• Dzisiaj jest:
    niedziela, 03 marca 2024
  • Temperatura w Gminie Dobrzeń Wielki:
    9 °C

PROW 2014-2020 – Budowa kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej dla przysiółka Babi Las wsi Chróścice

logotypy: Flaga Unii Europejskiej, logo województwa Opolskiego oraz Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Tytuł operacji: „Budowa kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej dla przysiółka Babi Las wsi Chróścice”

Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Typ operacji: Gospodarka wodno-ściekowa

Poddziałanie:  sparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii

Całkowita wartość projektu: 740 410,80 zł

Wartość dofinansowania: 371 144,00 (63,63 % kosztów kwalifikowalnych operacji)

Realizacja projektu: 2020-2021 r.

Cel realizacji projektu: Poprawa warunków życia mieszkańców przysiółka Babi Las wsi Chróścice, poprzez budowę kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej

Efekt rzeczowy realizacji projektu: System kanalizacji zbiorczej dla ścieków komunalnych o długości 2,908 km

Operacja pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej dla przysiółka Babi Las wsi Chróścice”

współfinansowana przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” objętego PROW na lata 2014-2020

Umowa o przyznaniu pomocy Nr 00042-65150-UM0800046/19 z dnia 6 lipca 2020 r.

Data publikacji: 07-07-2020 10:31 Opublikował(a): Izabela Kołodziej
Data modyfikacji: 20-08-2021 12:49 Modyfikował(a): Izabela Kołodziej