Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa informuje:

 

 Stypendia Pomostowe – rok akademicki 2019/2020

 

Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa informuje, iż obecnie realizowana jest XVIII edycja Programu Stypendiów Pomostowych w roku akademickim 2019/2020, który skierowany jest do tegorocznych maturzystów pochodzących z rodzin byłych pracowników PGR, którzy zakwalifikowali się na pierwszy rok dziennych studiów I stopnia lub jednolitych magisterskich realizowanych w polskich uczelniach akademickich.

Kryteria, które łącznie muszą zostać spełnione przez kandydatów ubiegających się o stypendium są następujące:

  • są obywatelami polskimi lub posiadają Kartę Polaka;
  • są dziećmi byłych pracowników państwowych przedsiębiorstw gospodarki rolnej, którzy byli zatrudnieni w tych gospodarstwach na podstawie umowy o pracę w okresie co najmniej 2 lat;
  • mieszkają na terenach wiejskich lub w miastach do 20 tyś. mieszkańców;
  • pochodzą z niezamożnych rodzin, tzn. o dochodzie rodziny w przeliczeniu na osobę lub dochodzie osoby uczącej się nie wyższym niż 1688 zł brutto;
  • osiągnęli na egzaminie maturalnym co najmniej 90 punktów liczonych zgodnie z algorytmem załączonym do Regulaminu.

Kandydaci ubiegający się o stypendium, po przyjęciu na studia, wypełniają wniosek on-line na stronie www.stypendia-pomostowe.pl; aplikacja jest aktywna od dnia 1 lipca do 14 sierpnia 2019r. do godz. 16.00, następnie wydrukowany wniosek wraz z załącznikami przekazują do najbliższego pod względem zamieszkania OT KOWR w nieprzekraczalnym terminie do dnia 23 sierpnia 2019r.

Pełna informacja o Programie zamieszczona jest na stronach, www.fep.lodz.pl i www.stypendia-pomostowe.pl.

Gwiazdka Polecamy

KMZB.jpeg

aglomeracja.png

wios_opole_powietrze.png

rodzina500.png

stobrawski.png

gmina_fair_play.jpg-1.png

Logo WKU.png

 

×

Wyszukaj w serwisie

Tagi wyszukiwania:
×

Zapisz się do newslettera

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych w celu przesyłania newslettera. Dane moje podałem dobrowolnie, mam możliwości ich poprawiania, żądania zaprzestania ich przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania. Administratorem danych osobowych jest Gmina Dobrzeń Wielki, ul. Namysłowska 44 46-081 Dobrzeń Wielki