• Dzisiaj jest:
  sobota, 09 grudnia 2023
 • Temperatura w Gminie Dobrzeń Wielki:
  -1 °C

Informacja o terminie Sesji Rady Gminy

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. jedn. Dz. U. z 2019r. poz. 506) zwołuję sesję Rady Gminy Dobrzeń Wielki.

Sesja odbędzie się w czwartek, 28 listopada 2019 r., w Sali Narad Urzędu Gminy w Dobrzeniu Wielkim. Początek obrad o godz. 14.00

Proponuję następujący porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji, stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji rady.
 3. Wnioski o uzupełnienie porządku obrad.
 4. Zatwierdzenie porządku obrad.
 5. Sprawozdanie wójta z prac między sesjami (za okres od 31.10.2019 do 28.11.2019r.)

Rozpatrzenie projektów oraz podjęcie uchwał:

6. Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej.

 • informacja skarbnika gminy
 • przedstawienie opinii Komisji Budżetu i Finansów
 • dyskusja
 • głosowanie

7. Uchwała w sprawie przyjęcia „Rocznego programu współpracy Gminy Dobrzeń Wielki z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2020 r.”

 • informacja wójta gminy
 • opinia Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia, Sportu i Spraw Społecznych
 • dyskusja
 • głosowanie

8. Uchwała w sprawie ustalenia wysokości opłat za zajęcie pasa drogowego dla dróg gminnych.

 • informacja wójta gminy
 • przedstawienie opinii Komisji Gospodarki, Bezp. i Ochrony Środowiska
 • przedstawienie opinii Komisji Budżetu i Finansów
 • dyskusja
 • głosowanie

9. Uchwała w sprawie wprowadzenia zwolnień w podatku od nieruchomości.

 • informacja skarbnika gminy
 • przedstawienie opinii Komisji Gospodarki, Bezp. i Ochrony Środowiska
 • przedstawienie opinii Komisji Budżetu i Finansów
 • dyskusja
 • głosowanie

10. Uchwała w sprawie wprowadzenia zwolnień w podatku rolnym.

 • informacja skarbnika gminy
 • przedstawienie opinii Komisji Gospodarki, Bezp. i Ochrony Środowiska
 • przedstawienie opinii Komisji Budżetu i Finansów
 • dyskusja
 • głosowanie

11. Uchwała w sprawie określenia wysokości stawek od nieruchomości.

 • informacja wójta gminy
 • przedstawienie opinii Komisji Gospodarki, Bezp. i Ochrony Środowiska
 • przedstawienie opinii Komisji Budżetu i Finansów
 • dyskusja
 • głosowanie

12. Uchwała w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.

 • informacja wójta gminy
 • przedstawienie opinii Komisji Gospodarki, Bezp. i Ochrony Środowiska
 • przedstawienie opinii Komisji Budżetu i Finansów
 • dyskusja
 • głosowanie

13. Uchwała w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta dla celów wymiaru podatku rolnego na terenie Gminy Dobrzeń Wielki na rok 2020.

 • informacja wójta gminy
 • przedstawienie opinii Komisji Gospodarki, Bezp. i Ochrony Środowiska
 • przedstawienie opinii Komisji Budżetu i Finansów
 • dyskusja
 • głosowanie

14 Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu zawarcia umowy dzierżawy /Kup, pow. 78 m2 /

 • informacja wójta gminy
 • przedstawienie opinii Komisji Gospodarki, Bezp. i Ochrony Środowiska
 • przedstawienie opinii Komisji Budżetu i Finansów
 • dyskusja
 • głosowanie

15. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu zawarcia umowy dzierżawy / Kup, pow. 260 m2 /

 • informacja wójta gminy
 • przedstawienie opinii Komisji Gospodarki, Bezp. i Ochrony Środowiska
 • przedstawienie opinii Komisji Budżetu i Finansów
 • dyskusja
 • głosowanie

16. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu zawarcia umowy dzierżawy / Cz-sy – Opole /

 • informacja wójta gminy
 • przedstawienie opinii Komisji Gospodarki, Bezp. i Ochrony Środowiska
 • przedstawienie opinii Komisji Budżetu i Finansów
 • dyskusja
 • głosowanie

17. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu zawarcia umowy  najmu / ERMED /

 • informacja wójta gminy
 • przedstawienie opinii Komisji Gospodarki, Bezp. i Ochrony Środowiska
 • przedstawienie opinii Komisji Budżetu i Finansów
 • dyskusja
 • głosowanie

18. Interpelacje i wolne wnioski.

19. Sprawy różne.

20. Zakończenie obrad, zamknięcie sesji.

 

       Przewodniczący Rady Gminy Dobrzeń Wielki 
  Roman Kołbuc

 

PDFProjektu uchwał na sesję w dniu 28.11.2019r.pdf (2,31MB)

Data publikacji: 21-11-2019 14:50 Opublikował(a): Izabela Kołodziej
Data modyfikacji: 22-11-2019 08:45 Modyfikował(a): Izabela Kołodziej