• Dzisiaj jest:
  wtorek, 25 czerwca 2024
 • Temperatura w Gminie Dobrzeń Wielki:
  14 °C

Informacja o terminie Sesji Rady Gminy

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. jedn. Dz. U. z 2019r. poz. 506) zwołuję sesję Rady Gminy Dobrzeń Wielki Sesja odbędzie się w czwartek, 26 września 2019 r., w Sali Narad Urzędu Gminy w Dobrzeniu Wielkim. Początek obrad o godz. 14.00

Proponuję następujący porządek obrad:

 

 1. Otwarcie sesji, stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji rady.
 3. Wnioski o uzupełnienie porządku obrad.
 4. Zatwierdzenie porządku obrad.
 5. Sprawozdanie Wójta z prac między sesjami (za okres od 29.08.2019 do 26.09.2019 r.).
 6. Rozpatrzenie projektów oraz podjęcie uchwał:
 1. Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dobrzeń Wielki na rok 2019 oraz
 2. Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej
 • informacja skarbnika gminy
 • przedstawienie opinii Komisji Budżetu i Finansów
 • przedstawienie opinii Komisji Gospodarki, Bezp. i Ochrony Środowiska
 • przedstawienie opinii Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia, Sportu i Spraw Społ.
 • dyskusja
 • głosowanie.
 1. Uchwała w sprawie ustalenia Regulaminu określającego wysokość stawek oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz sposób obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, a także kryteria i tryb przyznawania nagród dla nauczycieli ze specjalnego funduszu nagród za ich osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze dla nauczycieli zatrudnionych w publicznych szkołach i przedszkolach na terenie Gminy Dobrzeń Wielki
 • informacja wójta gminy
 • przedstawienie opinii Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia, Sportu i Spraw Społ.
 • przedstawienie opinii Komisji Budżetu i Finansów
 • dyskusja
 • głosowanie.
 1. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Powiatem Kluczborskim w sprawie prowadzenia zadania związanego z dokształcaniem uczniów Zespołu Szkół w Dobrzeniu Wielkim, Branżowej Szkoły I-go stopnia z siedzibą w Dobrzeniu Małym
 • Informacja wójta gminy
 • przedstawienie opinii Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia, Sportu i Spraw Społ.
 • dyskusja
 • głosowanie.
 1. Uchwała w sprawie reprezentowania Gminy Dobrzeń Wielki w Zgromadzeniu Związku Gmin Śląska Opolskiego
 • informacja wójta gminy
 • dyskusja
 • głosowanie.
 1. Uchwała w sprawie określenia szczególnych zasad, sposobu i trybu udzielenia ulg w spłacie należności o charakterze cywilnoprawnym, przypadających gminie Dobrzeń Wielki oraz jej jednostkom organizacyjnym, określenia warunków dopuszczalności pomocy publicznej oraz wskazania organu lub osób uprawnionych do udzielania ulg
 • informacja skarbnika gminy
 • przedstawienie opinii Komisji Budżetu i Finansów
 • dyskusja
 • głosowanie.
 1. Uchwała w sprawie zaliczenia drogi wojewódzkiej nr 465 w ciągu ul. Odrzańskiej w Dobrzeniu Małym do kategorii dróg gminnych
 • informacja wójta gminy
 • przedstawienie opinii Komisji Gospodarki, Bezp. i Ochrony Środowiska
 • dyskusja
 • głosowanie.
 1. Interpelacje i wolne wnioski.
 2. Sprawy różne.
 3. Zakończenie obrad, zamknięcie sesji.

 

Przewodniczący Rady Gminy Dobrzeń Wielki
    Roman Kołbuc

 

PDFProjektu uchwał na sesję w dniu 26.09.2019r.pdf (1,45MB)

 

 

Data publikacji: 20-09-2019 12:21 Opublikował(a): Izabela Kołodziej