Program "Aktywny Samorząd" 2019 rok

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Opolu uprzejmie ponownie informuje, iż w bieżącym roku realizowany będzie pilotażowy program „Aktywny Samorząd". Celem głównym  Programu jest wyeliminowanie lub zmniejszenie  barier ograniczających uczestnictwo beneficjentów pomocy w życiu społecznym, zawodowym i w dostępie do edukacji.

Program obejmuje następujące formy wsparcia:

Moduł I - likwidacja barier utrudniających aktywizację społeczną i zawodową:

Obszar A - likwidacja bariery transportowej:

Zadanie 1 i 4 - pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu, Zadanie 2 i 3 - pomoc w uzyskaniu prawa jazdy.

Obszar B - likwidacja barier w dostępie do uczestniczenia w społeczeństwie informacyjnym: Zadanie 1, 3 i 4 - pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania

Zadanie 2 - dofinansowanie szkoleń w zakresie obsługi nabytego w ramach programu sprzętu elektronicznego i oprogramowania,

Zadanie 5 - pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego sprzętu elektronicznego.

Obszar C - likwidacja barier w poruszaniu się:

Zadanie 2 - pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego skutera lub wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym,

Zadanie 3 - pomoc w zakupie protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne,

Zadanie 4 - pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanej protezy kończyny, Zadanie 5 - pomoc w zakupie skutera inwalidzkiego o napędzie elektrycznym lub oprzyrządowania elektrycznego do wózka ręcznego.

Obszar D - pomoc w utrzymaniu aktywności zawodowej poprzez zapewnienie opieki dla osoby zależnej.

Moduł II - pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym.

 

Uprzejmie informujemy, że:
•   wnioski w ramach Modułu I przyjmowane będą w trybie ciągłym od 15 kwietnia 2019 r. do dnia 30 sierpnia 2019 r.
•   wnioski w ramach Modułu II:

do dnia 31 marca 2019 r. (dla wniosków dotyczących roku akademickiego 2018/2019)
do dnia 10 października 2019 r.(dla wniosków dotyczących roku akademickiego 2019/2020)

Za datę złożenia wniosku uważa się datę jego wpłynięcia do tutejszego Centrum a w przypadku wniosków składanych drogą pocztową, datę stempla pocztowego.

Szczegółowe informacje dotyczące programu „Aktywny Samorząd" oraz druki wniosków można uzyskać na stronie internetowej: http://www.pcpropole.pl/niepelnosprawni/189-aktywny-samorzad

 

Gwiazdka Polecamy

KMZB.jpeg

aglomeracja.png

wios_opole_powietrze.png

rodzina500.png

stobrawski.png

gmina_fair_play.jpg-1.png

Logo WKU.png

 

×

Wyszukaj w serwisie

Tagi wyszukiwania:
×

Zapisz się do newslettera

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych w celu przesyłania newslettera. Dane moje podałem dobrowolnie, mam możliwości ich poprawiania, żądania zaprzestania ich przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania. Administratorem danych osobowych jest Gmina Dobrzeń Wielki, ul. Namysłowska 44 46-081 Dobrzeń Wielki