• Dzisiaj jest:
    czwartek, 30 listopada 2023
  • Temperatura w Gminie Dobrzeń Wielki:
    -4 °C

Rozbudowa i modernizacja gminnego PSZOK w miejscowości Chróścice

logo Pszok.jpeg

Szanowni mieszkańcy,

Informujemy, że zadanie pn. „Rozbudowa i modernizacja gminnego PSZOK w miejscowości Chróścice” otrzymało dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach osi priorytetowej V Ochrona środowiska, dziedzictwa kulturowego i naturalnego, działanie 5.2 Poprawa gospodarowania odpadami komunalnymi.

Wartość inwestycji: 1 204 557,07 zł

Wartość dofinansowania: 846 722,36 zł

Termin realizacji zadania: do 30 listopada 2020 r.

Pszok.jpeg

Data publikacji: 17-10-2019 13:11 Opublikował(a): Izabela Kołodziej