ZUS proponuje duże pieniądze na poprawę bezpieczeństwa pracy

Informacja prasowa                                                                                                                            Opole, 3 lipca 2019 r.

Pracodawcy, którzy chcą podnieść poziom bezpieczeństwa pracy w swoich zakładach mogą liczyć na pieniądze z ZUS. Od 15 lipca będą mogli składać wnioski o dofinansowanie sięgające nawet 500 tys. złotych. Kwota refundacji będzie uzależniona od liczby pracowników w przedsiębiorstwie.

Oficjalnym dniem rozpoczęcia konkursu jest 15 lipca, a datą końcową będzie 16 sierpnia.
Centrum Dofinansowania Płatników działające w opolskim oddziale ZUS będzie przyjmować projekty od pracodawców z województwa opolskiego, śląskiego i dolnośląskiego. Firmy mogą przedstawić projekty, które zwiększą bezpieczeństwo i higienę pracy na oraz zmniejszą zagrożenie wypadkami przy pracy czy chorobami zawodowymi. Propozycje, które znajdą uznanie fachowców od bezpieczeństwa pracy i spełnią kryteria stawiane przez ZUS, będą mogły być realizowane w przyszłym roku.

Mała firma - większe wsparcie

- Poziom dofinansowania będzie zależał od wielkości przedsiębiorstwa. Głównym kryterium jest liczba pracowników, za których pracodawca opłaca składki na ubezpieczenia społeczne. Mikroprzedsiębiorstwa, czyli te zgłaszające do ubezpieczeń od 1 do 9 osób, mogą liczyć nawet na 90 procentowe dofinansowanie zakładanej wartości projektu - podkreśla Sebastian Szczurek, regionalny rzecznik prasowy ZUS w regionie.

Małe firmy, zgłaszające od 10 do 49 osób, mogą starać się o 80 procentowe dofinansowanie szacowanej wartości projektu. Przedsiębiorstwa średnie – zatrudniające do 249 osób – na 60 procent. Natomiast zakłady pracy, które deklarują opłacanie składek w ZUS za więcej niż 250 pracowników mogą wnioskować o sfinansowanie nominalnej wartości projektu na poziomie 20 procent - wyjaśnia Sebastian Szczurek, rzecznik prasowy ZUS w regionie. 

Pieniądze tylko dla rzetelnych płatników

- Pozytywnie rozpatrywane będą propozycje tylko tych przedsiębiorstw i firm, które na bieżąco regulują zobowiązania w ZUS czyli nie zalegają z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne. Ponadto wnioskodawca nie może być w stanie upadłości lub w procesie likwidacji. Na pewno też, na etapie oceniania projektu będziemy weryfikować czy firma ubiegała się już w przeszłości o takie dofinansowanie - dodaje Sebastian Szczurek.

Wniosek papierowo i on-line

Wniosek o dofinansowanie można złożyć w wersji papierowej i elektronicznej przez stronę www.prewencja.zus.pl Papierową wersję wniosku można złożyć w dowolnej placówce ZUS lub wysłać na adres: Zakład Ubezpieczeń Społecznych Centrum Dofinansowania Płatników ul. Wrocławska 24, 45-701 Opole.

Dokumenty w sprawie konkursu są do pobrania pod adresem www.zus.pl/prewencja

Pytania dotyczące konkursu można kierować drogą elektroniczną na e-mail: konkurs@zus.pl od 15 lipca do 11 sierpnia 2019 r.

                                                                            

Sebastian Szczurek

Regionalny Rzecznik Prasowy ZUS

województwa opolskiego

 

 

Dofinansowanie działań płatnika składek na poprawę bezpieczeństwa i higieny pracy

KONKURS

Zapraszamy do udziału w konkursie pracodawców, w którym można uzyskać dofinansowanie projektów poprawiających warunki pracy.

                                           Termin składania wniosków 15 lipca – 16 sierpnia 2019 r.

Co należy poprawić

Dofinansowaniu podlegają działania, które mieszczą się w następujących obszarach technicznych: bezpieczeństwo instalacji technicznych, maszyn, urządzeń i miejsc pracy; urządzenia chroniące przed hałasem i drganiami mechanicznymi oraz promieniowaniem  elektromagnetycznym; oświetlenie miejsc i stanowisk pracy oraz ochrona przed promieniowaniem optycznym; ochrona przed energią elektryczną i elektrycznością statyczną; urządzenia oczyszczające i uzdatniające powietrze, urządzenia mechanicznej wentylacji powietrza; sprzęt i urządzenia służące poprawie bezpieczeństwa pracy na wysokości, w zagłębieniach i innych strefach pracy; sprzęt i urządzenia służące ograniczeniu obciążenia układu mięśniowo- szkieletowego; sprzęt i urządzenia służące poprawie bezpieczeństwa pracy w przypadku narażenia na czynniki chemiczne i szkodliwe czynniki biologiczne; środki ochrony indywidualnej.

Krótki termin

Wnioski można składać od 15 lipca. Termin, do którego ZUS przyjmie dokumenty, to 16 sierpnia br. Na stronie www.zus.pl i w Biuletynie Informacji Publicznej ZUS jest więcej informacji o konkursie, w tym regulamin oraz potrzebne dokumenty. Rozpatrzenie wniosku jest dwuetapowe.
Najpierw ocenę formalną, czyli sprawdzenie kompletności i poprawności złożonych wniosków, przeprowadzi ZUS. Następnie ocena merytoryczna należy do Centralnego Instytutu Ochrony Pracy. Pytania lub wątpliwości dotyczące Konkursu można zgłaszać pocztą elektroniczną na adres
e-mail: konkurs@zus.pl w terminie do 11 sierpnia 2019 r.

Konkretne pieniądze

Dla mikro przedsiębiorców maksymalna kwota dofinansowania projektów inwestycyjno-doradczych to 140 tys. zł, dla małych 210 tys. zł, dla średnich do 340 tys. zł, a dla dużych do 500 tys. zł.

Gwiazdka Polecamy

KMZB.jpeg

aglomeracja.png

wios_opole_powietrze.png

rodzina500.png

stobrawski.png

gmina_fair_play.jpg-1.png

Logo WKU.png

 

×

Wyszukaj w serwisie

Tagi wyszukiwania:
×

Zapisz się do newslettera

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych w celu przesyłania newslettera. Dane moje podałem dobrowolnie, mam możliwości ich poprawiania, żądania zaprzestania ich przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania. Administratorem danych osobowych jest Gmina Dobrzeń Wielki, ul. Namysłowska 44 46-081 Dobrzeń Wielki