Zdalna szkoła +

logo-cyfrowe-.jpeg

Gmina Dobrzeń Wielki otrzymała grant w wysokości 55 tys. zł w ramach konkursu organizowanego przez Centrum Projektów Polska Cyfrowa na zakup sprzętu komputerowego umożliwiającego realizację zdalnych lekcji uczniom wykluczonym cyfrowo.
Nasza gmina zakupiła 19 laptopów wraz z oprogramowaniem oraz akcesoria ułatwiające realizację zdalnego nauczania. Zakupiony sprzęt został już przekazany szkołom, które rozdysponują otrzymaną pomoc dydaktyczną wśród rodzin/dzieci spełniających wymagane kryterium.
Jest to już drugie rozdanie w ramach w/w programu. W pierwszej edycji tej pomocy,  uczniom szkół, dla których Gmina Dobrzeń Wielki jest organem prowadzącym, przekazano 29 laptopów na łączną kwotę 70 tys. złotych.
Otrzymane wsparcie, ułatwi 48 uczniom realizację kształcenia w okresie zdalnego nauczania.

laptopy dla szkół_1.jpeg

Zakup sfinansowano w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 w ramach osi priorytetowej nr I „Powszechny dostęp do szybkiego Internetu”, w ramach działania 1.1 „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach” dotycząca realizacji projektu grantowego pn. Zdalna Szkoła+ w ramach Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej

Gwiazdka Polecamy

KMZB.jpeg

aglomeracja.png

wios_opole_powietrze.png

rodzina500.png

stobrawski.png

gmina_fair_play.jpg-1.png

Logo WKU.png

 

×

Wyszukaj w serwisie

Tagi wyszukiwania:
×

Zapisz się do newslettera

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych w celu przesyłania newslettera. Dane moje podałem dobrowolnie, mam możliwości ich poprawiania, żądania zaprzestania ich przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania. Administratorem danych osobowych jest Gmina Dobrzeń Wielki, ul. Namysłowska 44 46-081 Dobrzeń Wielki