• Dzisiaj jest:
    poniedziałek, 20 maja 2024
  • Temperatura w Gminie Dobrzeń Wielki:
    24 °C

Inwestujemy w Twoją przyszłość

Gmina Dobrzeń Wielki zakończyła realizację projektu pod nazwą „Zamknięcie i rekultywacja kwatery nr 1 gminnego składowiska odpadów komunalnych w Chróścicach” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013. Przedsięwzięcie to objęło swym zakresem szereg zabiegów technicznych zmierzających do prawidłowego ukształtowania terenu ww. kwatery oraz zainicjowania procesu rekultywacji biologicznej poprzez wprowadzenie roślinności. Proces rekultywacji technicznej objął m.in. ukształtowanie wierzchowiny i skarp składowiska, przemieszczenie odpadów, wykonanie warstwy uszczelniającej i drenażowej na powierzchni wierzchowiny i skarp oraz jej ukształtowanie, jak również wykonanie warstwy glebotwórczej i ułożenie warstwy ziemi urodzajnej. Ponadto przeprowadzone zostało odwodnienie terenu składowiska, ujęcie wód opadowych z wierzchowiny rekultywowanej kwatery składowiska oraz odprowadzenie ich do odbiornika, jak też odgazowanie bierne składowiska. Rekultywacja biologiczna natomiast objęła zabudowę biologiczną oraz pielęgnację.

Inwestycja opiewająca na 1.074.508,61 PLNobjęta została dofinansowaniem przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w wysokości  912.488,44 PLN. 

Data publikacji: 10-02-2012 12:37 Opublikował(a): Dominika Jonek
Data modyfikacji: 10-02-2012 13:42 Modyfikował(a): Dominika Jonek