Strategia rozwoju

Pozytywne uwarunkowania rozwoju gminy m.in.:

 • korzystne położenie w sąsiedztwie Opola, a także komunikacyjne i przyrodnicze,
 • uprzemysłowienie tj. 30 zakładów zatrudniających powyżej 30 osób, a co za tym idzie - rynek pracy także dla mieszkańców gmin ościennych,
 • duża aktywność gospodarcza mieszkańców (ok. 740 zarejestrowanych podmiotów gospodarczych w zakresie handlu, usług i drobnej wytwórczości),
 • dostęp do źródeł energii elektrycznej, cieplnej i gazowej,
 • rozwinięta infrastruktura techniczna,
 • rozwinięta infrastruktura społeczna,
 • istnienie możliwości lokalizacji dalszych zakładów przemysłowych i usługowych,
 • dobre warunki rozwoju budownictwa mieszkaniowego oraz analiza stanu istniejącego.

Pozwala to na określenie najbliższych priorytetów rozwojowych:

 • dokończenie budowy kanalizacji sanitarnej,
 • poprawy bezpieczeństwa na drogach,
 • modernizacja systemu ogrzewania mieszkań,
 • tworzenie nowych miejsc pracy poprzez lokowanie na terenie gminy nowych podmiotów gospodarczych,
 • rozwój przemysłu rolno-przetwórczego w celu poprawy zbywania surowców rolnych i zwierzęcych wyprodukowanych w regionie,
 • restrukturyzacja rolnictwa,
 • poprawa warunków rekreacji i wypoczynku mieszkańców poprzez odpowiednie wykorzystanie do tego celu istniejących wód, nadbrzeży rzek i lasów,
 • integracja z gminami ościennymi (szczególnie z miastem Opole) w sferze gospodarczej i ekologicznej,
 • ciągłe polepszanie warunków kulturalnych, zdrowotnych i oświatowych.

Pełny tekst Strategii Rozwoju Gminy:
PDFStrategia Rozwoju Gminy Dobrzeń Wielki na lata 2014-2020.pdf (2,52MB)
PDFStrategia rozwoju Gminy Dobrzeń Wielki.pdf (1,17MB) - z roku 2007

Gwiazdka Polecamy

KMZB.jpeg

aglomeracja.png

wios_opole_powietrze.png

rodzina500.png

stobrawski.png

gmina_fair_play.jpg-1.png

Logo WKU.png

 

×

Wyszukaj w serwisie

Tagi wyszukiwania:
×

Zapisz się do newslettera

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych w celu przesyłania newslettera. Dane moje podałem dobrowolnie, mam możliwości ich poprawiania, żądania zaprzestania ich przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania. Administratorem danych osobowych jest Gmina Dobrzeń Wielki, ul. Namysłowska 44 46-081 Dobrzeń Wielki