Ogłoszenie

Wójta Gminy Dobrzeń Wielki

z dnia 7 grudnia 2011r.

 

w sprawie kandydatów, którzy zgłosili się do naboru

na wolne stanowisko Dyrektora Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Dobrzeniu Wielkim, z/s w Kup.

 

Stosownie do art.13 ust.4 ustawy z dnia 21 listopada 2008r.
o pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr 223, poz. 1458, z późn. zm.) Wójt Gminy Dobrzeń Wielki informuje:

 1. Do naboru na wolne stanowisko Dyrektora Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Dobrzeniu Wielkim z/s.
  w Kup oferty złożyło 3 kandydatów.
   
 2. Do następnego etapu naboru zakwalifikowano 1 kandydata ( tylko oferta tego kandydata spełnia wszystkie wymogi formalne określone
  w ogłoszeniu o naborze[1]).
   
 3. Rozmowa kwalifikacyjna z kandydatem zostanie przeprowadzona
  w dniu13 grudnia 2011r. o godz. 900.
   
 4. O dopuszczeniu do rozmowy kwalifikacyjnej oraz o godzinie spotkania kandydat zostanie powiadomiony telefonicznie.

 

Niniejsze ogłoszenie zostanie zamieszczone na tablicy ogłoszeń
w Urzędzie Gminy w Dobrzeniu Wielkim, w siedzibie Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej oraz  na stronie www.bip.dobrzenwielki.pl.

                                                                                     WÓJT

                                                                             Henryk Wróbel[2]

 

 

 

                                                                                                                     

 [1]Zarządzenie nr 0050.1.63.2011 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia  21 listopada 2011r. w sprawie ogłoszenia naboru na wolne stanowisko Dyrektora Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Dobrzeniu Wielkim z/s. w Kup.

[2]Podpis na oryginale. 

Gwiazdka Polecamy

KMZB.jpeg

aglomeracja.png

wios_opole_powietrze.png

rodzina500.png

stobrawski.png

gmina_fair_play.jpg-1.png

Logo WKU.png

 

×

Wyszukaj w serwisie

Tagi wyszukiwania:
×

Zapisz się do newslettera

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych w celu przesyłania newslettera. Dane moje podałem dobrowolnie, mam możliwości ich poprawiania, żądania zaprzestania ich przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania. Administratorem danych osobowych jest Gmina Dobrzeń Wielki, ul. Namysłowska 44 46-081 Dobrzeń Wielki