• Dzisiaj jest:
    sobota, 02 marca 2024
  • Temperatura w Gminie Dobrzeń Wielki:
    13 °C

Zdalna szkoła +

logo-cyfrowe-.jpeg

Gmina Dobrzeń Wielki otrzymała grant w wysokości 55 tys. zł w ramach konkursu organizowanego przez Centrum Projektów Polska Cyfrowa na zakup sprzętu komputerowego umożliwiającego realizację zdalnych lekcji uczniom wykluczonym cyfrowo.
Nasza gmina zakupiła 19 laptopów wraz z oprogramowaniem oraz akcesoria ułatwiające realizację zdalnego nauczania. Zakupiony sprzęt został już przekazany szkołom, które rozdysponują otrzymaną pomoc dydaktyczną wśród rodzin/dzieci spełniających wymagane kryterium.
Jest to już drugie rozdanie w ramach w/w programu. W pierwszej edycji tej pomocy,  uczniom szkół, dla których Gmina Dobrzeń Wielki jest organem prowadzącym, przekazano 29 laptopów na łączną kwotę 70 tys. złotych.
Otrzymane wsparcie, ułatwi 48 uczniom realizację kształcenia w okresie zdalnego nauczania.

laptopy dla szkół_1.jpeg

Zakup sfinansowano w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 w ramach osi priorytetowej nr I „Powszechny dostęp do szybkiego Internetu”, w ramach działania 1.1 „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach” dotycząca realizacji projektu grantowego pn. Zdalna Szkoła+ w ramach Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej

Data publikacji: 04-06-2020 11:45 Opublikował(a): Izabela Kołodziej
Data modyfikacji: 05-06-2020 09:33 Modyfikował(a): Izabela Kołodziej