PROW 2014-2020 – Budowa kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej dla przysiółka Babi Las wsi Chróścice

logotypy: Flaga Unii Europejskiej, logo województwa Opolskiego oraz Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Tytuł operacji: „Budowa kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej dla przysiółka Babi Las wsi Chróścice”

Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Typ operacji: Gospodarka wodno-ściekowa

Poddziałanie:  sparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii

Całkowita wartość projektu: 740 410,80 zł

Wartość dofinansowania: 371 144,00 (63,63 % kosztów kwalifikowalnych operacji)

Realizacja projektu: 2020-2021 r.

Cel realizacji projektu: Poprawa warunków życia mieszkańców przysiółka Babi Las wsi Chróścice, poprzez budowę kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej

Efekt rzeczowy realizacji projektu: System kanalizacji zbiorczej dla ścieków komunalnych o długości 2,908 km

Operacja pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej dla przysiółka Babi Las wsi Chróścice”

współfinansowana przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” objętego PROW na lata 2014-2020

Umowa o przyznaniu pomocy Nr 00042-65150-UM0800046/19 z dnia 6 lipca 2020 r.

Gwiazdka Polecamy

KMZB.jpeg

aglomeracja.png

wios_opole_powietrze.png

rodzina500.png

stobrawski.png

gmina_fair_play.jpg-1.png

Logo WKU.png

 

×

Wyszukaj w serwisie

Tagi wyszukiwania:
×

Zapisz się do newslettera

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych w celu przesyłania newslettera. Dane moje podałem dobrowolnie, mam możliwości ich poprawiania, żądania zaprzestania ich przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania. Administratorem danych osobowych jest Gmina Dobrzeń Wielki, ul. Namysłowska 44 46-081 Dobrzeń Wielki