• Dzisiaj jest:
  czwartek, 30 maja 2024
 • Temperatura w Gminie Dobrzeń Wielki:
  21 °C

Informacja o terminie sesji Rady Gminy Dobrzeń Wielki

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. jedn. Dz. U. z 2019r. poz. 506)

zwołuję sesję Rady Gminy Dobrzeń Wielki.

Sesja odbędzie się w czwartek, 05 marca 2020 r., w Sali Narad Urzędu Gminy w Dobrzeniu Wielkim. Początek obrad o godz. 15.00.

Proponuję następujący porządek obrad:

1. Otwarcie sesji, stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji rady.
3. Wnioski o uzupełnienie porządku obrad.
4. Zatwierdzenie porządku obrad.
5. Sprawozdanie wójta z prac między sesjami (za okres od 30.01.2020 do 05.03.2020 r.)

Rozpatrzenie projektów oraz podjęcie uchwał:

 1. Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dobrzeń Wielki na rok 2020
 • informacja skarbnika gminy
 • przedstawienie opinii Komisji Budżetu i Finansów
 •  przedstawienie opinii Komisji Gospodarki, Bezp. i Ochrony Środowiska
 • opinia Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia, Sportu i Spraw Społecznych
 • dyskusja
 • głosowanie
 1. Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019 – 2022
 • informacja skarbnika gminy
 • przedstawienie opinii Komisji Budżetu i Finansów
 • przedstawienie opinii Komisji Gospodarki, Bezp. i Ochrony Środowiska
 • opinia Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia, Sportu i Spraw Społecznych
 • dyskusja
 • głosowanie
 1. Uchwała w sprawie uchylenia  uchwały nr XIV/118/2020 Rady Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 30 stycznia 2020r. w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli szkół i przedszkoli, dla których Gmina Dobrzeń Wielki jest organem prowadzącym, na rok budżetowy 2020.
 • informacja wójta gminy
 • opinia Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia, Sportu i Spraw Społecznych
 • przedstawienie opinii Komisji Budżetu i Finansów
 • dyskusja
 • głosowanie
 1. Uchwała w sprawie określenia regulaminu otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu wychowania przedszkolnego oraz kryteriów wyboru ofert
 • informacja wójta gminy
 • opinia Komisji  Oświaty, Kultury, Zdrowia, Sportu i Spraw Społecznych
 • przedstawienie opinii Komisji Budżetu i Finansów
 • dyskusja
 • głosowanie
 1. Uchwała w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii
 • informacja sekretarza gminy
 • opinia Komisji  Oświaty, Kultury, Zdrowia, Sportu i Spraw Społecznych
 • przedstawienie opinii Komisji Budżetu i Finansów
 • dyskusja
 • głosowanie
 1. Uchwała w sprawie udzielenia Województwu Opolskiemu pomocy finansowej w formie dotacji celowej
 • informacja wójta gminy
 • przedstawienie opinii Komisji Budżetu i Finansów
 • dyskusja
 • głosowanie
 1. Interpelacje i wolne wnioski.
 2. Sprawy różne.
 3. Zakończenie obrad, zamknięcie sesji.

       Przewodniczący Rady Gminy Dobrzeń Wielki 
       Roman Kołbuc

PDFProjekty uchwał na sesję w dniu 05.03.2020r.pdf (1,98MB)

 

Data publikacji: 28-02-2020 07:48 Opublikował(a): Izabela Kołodziej
Data modyfikacji: 28-02-2020 07:50 Modyfikował(a): Izabela Kołodziej