Program powszechnej nauki pływania pn. „Umiem Pływać” 2019

Dnia 9 października 2018r. ogłoszona została Decyzja Nr 47 Ministra Sportu
i Turystyki w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu na dofinansowanie w 2019 roku organizacji zajęć sportowych dla uczniów w ramach zadania „Sport dla Wszystkich” działania „Upowszechnianie sportu dzieci i młodzieży” (Dz.U. z 2018r., poz. 69).
W ramach ww. Decyzji ogłoszony został Program powszechnej nauki pływania pn. „Umiem Pływać”. Program zakładał przeprowadzenie 20 godzin lekcyjnych nauki pływania dla dzieci z klas I-III szkół podstawowych w całym kraju, w ramach zajęć pozalekcyjnych i pozaszkolnych.

W związku z powyższym, dla potrzeb realizacji programu, Gmina Dobrzeń Wielki podpisała w dniu 13 lutego 2019r. umowę o współpracy partnerskiej z operatorem programu - Wojewódzkim Zrzeszeniem LZS w Opolu.

Tegoroczna edycja nauki pływania zorganizowana była dla 86 dzieci z klas II i III szkół podstawowych z terenu Gminy Dobrzeń Wielki ( PSPzOS w Dobrzeniu Wielkim 41 dzieci, PSP w Kup 25 dzieci i PSP Chróścice 20 dzieci).         
W ramach 10 wyjazdów na opolskie pływalnie, w miesiącach od marca do maja,  uczniowie mieli zapewnione każdorazowo po 2 godziny lekcyjne na naukę, bądź doskonalenie umiejętności pływania.

Program był całkowicie bezpłatny dla rodziców, a finansowanie z Programu obejmowało  pokrycie kosztów związanych z transportem, wejściem na pływalnie, ubezpieczeniem uczestników, opłaceniem instruktorów nauki pływania oraz kadry wychowawców.

Strona finansowa realizacji, na jednego uczestnika Programu, przedstawia się następująco:

  • 180,00 zł – wkład Ministerstwa Sportu i Turystyki na pokrycie kosztów transportu lub dojazdu uczestników,
  • 165,00 zł – wkład Jednostki Samorządu Terytorialnego, czyli wkład własny Gminy Dobrzeń Wielki na realizację Programu w 2019r. to kwota łączna 14.190,00 zł  ( 86 uczestników x 165 zł ) oraz pokrycie kosztów wynagrodzenia opiekunów.

Za nami już czwarta edycja realizacji Programu, który cieszy się wielkim powodzeniem wśród uczniów, i który przyczynia się do nabycia przez dzieci umiejętności pływania, przeciwdziała i koryguje wady postawy oraz wyrównuje szanse w dostępie do infrastruktury sportowej uczniów zamieszkałych w miejscowościach, w których nie ma pływalni.

 

                                                                                              Zastępca Wójta Gminy

                                                                                                        Irena Weber

Gwiazdka Polecamy

KMZB.jpeg

aglomeracja.png

wios_opole_powietrze.png

rodzina500.png

stobrawski.png

gmina_fair_play.jpg-1.png

Logo WKU.png

 

×

Wyszukaj w serwisie

Tagi wyszukiwania:
×

Zapisz się do newslettera

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych w celu przesyłania newslettera. Dane moje podałem dobrowolnie, mam możliwości ich poprawiania, żądania zaprzestania ich przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania. Administratorem danych osobowych jest Gmina Dobrzeń Wielki, ul. Namysłowska 44 46-081 Dobrzeń Wielki