Budowa kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej dla przysiółka Babi Las wsi Chróścice

Dnia 6 lipca 2020 r. w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Opolskiego w Opolu, Wójt Gminy Dobrzeń Wielki Piotr Szlapa podpisała umowę o przyznaniu pomocy na realizację operacji pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej dla przysiółka Babi Las wsi Chróścice”

Zadanie otrzymało dofinansowanie na operacje typu „Gospodarka wodno-ściekowa” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury w tym  inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Całkowita wartość projektu: 740 410,80 zł

Wartość dofinansowania: 371 144,00 zł (63,63 % kosztów kwalifikowalnych operacji)

Celem planowanej operacji jest poprawa warunków życia mieszkańców przysiółka Babi Las wsi Chróścice, poprzez budowę kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej o łącznej długości 2,908 km.

Gwiazdka Polecamy

KMZB.jpeg

aglomeracja.png

wios_opole_powietrze.png

rodzina500.png

stobrawski.png

gmina_fair_play.jpg-1.png

Logo WKU.png

 

×

Wyszukaj w serwisie

Tagi wyszukiwania:
×

Zapisz się do newslettera

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych w celu przesyłania newslettera. Dane moje podałem dobrowolnie, mam możliwości ich poprawiania, żądania zaprzestania ich przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania. Administratorem danych osobowych jest Gmina Dobrzeń Wielki, ul. Namysłowska 44 46-081 Dobrzeń Wielki