• Dzisiaj jest:
    czwartek, 30 maja 2024
  • Temperatura w Gminie Dobrzeń Wielki:
    24 °C

Program „ Sport dla Wszystkich ” pn. „ Łyżwy + lodowisko = świetna zabawa ” 2019

W II semestrze roku szkolnego 2018/2019 uczniowie klas V, bądź VII szkół podstawowych z terenu gminy Dobrzeń Wielki brali udział w zajęciach realizowanych w miesiącach styczeń – kwiecień 2019, na sztucznym lodowisku Toropol w Opolu. Bezpłatnymi zajęciami nauki oraz doskonalenia jazdy na łyżwach objętych było 90 uczniów i tak:.

  • PSPzOS w Dobrzeniu Wielkim 27 uczniów – kl. VII
  • PSP Nr 3 w Dobrzeniu Wielkim 30 uczniów – kl. VII
  • PSP w Chróścicach 15 uczniów – kl. VII
  • PSP w Kup 18 uczniów – kl. V

Uatrakcyjnienie zajęć sportowych było możliwe dzięki realizacji Rządowego Programu „Sport dla Wszystkich” działanie „Upowszechnianie sportu dzieci i młodzieży” (Dz.U. z 2018r., poz. 69). Gmina Dobrzeń Wielki, dla potrzeb realizacji Programu, podpisała dnia 16 stycznia 2019r. umowę o współpracy partnerskiej z operatorem Programu - Wojewódzkim Zrzeszeniem LZS w Opolu.

W ramach Programu pn. „Łyżwy + lodowisko = świetna zabawa”, zorganizowano, jako zajęcia pozalekcyjne, 4 wyjazdy na sztuczne lodowisko Toropol w Opolu. Uczniowie mieli zapewnioną każdorazowo jedną godzinę nauki jazdy na łyżwach, bądź jej doskonalenie.

Program był całkowicie bezpłatny dla rodziców, a finansowanie z Programu „ Sport dla Wszystkich”, obejmowało  pokrycie kosztów związanych z transportem, wejściem na lodowisko, wypożyczenie łyżew, ubezpieczenie uczestników, opłacenie instruktorów oraz kadry wychowawców.

Wkład własny Gminy Dobrzeń Wielki na realizację Programu w 2019r. to kwota łączna 3.600,00 zł                    (90 uczestników x 10 zł x 4 wyjazdy) oraz pokrycie kosztów wynagrodzenia opiekunów.

Program był realizowany po raz pierwszy i cieszył się wielkim powodzeniem wśród uczniów, warto go kontynuować w przyszłości. Zajęcia sportowe prowadzone na lodowisku miały na celu aktywizację ruchową młodzieży szkolnej, profilaktykę wad postawy, nadwagi i otyłości, efektywne wykorzystanie infrastruktury sportowej (lodowisko), a także wyrównanie szans w dostępie do obiektów sportowych uczniów zamieszkałych w miejscowościach, w których nie ma lodowiska.

 

                                                                                              Zastępca Wójta Gminy

                                                                                                        Irena Weber

Data publikacji: 02-07-2019 09:07 Opublikował(a): Dominika Jonek
Data modyfikacji: 02-07-2019 10:12 Modyfikował(a): Dominika Jonek