Petycje złożone w 2020r.

Petycja nr 1/2020

 1. Numer w Rejestrze petycji: 1/2020
 2. Numer kancelaryjny: Or.152.1.2020
 3. Imię i nazwisko/ nazwa Podmiotu wnoszącego petycję:
  Koalicja Polska Wolna od 5G
 4. Data wpływu do Urzędu Gminy: 24 marca 2020r.
 5. Przedmiot petycji:
 1. przyjęcie przez Radę Gminy uchwały w sprawie ochrony zdrowia mieszkańców przed elektroskażeniem i zobowiązanie Wójta/Przewodniczącego Rady do:
 1. wykonania uchwały,
 2. opublikowania jej na stałe na stronie internetowej Urzędu Gminy oraz na profilu Facebook Wójta Gminy,
 3. przekazania uchwały dyrektorom wszystkich szkół i przedszkoli na terenie Gminy,
 4. przekazanie uchwały władzom powiatowym, wojewódzkim i krajowym;
 1. podjęcie przez Radę Gminy zobowiązania dot. przeprowadzenia kampanii informacyjnej dla mieszkańców nt. zagrożeń zdrowotnych związanych ze sztucznym polem elektromagnetycznym (PEM) – telefon komórkowy, wifi i inne urządzenia bezprzewodowe.
 1. Treść petycji – PDFPetycja nr 1.2020 - skan.pdf (4,12MB)
 2. Przebieg postępowania:
 1. petycję przekazano Radzie Gminy Dobrzeń Wielki w dniu 31 marca 2020r.
 2. petycja była przedmiotem obrad Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Gminy Dobrzeń Wielki w dniu 23 czerwca 2020r. Komisja postanowiła pozostawić petycję bez rozpatrzenia – PDFWyciąg z Protokołu nr 6 Komisji Skarg Wniosków i Petycji.pdf (804,24KB)

 

Petycja nr 2/2020

 1. Numer w Rejestrze petycji: 2/2020.
 2. Numer kancelaryjny: Or.152.2.2020.
 3. Imię i nazwisko/ nazwa Podmiotu wnoszącego petycję:
  Brak w treści petycji zgody na podanie danych osobowych.
 4. Data wpływu do Urzędu Gminy: 3 kwietnia 2020r.
 5. Przedmiot petycji:

Zmiana przepisów prawa miejscowego – wprowadzenie lokalnej „tarczy antykryzysowej” dla wszystkich obywateli gminy  w związku z koronawirusem.

 1. PDFTreść petycji.pdf (424,92KB)
 2. Przebieg postępowania:
 1. petycję przekazano Radzie Gminy Dobrzeń Wielki w dniu 9 kwietnia 2020r.;
 2. petycja była przedmiotem obrad Komisji Skarg, Wniosków i Petycji w dniu 23 czerwca 2020r. - PDFWyciąg z Protokołu nr 6 Komisji Skarg Wniosków i Petycji .pdf (616,95KB)
 3. petycja została rozpatrzona i załatwiona przez Radę Gminy Dobrzeń Wielki na sesji w dniu 25 czerwca 2020r. – PDFUchwała.XIX.146.2020.pdf (208,62KB)

 

Petycja nr 3/2020

1.    Numer w Rejestrze petycji: 3/2020.
2.    Numer kancelaryjny: Or.152.3.2020.
3.    Imię i nazwisko/ nazwa Podmiotu wnoszącego petycję:
Renata Sutor (Adwokat)
4.    Data wpływu do Urzędu Gminy: 1 czerwca 2020r.
5.    Przedmiot petycji:
Zmiana przepisów prawa miejscowego poprzez:
1)    dofinansowanie pieniężne lub rzeczowe (tablety) rodziców mieszkających i wychowujących dzieci w gminie w zakresie edukacji ich dzieci, które z powodu pandemii nie mogą się uczyć w szkole lub przebywać w przedszkolu i tym samym opieka nad dziećmi i ich edukacja została przerzucona na rodziców;
2)    utworzenie miejsc i pomieszczeń, gdzie można zostawić odzież, obuwie oraz żywność dla osób potrzebujących.
6.    PDFPetycja - skan .pdf (1,29MB)
7.    Przebieg postępowania:

1)    petycję przekazano Radzie Gminy Dobrzeń Wielki w dniu 4 czerwca 2020r.;

2)    petycja była przedmiotem obrad Komisji Skarg, Wniosków i Petycji w dniu 23 czerwca 2020r. - PDFWyciąg z Protokołu nr 6 Komisji Skarg Wniosków i Petycji .pdf (612,33KB)

3)    petycja została rozpatrzona i załatwiona przez Radę Gminy Dobrzeń Wielki na sesji w dniu 25 czerwca 2020r. – PDFUchwała.XIX.147.2020.pdf (112,57KB)

