Modernizacja energetyczna budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Dobrzeniu Wielkim

logo.jpeg

Szanowni mieszkańcy,

Informujemy, że Gmina Dobrzeń Wielki na realizację zadania pn. „Modernizacja energetyczna budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Dobrzeniu Wielkim” otrzymała dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach osi priorytetowej III Gospodarka niskoemisyjna, poddziałanie 3.2.2 Efektywność energetyczna w budynkach publicznych Aglomeracji Opolskiej.

Wartość inwestycji: 1 970 010,52 zł

Wartość dofinansowania: 1 199 949,72 zł

Termin realizacji zadania: do 30 listopada 2020 r.

Rzuty elewacji budynku GOKu

Rzuty elewacji GOK-u zachodniej i południowej
Rzuty elewacji GOK-u wschodniej i północnej

Gwiazdka Polecamy

KMZB.jpeg

aglomeracja.png

wios_opole_powietrze.png

rodzina500.png

stobrawski.png

gmina_fair_play.jpg-1.png

Logo WKU.png

 

×

Wyszukaj w serwisie

Tagi wyszukiwania:
×

Zapisz się do newslettera

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych w celu przesyłania newslettera. Dane moje podałem dobrowolnie, mam możliwości ich poprawiania, żądania zaprzestania ich przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania. Administratorem danych osobowych jest Gmina Dobrzeń Wielki, ul. Namysłowska 44 46-081 Dobrzeń Wielki