Informacja o terminie Sesji Rady Gminy

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. jedn. Dz. U. z 2019r. poz. 506) zwołuję sesję Rady Gminy Dobrzeń Wielki.

Sesja odbędzie się w czwartek, 28 listopada 2019 r., w Sali Narad Urzędu Gminy w Dobrzeniu Wielkim. Początek obrad o godz. 14.00

Proponuję następujący porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji, stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji rady.
 3. Wnioski o uzupełnienie porządku obrad.
 4. Zatwierdzenie porządku obrad.
 5. Sprawozdanie wójta z prac między sesjami (za okres od 31.10.2019 do 28.11.2019r.)

Rozpatrzenie projektów oraz podjęcie uchwał:

6. Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej.

 • informacja skarbnika gminy
 • przedstawienie opinii Komisji Budżetu i Finansów
 • dyskusja
 • głosowanie

7. Uchwała w sprawie przyjęcia „Rocznego programu współpracy Gminy Dobrzeń Wielki z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2020 r.”

 • informacja wójta gminy
 • opinia Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia, Sportu i Spraw Społecznych
 • dyskusja
 • głosowanie

8. Uchwała w sprawie ustalenia wysokości opłat za zajęcie pasa drogowego dla dróg gminnych.

 • informacja wójta gminy
 • przedstawienie opinii Komisji Gospodarki, Bezp. i Ochrony Środowiska
 • przedstawienie opinii Komisji Budżetu i Finansów
 • dyskusja
 • głosowanie

9. Uchwała w sprawie wprowadzenia zwolnień w podatku od nieruchomości.

 • informacja skarbnika gminy
 • przedstawienie opinii Komisji Gospodarki, Bezp. i Ochrony Środowiska
 • przedstawienie opinii Komisji Budżetu i Finansów
 • dyskusja
 • głosowanie

10. Uchwała w sprawie wprowadzenia zwolnień w podatku rolnym.

 • informacja skarbnika gminy
 • przedstawienie opinii Komisji Gospodarki, Bezp. i Ochrony Środowiska
 • przedstawienie opinii Komisji Budżetu i Finansów
 • dyskusja
 • głosowanie

11. Uchwała w sprawie określenia wysokości stawek od nieruchomości.

 • informacja wójta gminy
 • przedstawienie opinii Komisji Gospodarki, Bezp. i Ochrony Środowiska
 • przedstawienie opinii Komisji Budżetu i Finansów
 • dyskusja
 • głosowanie

12. Uchwała w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.

 • informacja wójta gminy
 • przedstawienie opinii Komisji Gospodarki, Bezp. i Ochrony Środowiska
 • przedstawienie opinii Komisji Budżetu i Finansów
 • dyskusja
 • głosowanie

13. Uchwała w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta dla celów wymiaru podatku rolnego na terenie Gminy Dobrzeń Wielki na rok 2020.

 • informacja wójta gminy
 • przedstawienie opinii Komisji Gospodarki, Bezp. i Ochrony Środowiska
 • przedstawienie opinii Komisji Budżetu i Finansów
 • dyskusja
 • głosowanie

14 Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu zawarcia umowy dzierżawy /Kup, pow. 78 m2 /

 • informacja wójta gminy
 • przedstawienie opinii Komisji Gospodarki, Bezp. i Ochrony Środowiska
 • przedstawienie opinii Komisji Budżetu i Finansów
 • dyskusja
 • głosowanie

15. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu zawarcia umowy dzierżawy / Kup, pow. 260 m2 /

 • informacja wójta gminy
 • przedstawienie opinii Komisji Gospodarki, Bezp. i Ochrony Środowiska
 • przedstawienie opinii Komisji Budżetu i Finansów
 • dyskusja
 • głosowanie

16. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu zawarcia umowy dzierżawy / Cz-sy – Opole /

 • informacja wójta gminy
 • przedstawienie opinii Komisji Gospodarki, Bezp. i Ochrony Środowiska
 • przedstawienie opinii Komisji Budżetu i Finansów
 • dyskusja
 • głosowanie

17. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu zawarcia umowy  najmu / ERMED /

 • informacja wójta gminy
 • przedstawienie opinii Komisji Gospodarki, Bezp. i Ochrony Środowiska
 • przedstawienie opinii Komisji Budżetu i Finansów
 • dyskusja
 • głosowanie

18. Interpelacje i wolne wnioski.

19. Sprawy różne.

20. Zakończenie obrad, zamknięcie sesji.

 

       Przewodniczący Rady Gminy Dobrzeń Wielki 
  Roman Kołbuc

 

PDFProjektu uchwał na sesję w dniu 28.11.2019r.pdf (2,31MB)

Gwiazdka Polecamy

KMZB.jpeg

Aglomeracja opolska

Informacja o jakości powietrza Wioś Opole

rodzina 500+

Stobrawski Zielony Szlak

gmina_fair_play.jpg-1.png

WKU

 

×

Wyszukaj w serwisie

Tagi wyszukiwania:
×

Zapisz się do newslettera

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych w celu przesyłania newslettera. Dane moje podałem dobrowolnie, mam możliwości ich poprawiania, żądania zaprzestania ich przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania. Administratorem danych osobowych jest Gmina Dobrzeń Wielki, ul. Namysłowska 44 46-081 Dobrzeń Wielki