RPO-WO 2014-2020 - MODERNIZACJA ENERGETYCZNA BUDYNKU GMINNEGO OŚRODKA KULTURY W DOBRZENIU WIELKIM

logo RPO-WO.jpeg

w ramach Osi priorytetowej III – Gospodarka niskoemisyjna


Poddziałanie 3.2.2 Efektywność energetyczna w budynkach publicznych Aglomeracji Opolskiej
 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego

 na lata 2014 – 2020

realizuje

projekt pn. „MODERNIZACJA ENERGETYCZNA BUDYNKU GMINNEGO OŚRODKA KULTURY W DOBRZENIU WIELKIM”

współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Tytuł Projektu

Modernizacja energetyczna budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Dobrzeniu Wielkim

Nr Umowy

RPOP.03.02.02-16-0008/19-00

Wartość Projektu

Ogółem: 1 970 010,52 zł
w tym środki z :

Unii Europejskiej  –  1 199 949,72 zł
budżetu Jednostki Samorządu Terytorialnego  – 770 060,80

Okres realizacji

Od 2019r. – do 2020 r.

Cele Projektu

Głównym celem projektu jest zwiększenie efektywności energetycznej budynku, który jest użytkowany przez Gminny Ośrodek Kultury w Dobrzeniu Wielkim

Cele bezpośrednie:

  1. Poprawa stanu środowiska naturalnego, poprzez zmniejszenie emisji szkodliwych pyłów i gazów do atmosfery
  2. Zmniejszenie kosztów ogrzewania obiektu oraz kosztów bieżących napraw

Planowane efekty 

W ramach projektu zostaną wykonane następujące roboty budowlano-montażowe:

- modernizacja układu wytwarzania, przesyłu oraz regulacji systemu CO;
- docieplenie ścian zewnętrznych cokołów warstwą styropianu;
- docieplenie ścian zewnętrznych warstwa styropianu wraz z zabudową „zielonej ściany”;
- docieplenie ścian zewnętrznych warstwa wełny elewacyjnej;
- wymiana stolarki okiennej;
- wymiana stolarki drzwiowej;
- modernizacja wentylacji;
- modernizacja oświetlenia;
- instalacja paneli fotowoltaicznych.

Realizowane w ramach projektu roboty budowlano-montażowe przyniosą wiele wymiernych korzyści społeczno-gospodarczych jak:

- zwiększenie efektywności energetycznej budynku GOK, dzięki czemu dojdzie do zmniejszenia kosztów ogrzewania obiektu, kosztów bieżących napraw oraz strat ciepła;
- poprawa warunków termicznych dla użytkowników obiektu;

- poprawa stanu środowiska naturalnego, zwłaszcza jakości powietrza poprzez zmniejszenie emisji szkodliwych pyłów i gazów do atmosfery;

- poprawa jakości infrastruktury pełniącej funkcje społeczne tj. budynku w, którym świadczone są usługi społeczne z zakresu kultury;

- polepszenie wizerunku Aglomeracji Opolskiej w tym Gminy Dobrzeń Wielki.

Produkty jakie powstaną w wyniku realizacji projektu to:

- Liczba zmodernizowanych energetycznie budynków  - 1 szt.,
- Liczba wybudowanych jednostek wytwarzania energii elektrycznej z OZE - 1 szt.
- Powierzchnia użytkowa budynków poddanych termomodernizacji – 1797,48 m2
- Dodatkowa zdolność wytwarzania energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych – 8,78 MWe

 

Gwiazdka Polecamy

KMZB.jpeg

aglomeracja.png

wios_opole_powietrze.png

rodzina500.png

stobrawski.png

gmina_fair_play.jpg-1.png

Logo WKU.png

 

×

Wyszukaj w serwisie

Tagi wyszukiwania:
×

Zapisz się do newslettera

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych w celu przesyłania newslettera. Dane moje podałem dobrowolnie, mam możliwości ich poprawiania, żądania zaprzestania ich przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania. Administratorem danych osobowych jest Gmina Dobrzeń Wielki, ul. Namysłowska 44 46-081 Dobrzeń Wielki