• Dzisiaj jest:
    czwartek, 30 listopada 2023
  • Temperatura w Gminie Dobrzeń Wielki:
    -4 °C

Budowa kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej dla przysiółka Babi Las wsi Chróścice

Dnia 6 lipca 2020 r. w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Opolskiego w Opolu, Wójt Gminy Dobrzeń Wielki Piotr Szlapa podpisała umowę o przyznaniu pomocy na realizację operacji pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej dla przysiółka Babi Las wsi Chróścice”

Zadanie otrzymało dofinansowanie na operacje typu „Gospodarka wodno-ściekowa” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury w tym  inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Całkowita wartość projektu: 740 410,80 zł

Wartość dofinansowania: 371 144,00 zł (63,63 % kosztów kwalifikowalnych operacji)

Celem planowanej operacji jest poprawa warunków życia mieszkańców przysiółka Babi Las wsi Chróścice, poprzez budowę kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej o łącznej długości 2,908 km.

Data publikacji: 07-07-2020 13:31 Opublikował(a): Izabela Kołodziej