• Dzisiaj jest:
  środa, 19 czerwca 2024
 • Temperatura w Gminie Dobrzeń Wielki:
  26 °C

ZAPRASZAMY ZARZĄDCÓW I WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI NA BEZPŁATNE SPOTKANIE

 

ZAPRASZAMY ZARZĄDCÓW I WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI NA BEZPŁATNE SPOTKANIE pt.

Racjonalizacja gospodarki odpadami – nasze wspólne dobro.

Poznaj korzyści z selektywnej zbiórki odpadów

 

DLA KOGO?

Zarządców i właścicieli nieruchomości z terenów gmin: Dobrzeń Wielki, Murów, Łubiany.

TERMIN: 20 września 2019 r.- piątek.              

GODZINA: 13:30 – 15:00

MIEJSCE: Plaza Reastaurant & Bowling, ul. Wrocławska 32, Dobrzeń Wielki

WARUNKI UDZIAŁU:

 • Udział w spotkaniu jest bezpłatny
 • Zgłoszenie – w prosty sposób – wystarczy wysłać mail na adres: paulina.budziak@ao.opole.pl i podać liczbę osób, która chce wziąć udział w spotkaniu
 • Decyduje kolejność zgłoszeń - ilość miejsc ograniczona!

PROGRAM SPOTKANIA:

 1. Przywitanie uczestników spotkania.
 2. System selektywnej zbiórki odpadów prowadzony w gminie.
 3. Segregacja odpadów w aspekcie odzysku surowców wtórnych.
 4. Bariery i trudności podczas wdrażania systemu selektywnej zbiórki odpadów.
 5. Sposoby przekazywania mieszkańcom informacji o prawidłowej segregacji odpadów komunalnych.
 6. Planowane zmiany dotyczące selektywnej zbiórki odpadów komunalnych.
 7. Dyskusja i pytania na zakończenie spotkania.
 8. Wręczenie podziękowań za udział w spotkaniu.

SPOTKANIE POPROWADZI:

Anna Marciniszyn–KoseckaSwoje 18-letnie doświadczenie zawodowe rozpoczęła zaraz po zakończeniu studiów na kierunku Ochrona Środowiska na Opolskim Uniwersytecie. W swojej codziennej pracy dba o przestrzeganie zasad i przepisów prawa ochrony środowiska. Prowadzi pełną dokumentację formalno-prawną, ewidencję i sprawozdawczość środowiskową podmiotu korzystającego ze środowiska. Z uwagi na nieustanie zmieniające się prawo stale dba o swoje kwalifikacje i cyklicznie podnosi je na szkoleniach. Po pracy nie zapomina o ochronie środowiska i swoją postawą propaguje życie oparte na zrównoważonym rozwoju i ekologii. Odpoczynek znajduje w żeglarstwie i fotografii.

Obowiązek informacyjny:

 1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informujemy, że:
 1. Administratorem danych jest Stowarzyszenie Aglomeracja Opolska, ul. Plac Wolności 6, 45-018 Opole,
 2. Został wyznaczony Inspektor Ochrony Danych (IOD), kontakt:
 3. Podstawą prawną przetwarzania jest:
  - przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem (art. 6 ust. 1. f ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych).
 1. Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu organizacji szkolenia. Każdy udział w szkoleniu organizowanym przez Stowarzyszenie Aglomeracja Opolska, jest związany z przetwarzaniem wizerunku utrwalonego podczas szkolenia na stronie internetowej Stowarzyszenia Aglomeracja Opolska oraz portalu społecznościowym.
 2. Dane osobowe mogą być przekazane podmiotowi wyłonionemu przez Administratora danych do przeprowadzenia spotkania oraz innym podmiotom (np. biuro rachunkowe, biuro prawne) tylko w zakresie niezbędnym do realizacji szkolenia oraz sporządzenia sprawozdań z ich wykonania. Dane osobowe mogą zostać ujawnione właściwym organom, upoważnionym zgodnie z obowiązującym prawem.
 3. Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo dostępu do danych, ich sprostowania oraz prawo do bycia zapomnianym. Osobie, która wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych przysługuje prawo do ich usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem oraz prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego w sytuacji, gdy przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
 4. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres wynikający z wytycznych w zakresie kwalifikowalności – przez okres trwałości projektu tj. 5 lat od zakończenia projektu i/lub okres wynikający z przepisów prawa dot. archiwizacji.
 5. Dane osobowe nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji ani profilowania.

 

Data publikacji: 09-09-2019 11:09 Opublikował(a): Izabela Kołodziej