• Dzisiaj jest:
  sobota, 09 grudnia 2023
 • Temperatura w Gminie Dobrzeń Wielki:
  -1 °C

INFORMACJA O TERMINIE SESJI RADY GMINY

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. jedn. Dz. U. z 2019r. poz. 506) zwołuję sesję Rady Gminy Dobrzeń Wielki.

Sesja odbędzie się w czwartek, 27 czerwca 2019 r., w Sali Narad Urzędu Gminy w Dobrzeniu Wielkim. Początek obrad o godz. 14.00

Proponuję następujący porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji, stwierdzenie prawomocności obrad
 2. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji rady.
 3. Wnioski o uzupełnienie porządku obrad.
 4. Zatwierdzenie porządku obrad.
 5. Sprawozdanie Wójta z prac między sesjami (za okres od 20.05.2019 do 27.06.2019 r.).
 6. Przedstawienie Raportu o stanie Gminy Dobrzeń Wielki za rok 2018
 7. Debata nad raportem o stanie gminy
 • głosy radnych
 • głosy mieszkańców
 1.  Uchwała w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Dobrzeń Wielki wotum zaufani
 •  wystąpienie Wójta
 •  opinie komisji stałych
 1. Zatwierdzenie sprawozdania  finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Dobrzeń Wielki za rok 2018 oraz udzielenie Wójtowi absolutorium
 • informacja Wójta Gminy
 • przedstawienie opinii i wniosku Komisji Rewizyjnej
 • przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej 
 •  opinie pozostałych komisji stałych 
 • dyskusja
 • podjęcie uchwał
 1. Rozpatrzenie pozostałych projektów oraz podjęcie uchwał:

  1)    Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu na rok 2019 oraz
  2)    Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej
  •    informacja skarbnika gminy
  •    przedstawienie opinii Komisji Budżetu i Finansów
  •    przedstawienie opinii Komisji Gospodarki (…)
  •    dyskusja
  •    głosowanie, podjęcie uchwały
  3)    Uchwała ws. nadania nazwy ulicy
  •    informacja Wójta
  •    opinia Komisji Gospodarki (…)
  •    dyskusja
  •    głosowanie, podjęcie uchwały
  4)    Uchwała ws. wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości do zasobów gminnych nieruchomości
  •    informacja Wójta
  •    przedstawienie opinii Komisji Budżetu i Finansów
  •    przedstawienie opinii Komisji Gospodarki (…)
  •    dyskusja
  •    głosowanie, podjęcie uchwały
  5)    Uchwała ws. zaliczenia drogi wojewódzkiej nr 465 w ciągu ul. Odrzańskiej w Dobrzeniu Małym do kategorii dróg gminnych
  •    informacja wójta
  •    przedstawienie opinii Komisji Budżetu i Finansów
  •    przedstawienie opinii Komisji Gospodarki (…)
  •    dyskusja
  •    głosowanie, podjęcie uchwały
  6)    Uchwała ws. przyjęcia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków
  •    informacja Wójta
  •    przedstawienie opinii Komisji Budżetu i Finansów
  •    przedstawienie opinii Komisji Gospodarki (…)
  •    dyskusja
  •    głosowanie, podjęcie uchwały

    11.Interpelacje i zapytania.
    12. Wolne wnioski i sprawy różne.
    13. Zakończenie obrad, zamknięcie sesji.

Zaproszeni goście:

 1. Prezes PROWOD Sp. z o.o w Kup, Pan Bogdan Lechowski
 2. Kierownik GOPS w Dobrzeniu Wielkim, Pani Barbara Lis
 3. Dyrektor GOK w Dobrzeniu Wielkim , Pan Gerard Kasprzak

 

       Przewodniczący Rady Gminy Dobrzeń Wielki 

   Roman Kołbuc

PDFProjekty uchwał na sesję w dniu 27.06.2019r..pdf (2,11MB)
DOCXInformacja o raporcie o stanie gminy i debacie nad raportem.docx (16,27KB)
DOCXZgłoszenie mieszkańca dot. udziału w debacie nad Raportem o stanie Gminy.docx (19,25KB)
 

Data publikacji: 19-06-2019 14:26 Opublikował(a): Izabela Kołodziej
Data modyfikacji: 19-06-2019 14:52 Modyfikował(a): Izabela Kołodziej