• Dzisiaj jest:
    wtorek, 25 czerwca 2024
  • Temperatura w Gminie Dobrzeń Wielki:
    14 °C

Program "Aktywny Samorząd" 2019 rok

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Opolu uprzejmie ponownie informuje, iż w bieżącym roku realizowany będzie pilotażowy program „Aktywny Samorząd". Celem głównym  Programu jest wyeliminowanie lub zmniejszenie  barier ograniczających uczestnictwo beneficjentów pomocy w życiu społecznym, zawodowym i w dostępie do edukacji.

Program obejmuje następujące formy wsparcia:

Moduł I - likwidacja barier utrudniających aktywizację społeczną i zawodową:

Obszar A - likwidacja bariery transportowej:

Zadanie 1 i 4 - pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu, Zadanie 2 i 3 - pomoc w uzyskaniu prawa jazdy.

Obszar B - likwidacja barier w dostępie do uczestniczenia w społeczeństwie informacyjnym: Zadanie 1, 3 i 4 - pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania

Zadanie 2 - dofinansowanie szkoleń w zakresie obsługi nabytego w ramach programu sprzętu elektronicznego i oprogramowania,

Zadanie 5 - pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego sprzętu elektronicznego.

Obszar C - likwidacja barier w poruszaniu się:

Zadanie 2 - pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego skutera lub wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym,

Zadanie 3 - pomoc w zakupie protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne,

Zadanie 4 - pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanej protezy kończyny, Zadanie 5 - pomoc w zakupie skutera inwalidzkiego o napędzie elektrycznym lub oprzyrządowania elektrycznego do wózka ręcznego.

Obszar D - pomoc w utrzymaniu aktywności zawodowej poprzez zapewnienie opieki dla osoby zależnej.

Moduł II - pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym.

 

Uprzejmie informujemy, że:
•   wnioski w ramach Modułu I przyjmowane będą w trybie ciągłym od 15 kwietnia 2019 r. do dnia 30 sierpnia 2019 r.
•   wnioski w ramach Modułu II:

do dnia 31 marca 2019 r. (dla wniosków dotyczących roku akademickiego 2018/2019)
do dnia 10 października 2019 r.(dla wniosków dotyczących roku akademickiego 2019/2020)

Za datę złożenia wniosku uważa się datę jego wpłynięcia do tutejszego Centrum a w przypadku wniosków składanych drogą pocztową, datę stempla pocztowego.

Szczegółowe informacje dotyczące programu „Aktywny Samorząd" oraz druki wniosków można uzyskać na stronie internetowej: http://www.pcpropole.pl/niepelnosprawni/189-aktywny-samorzad

 

Data publikacji: 19-06-2019 14:39 Opublikował(a): Izabela Kołodziej