OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY DOBRZEŃ WIELKI

Mając na względzie art. 15 ust. 2d ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r.o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019r., poz. 688z późn. zm.), w myśl którego w skład komisji konkursowej wchodzą osoby wskazane przez organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3,z wyłączeniem osób wskazanych przez organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3, biorące udział w konkursie

Wójt Gminy Dobrzeń Wielki zaprasza organizacje pozarządowe działające na terenie Gminy Dobrzeń Wielki do zgłaszania kandydatów na członków komisji opiniujących oferty w otwartych konkursach ofert na realizację zadań publicznych w 2020 r.

Kandydatów należy zgłaszać:

  • pisemnie do sekretariatu Urzędu Gminy w Dobrzeniu Wielkim ul. Namysłowska 44, 46-081 Dobrzeń Wielki, w godzinach pracy urzędu lub
  • elektronicznie na adres:

Formularz zgłaszania kandydatów stanowi załącznik do niniejszego ogłoszenia.

Termin zgłaszania kandydatów upływa z dniem 5 grudnia 2019 r.

                                                        Wójt Gminy

                                                         Piotr Szlapa

DOCFormularz zgłoszeniowy kandydata do komisji konkursowej.doc (62,00KB)
PDFOgłoszenie Wójta Gminy Dobrzeń Wielki.pdf (201,03KB)
 

Gwiazdka Polecamy

KMZB.jpeg

aglomeracja.png

wios_opole_powietrze.png

rodzina500.png

stobrawski.png

gmina_fair_play.jpg-1.png

Logo WKU.png

 

×

Wyszukaj w serwisie

Tagi wyszukiwania:
×

Zapisz się do newslettera

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych w celu przesyłania newslettera. Dane moje podałem dobrowolnie, mam możliwości ich poprawiania, żądania zaprzestania ich przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania. Administratorem danych osobowych jest Gmina Dobrzeń Wielki, ul. Namysłowska 44 46-081 Dobrzeń Wielki