Informacja PSZOK - Dobrzeń Wielki

Informujemy że od 1 stycznia 2020r. obowiązują nowe dni i godziny otwarcia PSZOK dla mieszkańców Gminy Dobrzeń Wielki:
Środa  -    9:00 - 16:30

Piątek -   7:00 - 14:30

Trzecia sobota miesiąca - 8:00 -  12:00
 

  1. Odpady będą przyjmowane tylko po okazaniu następujących dokumentów:
    - dowód osobisty lub inny dokument potwierdzający tożsamość,
    - dokument potwierdzający wnoszenie opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Obowiązuje zakaz przywożenia do PSZOK odpadów z działalności gospodarczej. Pracownik PSZOK może odmówić przyjęcia odpadów w przypadku, gdy istnieje uzasadnione podejrzenie, że odpady nie są odpadami komunalnymi powstałymi w gospodarstwie domowym.

  1. Limity nieodpłatnego przyjęcia odpadów
  • odpady rozbiórkowe i budowlane zebrane selektywnie przyjmowane są nieodpłatnie w ramach uiszczonej przez mieszkańców opłaty za gospodarowanie odpadami w ilości do 500 kg na miesiąc na jedno gospodarstwo domowe, dla którego złożona została deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
  • odpady ulegające biodegradacji (zielone) zabrane selektywnie, przyjmowane są nieodpłatnie w ramach uiszczonej przez mieszkańców opłaty za gospodarowanie odpadami w ilości do 150 kg na miesiąc na jedno gospodarstwo domowe, dla którego złożona została deklaracja o wysokości opłaty za gospodarstwo odpadami komunalnymi,
  • zużyte opony przyjmowane są w ilości do 4 szt. na rok na jedno gospodarstwo domowe,  na PSZOK nie będą przyjmowane opony z pojazdów związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą (przedsiębiorcy i rolnicy).


Na pozostałe odpady przyjmowane nieodpłatnie przez PSZOK nie wprowadza się limitów.
W uzasadnionych przypadkach przyjmowanie odpadów może zostać okresowo wstrzymane.

 

Gwiazdka Polecamy

KMZB.jpeg

Aglomeracja opolska

Informacja o jakości powietrza Wioś Opole

rodzina 500+

Stobrawski Zielony Szlak

gmina_fair_play.jpg-1.png

WKU

 

×

Wyszukaj w serwisie

Tagi wyszukiwania:
×

Zapisz się do newslettera

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych w celu przesyłania newslettera. Dane moje podałem dobrowolnie, mam możliwości ich poprawiania, żądania zaprzestania ich przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania. Administratorem danych osobowych jest Gmina Dobrzeń Wielki, ul. Namysłowska 44 46-081 Dobrzeń Wielki