Petycja nr 4/2020

 1. Numer w Rejestrze petycji: 4/2020.
 2. Numer kancelaryjny: Or.152.4.2020.
 3. Imię i nazwisko/ nazwa Podmiotu wnoszącego petycję: SMEbusiness.pl Sp. z o. o.
 4. Data wpływu do Urzędu Gminy: 7 sierpnia 2020r.
 5. Przedmiot petycji: Przekazanie do wszystkich szkół podstawowych w Gminie, w tym zespołów szkół informacji o programie edukacyjnym „Przygotujmy lepszy świat”
 6. PDFPetycja 4 - tekst.pdf (437,72KB)
 7. Przebieg postępowania:
  Informację o programie edukacyjnym „Przygotujmy lepszy świat” przekazano w dniu 7 sierpnia 2020r. do wszystkich szkół w Gminie na pośrednictwem poczty e-mail.

Petycja nr 5/2020

 1. Numer w Rejestrze petycji: 5/2020.
 2. Numer kancelaryjny: Or.152.5.2020.
 3. Imię i nazwisko/ nazwa Podmiotu wnoszącego petycję:
  Osoba Prawna Szulc-Efekt Sp. z o.o. Prezes Zarządu Adam Szulc, ul. Poligonowa 1,
  04-051 Warszawa
 4. Data wpływu do Urzędu Gminy: 21 sierpnia 2020r.
 5. Przedmiot petycji:
 1. „Wykonanie rekonesansu w obszarze związanym z udostępnianiem przez Urząd płynów do dezynfekcji rąk, w oparciu zagadnienia sygnalizowane” przez podmiot składający petycję (jakość środków dezynfekcyjnych, certyfikaty, pozwolenia na wprowadzenie do obrotu);
 2. „Zaplanowanie postępowania w trybie uproszczonym do 30 tys. Euro lub w trybie ustawy prawo zamówień publicznych, którego przedmiotem będzie zamówienie płynów do dezynfekcji rąk- spełniających aktualne normy” podane wpiśmie zawierającym petycję „ i w oparciu o powołane w tym piśmie ogólnie uznane zasady postępowania lege artis - przy udostępnianiu środków do dezynfekcji”.
 1. Treść petycji – PDFPetycja Szulc-Efekt- środki dezynfekcyje.pdf (397,11KB)
 2. Przebieg postępowania:

 

Petycja nr 6/2020

 1. Numer w Rejestrze petycji: 6/2020.
 2. Numer kancelaryjny: Or.152.6.2020.
 3. Imię i nazwisko/ nazwa Podmiotu wnoszącego petycję:
  Rada Rodziców Przedszkola w Dobrzeniu Wielkim (5 podpisów)
 4. Data wpływu do Urzędu Gminy: 10 listopada 2020r.
 5. Przedmiot petycji:

„Zwołanie zebrania Członków Rady Gminy Dobrzeń Wielki w trybie nadzwyczajnym” w celu rozpatrzenia sytuacji w Przedszkolu w Dobrzeniu Wielkim, związanej z absencja chorobową personelu i podjęcia działań dotyczących funkcjonowania lub czasowego zamknięcia Przedszkola w związku z pandemią.

6. PDFTreść petycji.pdf (245,32KB)

        7. Przebieg postępowania:

Petycja nr 7/2020

 1. Numer w Rejestrze petycji: 7/2020.
 2. Numer kancelaryjny: Or.152.7.2020.
 3. Imię i nazwisko/ nazwa Podmiotu wnoszącego petycję: Tomasz Maron, ul. Kusocińskiego 15/6, 44-330 Jastrzębie Zdrój
 4. Data wpływu do Urzędu Gminy: 12 grudnia 2020r.
 5. Przedmiot petycji: Podjęcie przez Radę Gminy Dobrzeń Wielki uchwały dot.  zapowiadanych przez  Rząd RP masowych szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2.
 6. Treść petycji – PDFPetycja nr 7 - treść.pdf (290,19KB)
 7. Przebieg postępowania:
Gwiazdka Polecamy

KMZB.jpeg

aglomeracja.png

wios_opole_powietrze.png

rodzina500.png

stobrawski.png

gmina_fair_play.jpg-1.png

Logo WKU.png

 

×

Wyszukaj w serwisie

Tagi wyszukiwania:
×

Zapisz się do newslettera

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych w celu przesyłania newslettera. Dane moje podałem dobrowolnie, mam możliwości ich poprawiania, żądania zaprzestania ich przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania. Administratorem danych osobowych jest Gmina Dobrzeń Wielki, ul. Namysłowska 44 46-081 Dobrzeń Wielki