PROW 2014-2020 – Spotkajmy się przy ognisku

Logo  Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich.jpeg

Tytuł operacji: "Spotkajmy się przy ognisku”

Beneficjent: Ochotnicza Straż Pożarna w Dobrzeniu Małym

Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Typ operacji: Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej

Działanie: Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER

Poddziałanie: Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność

Całkowita wartość projektu: 144 995,77 zł

Wartość Dofinansowania:    144 995,00 zł

Realizacja projektu: 2020 r.

Cel realizacji projektu: Stworzenie miejsc rekreacji i wypoczynku poprzez budowę wiaty na ognisko i wiaty spotkań w miejscowości Dobrzeń Wielki

Efekt rzeczowy Realizacji projektu: Wiata spotkań i wiata na ognisko wraz ze stołami piknikowymi i tarasem

Wskaźnik rezultatu: Liczba nowych obiektów infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej – 1 szt.

Operacja pn. „Spotkajmy się przy ognisku”

współfinansowana przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW na lata 2014-2020

Umowa o przyznaniu pomocy Nr 00559-6935-UM0810924/19 z dnia 29 maja 2020 r.

 

 

Gwiazdka Polecamy

KMZB.jpeg

Aglomeracja opolska

Informacja o jakości powietrza Wioś Opole

rodzina 500+

Stobrawski Zielony Szlak

gmina_fair_play.jpg-1.png

WKU

 

×

Wyszukaj w serwisie

Tagi wyszukiwania:
×

Zapisz się do newslettera

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych w celu przesyłania newslettera. Dane moje podałem dobrowolnie, mam możliwości ich poprawiania, żądania zaprzestania ich przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania. Administratorem danych osobowych jest Gmina Dobrzeń Wielki, ul. Namysłowska 44 46-081 Dobrzeń Wielki