• Dzisiaj jest:
  sobota, 13 lipca 2024
 • Temperatura w Gminie Dobrzeń Wielki:
  0 °C

Petycje złożone w 2020r.

Petycja nr 1/2020

 1. Numer w Rejestrze petycji: 1/2020
 2. Numer kancelaryjny: Or.152.1.2020
 3. Imię i nazwisko/ nazwa Podmiotu wnoszącego petycję:
  Koalicja Polska Wolna od 5G
 4. Data wpływu do Urzędu Gminy: 24 marca 2020r.
 5. Przedmiot petycji:
 1. przyjęcie przez Radę Gminy uchwały w sprawie ochrony zdrowia mieszkańców przed elektroskażeniem i zobowiązanie Wójta/Przewodniczącego Rady do:
 1. wykonania uchwały,
 2. opublikowania jej na stałe na stronie internetowej Urzędu Gminy oraz na profilu Facebook Wójta Gminy,
 3. przekazania uchwały dyrektorom wszystkich szkół i przedszkoli na terenie Gminy,
 4. przekazanie uchwały władzom powiatowym, wojewódzkim i krajowym;
 1. podjęcie przez Radę Gminy zobowiązania dot. przeprowadzenia kampanii informacyjnej dla mieszkańców nt. zagrożeń zdrowotnych związanych ze sztucznym polem elektromagnetycznym (PEM) – telefon komórkowy, wifi i inne urządzenia bezprzewodowe.
 1. Treść petycji – PDFPetycja nr 1.2020 - skan.pdf (4,12MB)
 2. Przebieg postępowania:
 1. petycję przekazano Radzie Gminy Dobrzeń Wielki w dniu 31 marca 2020r.
 2. petycja była przedmiotem obrad Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Gminy Dobrzeń Wielki w dniu 23 czerwca 2020r. Komisja postanowiła pozostawić petycję bez rozpatrzenia – PDFWyciąg z Protokołu nr 6 Komisji Skarg Wniosków i Petycji.pdf (804,24KB)

 

Petycja nr 2/2020

 1. Numer w Rejestrze petycji: 2/2020.
 2. Numer kancelaryjny: Or.152.2.2020.
 3. Imię i nazwisko/ nazwa Podmiotu wnoszącego petycję:
  Brak w treści petycji zgody na podanie danych osobowych.
 4. Data wpływu do Urzędu Gminy: 3 kwietnia 2020r.
 5. Przedmiot petycji:

Zmiana przepisów prawa miejscowego – wprowadzenie lokalnej „tarczy antykryzysowej” dla wszystkich obywateli gminy  w związku z koronawirusem.

 1. PDFTreść petycji.pdf (424,92KB)
 2. Przebieg postępowania:
 1. petycję przekazano Radzie Gminy Dobrzeń Wielki w dniu 9 kwietnia 2020r.;
 2. petycja była przedmiotem obrad Komisji Skarg, Wniosków i Petycji w dniu 23 czerwca 2020r. - PDFWyciąg z Protokołu nr 6 Komisji Skarg Wniosków i Petycji.pdf (616,95KB)
 3. petycja została rozpatrzona i załatwiona przez Radę Gminy Dobrzeń Wielki na sesji w dniu 25 czerwca 2020r. – PDFUchwała.XIX.146.2020.pdf (208,62KB)

 

Petycja nr 3/2020

1.    Numer w Rejestrze petycji: 3/2020.
2.    Numer kancelaryjny: Or.152.3.2020.
3.    Imię i nazwisko/ nazwa Podmiotu wnoszącego petycję:
Renata Sutor (Adwokat)
4.    Data wpływu do Urzędu Gminy: 1 czerwca 2020r.
5.    Przedmiot petycji:
Zmiana przepisów prawa miejscowego poprzez:
1)    dofinansowanie pieniężne lub rzeczowe (tablety) rodziców mieszkających i wychowujących dzieci w gminie w zakresie edukacji ich dzieci, które z powodu pandemii nie mogą się uczyć w szkole lub przebywać w przedszkolu i tym samym opieka nad dziećmi i ich edukacja została przerzucona na rodziców;
2)    utworzenie miejsc i pomieszczeń, gdzie można zostawić odzież, obuwie oraz żywność dla osób potrzebujących.
6.    PDFPetycja - skan.pdf (1,29MB)
7.    Przebieg postępowania:

1)    petycję przekazano Radzie Gminy Dobrzeń Wielki w dniu 4 czerwca 2020r.;

