• Dzisiaj jest:
    niedziela, 26 maja 2024
  • Temperatura w Gminie Dobrzeń Wielki:
    21 °C

PROW 2014-2020 – Zagospodarowanie terenu kąpieliska Balaton

logo.jpeg

Tytuł operacji: „Zagospodarowanie terenu kąpieliska Balaton”

Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Typ operacji: Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej

Działanie: Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER

Poddziałanie: Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność

Całkowita wartość projektu: 200 000,00 zł

Wartość Dofinansowania: 127 260,00 (63,63 % kosztów kwalifikowalnych operacji)

Realizacja projektu: 2020 r.

Cel realizacji projektu: Poszerzenie oferty turystycznej i rekreacyjnej w miejscowości Dobrzeń Wielki poprzez zagospodarowanie terenu nad zbiornikiem wodnym

Efekt rzeczowy Realizacji projektu: Zagospodarowany teren kąpieliska Balaton

Wskaźnik rezultatu: Liczba przebudowanych obiektów infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej – 1 szt.

 

Data publikacji: 13-03-2020 09:32 Opublikował(a): Izabela Kołodziej