie uchwał:

  1)    Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu na rok 2019 oraz
  2)    Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej
  •    informacja skarbnika gminy
  •    przedstawienie opinii Komisji Budżetu i Finansów
  •    przedstawienie opinii Komisji Gospodarki (…)
  •    dyskusja
  •    głosowanie, podjęcie uchwały
  3)    Uchwała ws. nadania nazwy ulicy
  •    informacja Wójta
  •    opinia Komisji Gospodarki (…)
  •    dyskusja
  •    głosowanie, podjęcie uchwały
  4)    Uchwała ws. wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości do zasobów gminnych nieruchomości
  •    informacja Wójta
  •    przedstawienie opinii Komisji Budżetu i Finansów
  •    przedstawienie opinii Komisji Gospodarki (…)
  •    dyskusja
  •    głosowanie, podjęcie uchwały
  5)    Uchwała ws. zaliczenia drogi wojewódzkiej nr 465 w ciągu ul. Odrzańskiej w Dobrzeniu Małym do kategorii dróg gminnych
  •    informacja wójta
  •    przedstawienie opinii Komisji Budżetu i Finansów
  •    przedstawienie opinii Komisji Gospodarki (…)
  •    dyskusja
  •    głosowanie, podjęcie uchwały
  6)    Uchwała ws. przyjęcia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków
  •    informacja Wójta
  •    przedstawienie opinii Komisji Budżetu i Finansów
  •    przedstawienie opinii Komisji Gospodarki (…)
  •    dyskusja
  •    głosowanie, podjęcie uchwały

    11.Interpelacje i zapytania.
    12. Wolne wnioski i sprawy różne.
    13. Zakończenie obrad, zamknięcie sesji.

Zaproszeni goście:

 1. Prezes PROWOD Sp. z o.o w Kup, Pan Bogdan Lechowski
 2. Kierownik GOPS w Dobrzeniu Wielkim, Pani Barbara Lis
 3. Dyrektor GOK w Dobrzeniu Wielkim , Pan Gerard Kasprzak

 

       Przewodniczący Rady Gminy Dobrzeń Wielki 

   Roman Kołbuc

PDFProjekty uchwał na sesję w dniu 27.06.2019r..pdf (2,11MB)
DOCXInformacja o raporcie o stanie gminy i debacie nad raportem.docx (16,27KB)
DOCXZgłoszenie mieszkańca dot. udziału w debacie nad Raportem o stanie Gminy.docx (19,25KB)
 

Gwiazdka Polecamy

KMZB.jpeg

aglomeracja.png

wios_opole_powietrze.png

rodzina500.png

stobrawski.png

gmina_fair_play.jpg-1.png

Logo WKU.png

 

×

Wyszukaj w serwisie

Tagi wyszukiwania:
×

Zapisz się do newslettera

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych w celu przesyłania newslettera. Dane moje podałem dobrowolnie, mam możliwości ich poprawiania, żądania zaprzestania ich przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania. Administratorem danych osobowych jest Gmina Dobrzeń Wielki, ul. Namysłowska 44 46-081 Dobrzeń Wielki