Rozbudowa odcinka drogi gminnej ul. Korfantego w m. Dobrzeń Wielki

flaga Polski, godło Polski

Gmina Dobrzeń Wielki

realizuje

zadanie pn. „Rozbudowa odcinka drogi gminnej ul. Korfantego w m. Dobrzeń Wielki”

współfinansowane ze środków

Funduszu Dróg Samorządowych
w ramach Państwowego Funduszu Celowego

 

Informacja o dofinansowaniu: Dofinansowano ze środków Państwowego Funduszu Celowego

Nazwa funduszu: Fundusz Dróg Samorządowych

Nazwa zadania: Rozbudowa odcinka drogi gminnej ul. Korfantego w m. Dobrzeń Wielki

Kwota dofinansowania: 458 829,22 zł

Całkowita wartość inwestycji (Całkowite wydatki kwalifikow. w ramach zad.): 764 715,37 zł             

Cel zadania: Celem zadania jest rozbudowa odcinka drogi gminnej ul. Korfantego w Dobrzeniu Wielkim polegająca na zmianie nawierzchni z tłuczniowej na nawierzchnię z betonu asfaltowego. Szerokość jezdni po rozbudowie wynosić będzie 4,5 m. Po obu stronach jezdni wykonane zostaną pobocza z tłucznia o szerokości 75 cm, a zjazdy zostaną wykonane z kostki betonowej. Rozbudowa drogi przyczyni się do poprawy stanu technicznego drogi i tym samym poprawy bezpieczeństwa na przedmiotowym odcinku drogi. Ponadto w wyniku realizacji zadania nastąpi poprawa dostępności komunikacyjnej do posesji mieszczących się przy rozbudowywanej drodze i poprawi się dostępność mieszkańców do instytucji publicznych świadczących usługi zdrowotne, oświatowe i kulturalne.

Planowane efekty: Rozbudowany odcinek drogi o następujących parametrach                

- Długość rozbudowanego odcinka drogi – 581 m

- Szerokość pasa ruchu – 2,25 m

 - Szerokość jezdni – 4,5 m

 - Szerokość pobocza – 0,75 m        

  - Odwodnienie drogi - TAK

 

mapka - plan inwestycji.png

Gwiazdka Polecamy

KMZB.jpeg

aglomeracja.png

wios_opole_powietrze.png

rodzina500.png

stobrawski.png

gmina_fair_play.jpg-1.png

Logo WKU.png

 

×

Wyszukaj w serwisie

Tagi wyszukiwania:
×

Zapisz się do newslettera

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych w celu przesyłania newslettera. Dane moje podałem dobrowolnie, mam możliwości ich poprawiania, żądania zaprzestania ich przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania. Administratorem danych osobowych jest Gmina Dobrzeń Wielki, ul. Namysłowska 44 46-081 Dobrzeń Wielki