• Dzisiaj jest:
  wtorek, 25 czerwca 2024
 • Temperatura w Gminie Dobrzeń Wielki:
  14 °C

INFORMACJA O TERMINIE SESJI RADY GMINY DOBRZEŃ WIELKI

 INFORMACJA 

O TERMINIE SESJI  RADY GMINY DOBRZEŃ WIELKI

 

      Informuję, że kolejna sesja Rady Gminy Dobrzeń Wielki odbędzie się w czwartek 27 października 2011r. w Sali narad Urzędu Gminy w Dobrzeniu Wielkim. Początek  obrad o godz. 1530

Porządek obrad:

 1. Informacja nt. zabezpieczeń przeciwpowodziowych.
 2. Sprawozdanie z realizacji zadań oświatowych Gminy Dobrzeń Wielki za rok szkolny 2010/2011.
 3. Uchwalenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy techniczno-produkcyjnej w Brzeziu.
 4. Wybór ławników na kadencję 2012-2015.
 5. Zmiana budżetu gminy na rok 2011 oraz zmiana wieloletniej prognozy finansowej.
 6. Sprawy dotyczące mienia komunalnego.
 7. Rozpatrzenie i załatwienie skargi na Kierownika GOPS w Dobrzeniu Wielkim.
 8. Złożenie przez Wójta oraz Przewodniczącego Rady Gminy informacji nt. oświadczeń majątkowych.
 9. Wyznaczenie opiekuna Młodzieżowej Rady Gminy Dobrzeń Wielki.
 10. Interpelacje.
 11. Sprawy różne. 
   

Przewodniczący Rady Gminy 
Dobrzeń Wielki
Klemens Weber 

 

Data publikacji: 22-08-2011 11:58 Opublikował(a): Izabela Kołodziej
Data modyfikacji: 24-10-2011 10:51