2)    petycja była przedmiotem obrad Komisji Skarg, Wniosków i Petycji w dniu 23 czerwca 2020r. - PDFWyciąg z Protokołu nr 6 Komisji Skarg Wniosków i Petycji.pdf (612,33KB)

3)    petycja została rozpatrzona i załatwiona przez Radę Gminy Dobrzeń Wielki na sesji w dniu 25 czerwca 2020r. – PDFUchwała.XIX.147.2020.pdf (112,57KB)

Petycja nr 4/2020

 1. Numer w Rejestrze petycji: 4/2020.
 2. Numer kancelaryjny: Or.152.4.2020.
 3. Imię i nazwisko/ nazwa Podmiotu wnoszącego petycję: SMEbusiness.pl Sp. z o. o.
 4. Data wpływu do Urzędu Gminy: 7 sierpnia 2020r.
 5. Przedmiot petycji: Przekazanie do wszystkich szkół podstawowych w Gminie, w tym zespołów szkół informacji o programie edukacyjnym „Przygotujmy lepszy świat”
 6. PDFPetycja 4 - tekst.pdf (437,72KB)
 7. Przebieg postępowania:
  Informację o programie edukacyjnym „Przygotujmy lepszy świat” przekazano w dniu 7 sierpnia 2020r. do wszystkich szkół w Gminie na pośrednictwem poczty e-mail.

Petycja nr 5/2020

 1. Numer w Rejestrze petycji: 5/2020.
 2. Numer kancelaryjny: Or.152.5.2020.
 3. Imię i nazwisko/ nazwa Podmiotu wnoszącego petycję:
  Osoba Prawna Szulc-Efekt Sp. z o.o. Prezes Zarządu Adam Szulc, ul. Poligonowa 1,
  04-051 Warszawa
 4. Data wpływu do Urzędu Gminy: 21 sierpnia 2020r.
 5. Przedmiot petycji:
 1. „Wykonanie rekonesansu w obszarze związanym z udostępnianiem przez Urząd płynów do dezynfekcji rąk, w oparciu zagadnienia sygnalizowane” przez podmiot składający petycję (jakość środków dezynfekcyjnych, certyfikaty, pozwolenia na wprowadzenie do obrotu);
 2. „Zaplanowanie postępowania w trybie uproszczonym do 30 tys. Euro lub w trybie ustawy prawo zamówień publicznych, którego przedmiotem będzie zamówienie płynów do dezynfekcji rąk- spełniających aktualne normy” podane wpiśmie zawierającym petycję „ i w oparciu o powołane w tym piśmie ogólnie uznane zasady postępowania lege artis - przy udostępnianiu środków do dezynfekcji”.
 1. Treść petycji – PDFPetycja Szulc-Efekt- środki dezynfekcyje.pdf (397,11KB)
 2. Przebieg postępowania:

 

Petycja nr 6/2020

 1. Numer w Rejestrze petycji: 6/2020.
 2. Numer kancelaryjny: Or.152.6.2020.
 3. Imię i nazwisko/ nazwa Podmiotu wnoszącego petycję:
  Rada Rodziców Przedszkola w Dobrzeniu Wielkim (5 podpisów)
 4. Data wpływu do Urzędu Gminy: 10 listopada 2020r.
 5. Przedmiot petycji:

„Zwołanie zebrania Członków Rady Gminy Dobrzeń Wielki w trybie nadzwyczajnym” w celu rozpatrzenia sytuacji w Przedszkolu w Dobrzeniu Wielkim, związanej z absencja chorobową personelu i podjęcia działań dotyczących funkcjonowania lub czasowego zamknięcia Przedszkola w związku z pandemią.

6. PDFTreść petycji.pdf (245,32KB)

        7. Przebieg postępowania:

Petycja nr 7/2020

 1. Numer w Rejestrze petycji: 7/2020.
 2. Numer kancelaryjny: Or.152.7.2020.
 3. Imię i nazwisko/ nazwa Podmiotu wnoszącego petycję: Tomasz Maron, ul. Kusocińskiego 15/6, 44-330 Jastrzębie Zdrój
 4. Data wpływu do Urzędu Gminy: 12 grudnia 2020r.
 5. Przedmiot petycji: Podjęcie przez Radę Gminy Dobrzeń Wielki uchwały dot.  zapowiadanych przez  Rząd RP masowych szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2.
 6. Treść petycji – PDFPetycja nr 7 - treść.pdf (290,19KB)
 7. Przebieg postępowania:
Data publikacji: 31-03-2020 08:54 Opublikował(a): Izabela Kołodziej
Data modyfikacji: 03-03-2021 14:44 Modyfikował(a): Izabela Kołodziej