• Dzisiaj jest:
    sobota, 15 czerwca 2024
  • Temperatura w Gminie Dobrzeń Wielki:
    22 °C

Szczepienie psów przeciw wściekliźnie

Powiatowy     Lekarz     Weterynarii     w     Opolu,   informuje, że  zgodnie z przepisem art. 56. ustawy z dnia 11 marca 2004r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt (tj. Dz. U. z 2018r., poz. 1967 ze zm.):

1.  Psy powyżej 3. miesiąca życia na obszarze całego kraju podlegają obowiązkowemu ochronnemu szczepieniu przeciwko wściekliźnie.

2.  Posiadacze psów są obowiązani zaszczepić psy przeciwko wściekliźnie w terminie 30 dni od dnia ukończenia przez psa 3. miesiąca życia, a następnie nie rzadziej niż co 12 miesięcy od dnia ostatniego szczepienia.

3.   Szczepień psów przeciwko wściekliźnie dokonują lekarze weterynarii świadczący usługi weterynaryjne w ramach działalności zakładu leczniczego dla zwierząt.

4. Psy poddane szczepieniu podlegają wpisowi do rejestru prowadzonego przez lekarzy weterynarii. Po przeprowadzeniu szczepienia posiadaczowi psa wydaje się zaświadczenie łub dokonuje się wpisu w paszporcie zwierzęcia.

 

Natomiast zgodnie z przepisem art. 85 ww. ustawy: 1a. Kto uchyla się od obowiązku ochronnego szczepienia psów przeciwko wściekliźnie, - podlega karze grzywny.

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Opolu informuje, że obecnie są przeprowadzane kontrole wykonania powyższego obowiązku przez właścicieli psów.

 

Data publikacji: 09-09-2019 08:43 Opublikował(a): Izabela Kołodziej