• Dzisiaj jest:
    niedziela, 26 maja 2024
  • Temperatura w Gminie Dobrzeń Wielki:
    19 °C

ZUS proponuje duże pieniądze na poprawę bezpieczeństwa pracy

Informacja prasowa                                                                                                                            Opole, 3 lipca 2019 r.

Pracodawcy, którzy chcą podnieść poziom bezpieczeństwa pracy w swoich zakładach mogą liczyć na pieniądze z ZUS. Od 15 lipca będą mogli składać wnioski o dofinansowanie sięgające nawet 500 tys. złotych. Kwota refundacji będzie uzależniona od liczby pracowników w przedsiębiorstwie.

Oficjalnym dniem rozpoczęcia konkursu jest 15 lipca, a datą końcową będzie 16 sierpnia.
Centrum Dofinansowania Płatników działające w opolskim oddziale ZUS będzie przyjmować projekty od pracodawców z województwa opolskiego, śląskiego i dolnośląskiego. Firmy mogą przedstawić projekty, które zwiększą bezpieczeństwo i higienę pracy na oraz zmniejszą zagrożenie wypadkami przy pracy czy chorobami zawodowymi. Propozycje, które znajdą uznanie fachowców od bezpieczeństwa pracy i spełnią kryteria stawiane przez ZUS, będą mogły być realizowane w przyszłym roku.

Mała firma - większe wsparcie

- Poziom dofinansowania będzie zależał od wielkości przedsiębiorstwa. Głównym kryterium jest liczba pracowników, za których pracodawca opłaca składki na ubezpieczenia społeczne. Mikroprzedsiębiorstwa, czyli te zgłaszające do ubezpieczeń od 1 do 9 osób, mogą liczyć nawet na 90 procentowe dofinansowanie zakładanej wartości projektu - podkreśla Sebastian Szczurek, regionalny rzecznik prasowy ZUS w regionie.

Małe firmy, zgłaszające od 10 do 49 osób, mogą starać się o 80 procentowe dofinansowanie szacowanej wartości projektu. Przedsiębiorstwa średnie – zatrudniające do 249 osób – na 60 procent. Natomiast zakłady pracy, które deklarują opłacanie składek w ZUS za więcej niż 250 pracowników mogą wnioskować o sfinansowanie nominalnej wartości projektu na poziomie 20 procent - wyjaśnia Sebastian Szczurek, rzecznik prasowy ZUS w regionie. 

Pieniądze tylko dla rzetelnych płatników

- Pozytywnie rozpatrywane będą propozycje tylko tych przedsiębiorstw i firm, które na bieżąco regulują zobowiązania w ZUS czyli nie zalegają z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne. Ponadto wnioskodawca nie może być w stanie upadłości lub w procesie likwidacji. Na pewno też, na etapie oceniania projektu będziemy weryfikować czy firma ubiegała się już w przeszłości o takie dofinansowanie - dodaje Sebastian Szczurek.

Wniosek papierowo i on-line

Wniosek o dofinansowanie można złożyć w wersji papierowej i elektronicznej przez stronę www.prewencja.zus.pl Papierową wersję wniosku można złożyć w dowolnej placówce ZUS lub wysłać na adres: Zakład Ubezpieczeń Społecznych Centrum Dofinansowania Płatników ul. Wrocławska 24, 45-701 Opole.

Dokumenty w sprawie konkursu są do pobrania pod adresem www.zus.pl/prewencja

Pytania dotyczące konkursu można kierować drogą elektroniczną na e-mail: konkurs@zus.pl od 15 lipca do 11 sierpnia 2019 r.

                                                                            

Sebastian Szczurek

Regionalny Rzecznik Prasowy ZUS

województwa opolskiego

 

 

Dofinansowanie działań płatnika składek na poprawę bezpieczeństwa i higieny pracy

KONKURS

Zapraszamy do udziału w konkursie pracodawców, w którym można uzyskać dofinansowanie projektów poprawiających warunki pracy.

                                           Termin składania wniosków 15 lipca – 16 sierpnia 2019 r.

Co należy poprawić

Dofinansowaniu podlegają działania, które mieszczą się w następujących obszarach technicznych: bezpieczeństwo instalacji technicznych, maszyn, urządzeń i miejsc pracy; urządzenia chroniące przed hałasem i drganiami mechanicznymi oraz promieniowaniem  elektromagnetycznym; oświetlenie miejsc i stanowisk pracy oraz ochrona przed promieniowaniem optycznym; ochrona przed energią elektryczną i elektrycznością statyczną; urządzenia oczyszczające i uzdatniające powietrze, urządzenia mechanicznej wentylacji powietrza; sprzęt i urządzenia służące poprawie bezpieczeństwa pracy na wysokości, w zagłębieniach i innych strefach pracy; sprzęt i urządzenia służące ograniczeniu obciążenia układu mięśniowo- szkieletowego; sprzęt i urządzenia służące poprawie bezpieczeństwa pracy w przypadku narażenia na czynniki chemiczne i szkodliwe czynniki biologiczne; środki ochrony indywidualnej.

Krótki termin

Wnioski można składać od 15 lipca. Termin, do którego ZUS przyjmie dokumenty, to 16 sierpnia br. Na stronie www.zus.pl i w Biuletynie Informacji Publicznej ZUS jest więcej informacji o konkursie, w tym regulamin oraz potrzebne dokumenty. Rozpatrzenie wniosku jest dwuetapowe.
Najpierw ocenę formalną, czyli sprawdzenie kompletności i poprawności złożonych wniosków, przeprowadzi ZUS. Następnie ocena merytoryczna należy do Centralnego Instytutu Ochrony Pracy. Pytania lub wątpliwości dotyczące Konkursu można zgłaszać pocztą elektroniczną na adres
e-mail: konkurs@zus.pl w terminie do 11 sierpnia 2019 r.

Konkretne pieniądze

Dla mikro przedsiębiorców maksymalna kwota dofinansowania projektów inwestycyjno-doradczych to 140 tys. zł, dla małych 210 tys. zł, dla średnich do 340 tys. zł, a dla dużych do 500 tys. zł.

Data publikacji: 03-07-2019 08:43 Opublikował(a): Dominika Jonek