• Dzisiaj jest:
    poniedziałek, 20 maja 2024
  • Temperatura w Gminie Dobrzeń Wielki:
    22 °C

Nagrody z okazji Dnia Edukacji Narodowej – 2019

W dniu 9 grudnia 2019 r. odbyła się uroczystość rozdania nauczycielom Nagród Wójta z okazji Dnia Edukacji Narodowej.

Rozdanie nagród odbyło się w późniejszym terminie, ze względu na konieczność zmiany uchwały Nr XXIX/222/2017 w sprawie ustalenia Regulaminu określającego wysokość stawek oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz sposób obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, a także kryteria i tryb przyznawania nagród dla nauczycieli ze specjalnego funduszu nagród za ich osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze dla nauczycieli zatrudnionych w publicznych szkołach i przedszkolach na terenie Gminy Dobrzeń Wielki.

Pan Piotr Szlapa – Wójt Gminy Dobrzeń Wielki, dostrzegając nauczycielski trud, podziękował serdecznie wszystkim wyróżnionym, wręczając dyplomy i kwiaty następującym nauczycielom:

Iwona Sachnik – dyrektor Publicznego Przedszkola w Chróścicach,
Justyna Gladys – nauczycielka Publicznego Przedszkola w Chróścicach,
Kamila Wiczyńska – nauczycielka Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Kup,
Regina Janczy - nauczycielka Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Kup,
Katarzyna Krawczyk - nauczycielka Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Kup,
Renata Dąbrowska – dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej im. M. Konopnickiej w Chróścicach,
Dorota Trojan - nauczycielka Publicznej Szkoły Podstawowej im. M. Konopnickiej w Chróścicach,
Dorota Lewandowska-Jaroń - nauczycielka Publicznej Szkoły Podstawowej im. M. Konopnickiej w Chróścicach,
Gabriela Matyszok – dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej z Oddziałami Sportowymi w Dobrzeniu Wielkim,
Anna Hendzel - nauczycielka Publicznej Szkoły Podstawowej z Oddziałami Sportowymi w Dobrzeniu Wielkim,
Beata Sowa - nauczycielka Publicznej Szkoły Podstawowej z Oddziałami Sportowymi w Dobrzeniu Wielkim,
Katarzyna Kuszewicz - nauczycielka Publicznej Szkoły Podstawowej z Oddziałami Sportowymi w Dobrzeniu Wielkim,
Wojciech Lasota - nauczyciel Publicznej Szkoły Podstawowej z Oddziałami Sportowymi w Dobrzeniu Wielkim,
Stanisław Janczy - nauczyciel Publicznej Szkoły Podstawowej z Oddziałami Sportowymi w Dobrzeniu Wielkim,
Bożena Mierzwińska – zastępca dyrektora Zespołu Szkół w Dobrzeniu Wielkim,
Małgorzata Świderska - zastępca dyrektora Zespołu Szkół w Dobrzeniu Wielkim,
Beata Jonczyk – nauczycielka Zespołu Szkół w Dobrzeniu Wielkim,
Irena Wosz-Łoba - nauczycielka Zespołu Szkół w Dobrzeniu Wielkim,
Agnieszka Misiurska - nauczycielka Zespołu Szkół w Dobrzeniu Wielkim,
Roman Partykowski - nauczyciel Zespołu Szkół w Dobrzeniu Wielkim.

            Grono wyróżniających się nauczycieli jest zdecydowanie większe, jednak możliwości finansowe gminy nie pozwoliły na uhonorowanie wszystkich zasłużonych.

Sporządziła: A. Pietrzyk

 

 

Data publikacji: 12-12-2019 08:25 Opublikował(a): Izabela Kołodziej