• Dzisiaj jest:
  czwartek, 30 maja 2024
 • Temperatura w Gminie Dobrzeń Wielki:
  19 °C

Ogłoszenie

Wójta Gminy Dobrzeń Wielki

z dnia 7 grudnia 2011r.

 

w sprawie kandydatów, którzy zgłosili się do naboru

na wolne stanowisko Dyrektora Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Dobrzeniu Wielkim, z/s w Kup.

 

Stosownie do art.13 ust.4 ustawy z dnia 21 listopada 2008r.
o pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr 223, poz. 1458, z późn. zm.) Wójt Gminy Dobrzeń Wielki informuje:

 1. Do naboru na wolne stanowisko Dyrektora Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Dobrzeniu Wielkim z/s.
  w Kup oferty złożyło 3 kandydatów.
   
 2. Do następnego etapu naboru zakwalifikowano 1 kandydata ( tylko oferta tego kandydata spełnia wszystkie wymogi formalne określone
  w ogłoszeniu o naborze[1]).
   
 3. Rozmowa kwalifikacyjna z kandydatem zostanie przeprowadzona
  w dniu13 grudnia 2011r. o godz. 900.
   
 4. O dopuszczeniu do rozmowy kwalifikacyjnej oraz o godzinie spotkania kandydat zostanie powiadomiony telefonicznie.

 

Niniejsze ogłoszenie zostanie zamieszczone na tablicy ogłoszeń
w Urzędzie Gminy w Dobrzeniu Wielkim, w siedzibie Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej oraz  na stronie www.bip.dobrzenwielki.pl.

                                                                                     WÓJT

                                                                             Henryk Wróbel[2]

 

 

 

                                                                                                                     

 [1]Zarządzenie nr 0050.1.63.2011 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia  21 listopada 2011r. w sprawie ogłoszenia naboru na wolne stanowisko Dyrektora Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Dobrzeniu Wielkim z/s. w Kup.

[2]Podpis na oryginale. 

Data publikacji: 08-12-2011 09:20 Opublikował(a): Jolanta Mikuła