Kultura i sport

Kultura i rozrywka koncentrują się wokół Gminnego Ośrodka Kultury.

 • Zespoły ludowe: "Dobrzenianki", "Chróściczanki", "Kupskie Echo";
 • Zespoły śpiewacze: zespoły mniejszości niemieckiej - "Schlesierklang" z Dobrzenia Wielkiego oraz zespół z Kup;
 • Młodzieżowy zespół teatralny, ognisko artystyczne, ognisko muzyczne, zespoły tańca nowoczesnego "Antrakt" i "Wega" oraz zespół rockowy "Celebra", Klub Tańca Towarzyskiego "Fokus";
 • Chór "Cantabile", Orkiestra Dęta "Krawczyk Combo Band", Studio Piosenki, Gminny Dziecięcy Zespół Wokalny, dziecięce zespoły muzyczne;
 • Klub Fotograficzny "Fokus".

W budynku Domu Kultury w Dobrzeniu Wielkim mieszczą się także Gminna Biblioteka Publiczna, która jest centralą gminnej sieci bibliotek (Kup, Chróścice).
Na terenie Gminy, głównie w szkołach, w GOK-u w Dobrzeniu Wielkim działają Izby Regionalne, w których znajduje się wiele cennych eksponatów często o wartości muzealnej.

Przy współpracy GOK-u z miejscowymi klubami sportowymi, szkołami, radami sołeckimi, Ochotniczymi Strażami Pożarnymi, Kołami Mniejszości Niemieckiej PZW, duchownymi i innymi organizacjami społecznymi, organizowanych jest wiele uroczystości m.in.:

 • "Dzień Teatru Klasowego" (L.O. w Dobrzeniu Wielkim);
 • "Olimpiada Sportowa Przedszkolaków" (Przedszkole w Kup);
 • "Festiwal Piosenki Przedszkolnej" (Przedszkole w Chróścicach);
 • "Dobrzeńskie Beranie" - konkurs na gwarę śląską (Szkoła Podstawowa nr 1 w Dobrzeniu Wielkim);

Do ciekawych imprez cyklicznych organizowanych na terenie Gminy zaliczane są m.in.:

 • Przegląd Zespołów Dziecięcych i Młodzieżowych Gminy Dobrzeń Wielki;
 • Koncert charytatywny "Na rzecz chorego dziecka";
 • Konkurs na symbolikę Świąt Wielkanocnych;
 • Dni Dobrzenia;
 • Jesień z folklorem;
 • Przegląd współczesnej pieśni ludowej;
 • Świąteczny koncert kolęd;

We współczesnej obyczajowości mieszkańców Gminy żywe są dawne zwyczaje i obrzędy, związane z rytmem pracy w polu i na rzece, czy świętami. Okres żniw kończą dożynki zwane na Śląski "Żniwniokiem". Uwieńczeniem "Żniwnioka" jest "koruna" - wieniec żniwny pleciony z różnego rodzaju zbóż. Wiele zwyczajów i pieśni wiąże się z Odrą, szczególnie żywe są tradycje koszykarskie i flisackie. Popularny wśród "matackourzy" - zwanych później "łodziorzami" - chrzest nowicjuszy. Wśród szczególnie atrakcyjnych obrzędów należy wymienić: Andrzejki, wcześniejsze Katarzynki, związane ze świętami Bożego Narodzenia i Wielkanocnymi. W okresie karnawału odbywają się widowiska herodowe np. "wodzenie niedźwiedzia".

Od czerwca 1990 r. wydawany jest (najpierw przez Zarząd Gminy następnie przez Urząd Gminy, a obecnie jako wkładka "Echa Gmin") gazeta "Głos Dobrzenia", w której znaleźć można informacje dot . historii regionu jak i aktualności z życia gminy.

Sport i rekreacja.

Życie sportowe koncentruje się wokół klubów sportowych:

 • LZS "TOR" Dobrzeń Wielki,
 • LZS "Victoria" Chróścice,
 • LZS KUP
 • LUKS "Podium" Kup

Wszystkie kluby posiadają stadiony i boiska sportowe z zapleczem sanitarno-socjalnym. Na terenie gminy działają drużyny: piłki nożnej, siatkowej i ręcznej oraz tenisa ziemnego i stołowego, skata i szachowe. Kluby sportowe maja możliwość korzystania z sal gimnastycznych, które są przy każdej szkole.

Gwiazdka Polecamy

KMZB.jpeg

aglomeracja.png

wios_opole_powietrze.png

rodzina500.png

stobrawski.png

gmina_fair_play.jpg-1.png

Logo WKU.png

 

×

Wyszukaj w serwisie

Tagi wyszukiwania:
×

Zapisz się do newslettera

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych w celu przesyłania newslettera. Dane moje podałem dobrowolnie, mam możliwości ich poprawiania, żądania zaprzestania ich przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania. Administratorem danych osobowych jest Gmina Dobrzeń Wielki, ul. Namysłowska 44 46-081 Dobrzeń Wielki