Nauczyciele mianowani złożyli ślubowanie

W dniu 6 grudnia 2011 r. przeprowadzone zostały postępowania egzaminacyjne dla nauczycieli kontraktowych zatrudnionych w Gminie Dobrzeń Wielki.W komisji, powołanej przez Wójta Gminy zasiedli: przedstawiciel Urzędu, eksperci z listy MEN, przedstawiciele Kuratorium Oświaty i dyrektorzy placówek zatrudniających egzaminowanych.

Uroczyste ślubowanie w dniu 21 grudnia 2011 r. podczas obrad Komisji Oświaty, Wychowania, Kultury, Zdrowia i Sportu Rady Gminy Dobrzeń Wielki złożyły dwie  nauczycielki,  które w grudniu 2011r. uzyskały awans na stopień nauczyciela mianowanego. Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej pedagog chcąc uzyskać tytuł nauczyciela mianowanego musi odbyć staż i zdać egzamin oraz złożyć ślubowanie, które jest ostatnim etapem do uzyskania stopnia nauczyciela mianowanego. Po ślubowaniu nauczyciele odebrali z rąk Wójta Gminy – Henryka Wróbla akty nadania stopnia awansu zawodowego na stopień nauczyciela mianowanego.

Nauczycielami awansującymi są: mgr Krystyna Łopuch pracująca na stanowisku nauczyciela przedszkola i logopedy oraz prowadząca zajęcia terapii pedagogicznej w Publicznym Przedszkolu w Dobrzeniu Wielkim, nauczycielka z 16-letnim stażem pracy oraz mgr Donata Bieniek pracująca od 6 lat w Zespole Szkół w Chróścicach, jako nauczyciel historii i wiedzy o społeczeństwie, a posiadająca również kwalifikacje do nauczania geografii i jako nauczyciel bibliotekarz.

Akt nadania stopnia awansu zawodowego podwyższa status zawodowy nauczyciela i otwiera drogę do uzyskania kolejnego stopnia awansu - nauczyciela dyplomowanego. Dokument ten świadczy o poszerzeniu i pogłębieniu przez nauczyciela wiedzy i umiejętności zawodowych.

Serdeczne gratulacje wraz z życzeniami dalszego rozwoju zawodowego!

                                                                              Zastępca Wójta Gminy

                                                                                          Irena Weber 

IMG_0006.jpeg IMG_0007.jpeg IMG_0008.jpeg IMG_0009.jpeg IMG_0010.jpeg IMG_0012.jpeg

Gwiazdka Polecamy

KMZB.jpeg

aglomeracja.png

wios_opole_powietrze.png

rodzina500.png

stobrawski.png

gmina_fair_play.jpg-1.png

Logo WKU.png

 

×

Wyszukaj w serwisie

Tagi wyszukiwania:
×

Zapisz się do newslettera

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych w celu przesyłania newslettera. Dane moje podałem dobrowolnie, mam możliwości ich poprawiania, żądania zaprzestania ich przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania. Administratorem danych osobowych jest Gmina Dobrzeń Wielki, ul. Namysłowska 44 46-081 Dobrzeń Wielki