• Dzisiaj jest:
    wtorek, 25 czerwca 2024
  • Temperatura w Gminie Dobrzeń Wielki:
    14 °C

USUWANIE FOLII ROLNICZYCH I INNYCH ODPADÓW POCHODZĄCYCH Z DZIAŁALNOŚCI ROLNICZEJ

OGŁOSZENIE

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej ogłosił nabór wniosków o dofinansowanie w ramach programu priorytetowego „Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej”.

Beneficjentem programu są jednostki samorządu terytorialnego.

W celu wsparcia naszych rolników, Gmina Dobrzeń Wielki zamierza wystąpić z wnioskiem o dofinansowanie na odbiór i utylizację w/w odpadów, jednakże jednym z załączników do wniosku jest posiadanie inwentaryzacji folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej.

W związku z powyższym w ramach inwentaryzacji, zapraszamy rolników do składania oświadczeń o ilości posiadanych odpadów zgodnie z  wykazem zawartym w druku oświadczenia.

Oświadczenia będą przyjmowane do dnia 6 grudnia 2019 r., do godz. 14. 00 w Urzędzie Gminy Dobrzeń Wielki,  w Sekretariacie pok. 101.

W przypadku uzyskania przez gminę dofinansowania, osoby które nie złożą oświadczeń o posiadanych odpadach w wyznaczonym  terminie, nie będą mogły skorzystać z dofinansowania, o którym mowa wyżej.

W załączeniu:

DOCXOświadczenie.docx (19,73KB)

Data publikacji: 06-11-2019 11:10 Opublikował(a): Izabela Kołodziej