• Dzisiaj jest:
    sobota, 25 maja 2024
  • Temperatura w Gminie Dobrzeń Wielki:
    16 °C

Modernizacja energetyczna budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Dobrzeniu Wielkim

logo.jpeg

Szanowni mieszkańcy,

Informujemy, że Gmina Dobrzeń Wielki na realizację zadania pn. „Modernizacja energetyczna budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Dobrzeniu Wielkim” otrzymała dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach osi priorytetowej III Gospodarka niskoemisyjna, poddziałanie 3.2.2 Efektywność energetyczna w budynkach publicznych Aglomeracji Opolskiej.

Wartość inwestycji: 1 970 010,52 zł

Wartość dofinansowania: 1 199 949,72 zł

Termin realizacji zadania: do 30 listopada 2020 r.

Rzuty elewacji budynku GOKu

Rzuty elewacji GOK-u zachodniej i południowej
Rzuty elewacji GOK-u wschodniej i północnej

Data publikacji: 10-12-2019 07:52 Opublikował(a): Izabela Kołodziej
Data modyfikacji: 18-12-2019 11:58 Modyfikował(a): Izabela Kołodziej