PROW 2014-2020 – Budowa przystani wodnej nad rzeką Odrą w Dobrzeniu Małym

Logo  Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich.jpeg

Tytuł operacji: „Budowa przystani wodnej nad rzeką Odrą w Dobrzeniu Małym”

Beneficjent: Ochotnicza Straż Pożarna w Dobrzeniu Małym

Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Typ operacji: Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej

Działanie: Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER

Poddziałanie: Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność

Całkowita wartość projektu: 54 710,00 zł

Wartość dofinansowania: 54 710,00 zł (100 %)

Realizacja projektu: 2020 r.

Cel realizacji projektu: Udostępnienie ochotnikom OSP i mieszkańcom nowej infrastruktury sportowo-rekreacyjnej oraz miejsca spotkań poprzez budowę przystani wodnej

Efekt rzeczowy realizacji projektu: Przystań wodna nad rzeką Odrą w Dobrzeniu Małym

Wskaźnik rezultatu: Liczba nowych obiektów infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej – 1 szt.

Operacja pn. „Budowa przystani wodnej nad rzeką Odrą w Dobrzeniu Małym”

współfinansowana przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW na lata 2014-2020

Umowa o przyznaniu pomocy Nr 00570-6935-UM0810915/19 z dnia 26 czerwca 2020 r.

Gwiazdka Polecamy

KMZB.jpeg

aglomeracja.png

wios_opole_powietrze.png

rodzina500.png

stobrawski.png

gmina_fair_play.jpg-1.png

Logo WKU.png

 

×

Wyszukaj w serwisie

Tagi wyszukiwania:
×

Zapisz się do newslettera

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych w celu przesyłania newslettera. Dane moje podałem dobrowolnie, mam możliwości ich poprawiania, żądania zaprzestania ich przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania. Administratorem danych osobowych jest Gmina Dobrzeń Wielki, ul. Namysłowska 44 46-081 Dobrzeń Wielki