• Dzisiaj jest:
    sobota, 09 grudnia 2023
  • Temperatura w Gminie Dobrzeń Wielki:
    -1 °C

Informacja o terminie sesji Rady Gminy Dobrzeń Wielki

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. jedn. Dz. U. z 2019r. poz. 506) 
zwołuję sesję Rady Gminy Dobrzeń Wielki.
Sesja odbędzie się we wtorek , 31 marca 2020 r., w Sali Narad Urzędu Gminy w Dobrzeniu Wielkim. Początek obrad o godz. 15.00.
 
Proponuję następujący porządek obrad:
 
1. Otwarcie sesji, stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji rady.
3. Wnioski o uzupełnienie porządku obrad.
4. Zatwierdzenie porządku obrad.
 
Rozpatrzenie projektów oraz podjęcie uchwał:
 
5. Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dobrzeń Wielki na rok 2020
• informacja
• dyskusja
• głosowanie
 
6. Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019 – 2022
• informacja
• dyskusja
• głosowanie
 
7. Uchwała w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Dobrzeń Wielki
• informacja
 • dyskusja
• głosowanie
 
8. Debata na temat pomocy mieszkańcom i przedsiębiorcom oraz ogólnej sytuacji na terenie gminy Dobrzeń Wielki w kontekście rozprzestrzeniania się wirusa COVID-19.

9. Zakończenie obrad, zamknięcie sesji.
 
                                           Przewodniczący Rady Gminy Dobrzeń Wielki
 
                                                                     Roman Kołbuc
 
PDFUchwała.XVI. .2020.2020-03-31Budżet.pdf (234,12KB)
PDFUchwała.XVI. .2020.2020-03-24WPF.pdf (675,29KB)
PDFUchwała.XVI.2020.2020-03-31 program opieki nad zwierzetami.pdf (250,49KB)
 

Data publikacji: 24-03-2020 15:13 Opublikował(a): Izabela Kołodziej
Data modyfikacji: 24-03-2020 15:14 Modyfikował(a): Izabela Kołodziej