• Dzisiaj jest:
    sobota, 09 grudnia 2023
  • Temperatura w Gminie Dobrzeń Wielki:
    -1 °C

Program powszechnej nauki pływania pn. „Umiem Pływać” 2019

Dnia 9 października 2018r. ogłoszona została Decyzja Nr 47 Ministra Sportu
i Turystyki w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu na dofinansowanie w 2019 roku organizacji zajęć sportowych dla uczniów w ramach zadania „Sport dla Wszystkich” działania „Upowszechnianie sportu dzieci i młodzieży” (Dz.U. z 2018r., poz. 69).
W ramach ww. Decyzji ogłoszony został Program powszechnej nauki pływania pn. „Umiem Pływać”. Program zakładał przeprowadzenie 20 godzin lekcyjnych nauki pływania dla dzieci z klas I-III szkół podstawowych w całym kraju, w ramach zajęć pozalekcyjnych i pozaszkolnych.

W związku z powyższym, dla potrzeb realizacji programu, Gmina Dobrzeń Wielki podpisała w dniu 13 lutego 2019r. umowę o współpracy partnerskiej z operatorem programu - Wojewódzkim Zrzeszeniem LZS w Opolu.

Tegoroczna edycja nauki pływania zorganizowana była dla 86 dzieci z klas II i III szkół podstawowych z terenu Gminy Dobrzeń Wielki ( PSPzOS w Dobrzeniu Wielkim 41 dzieci, PSP w Kup 25 dzieci i PSP Chróścice 20 dzieci).         
W ramach 10 wyjazdów na opolskie pływalnie, w miesiącach od marca do maja,  uczniowie mieli zapewnione każdorazowo po 2 godziny lekcyjne na naukę, bądź doskonalenie umiejętności pływania.

Program był całkowicie bezpłatny dla rodziców, a finansowanie z Programu obejmowało  pokrycie kosztów związanych z transportem, wejściem na pływalnie, ubezpieczeniem uczestników, opłaceniem instruktorów nauki pływania oraz kadry wychowawców.

Strona finansowa realizacji, na jednego uczestnika Programu, przedstawia się następująco:

  • 180,00 zł – wkład Ministerstwa Sportu i Turystyki na pokrycie kosztów transportu lub dojazdu uczestników,
  • 165,00 zł – wkład Jednostki Samorządu Terytorialnego, czyli wkład własny Gminy Dobrzeń Wielki na realizację Programu w 2019r. to kwota łączna 14.190,00 zł  ( 86 uczestników x 165 zł ) oraz pokrycie kosztów wynagrodzenia opiekunów.

Za nami już czwarta edycja realizacji Programu, który cieszy się wielkim powodzeniem wśród uczniów, i który przyczynia się do nabycia przez dzieci umiejętności pływania, przeciwdziała i koryguje wady postawy oraz wyrównuje szanse w dostępie do infrastruktury sportowej uczniów zamieszkałych w miejscowościach, w których nie ma pływalni.

 

                                                                                              Zastępca Wójta Gminy

                                                                                                        Irena Weber

Data publikacji: 01-07-2019 13:11 Opublikował(a): Dominika Jonek