• Dzisiaj jest:
  poniedziałek, 20 maja 2024
 • Temperatura w Gminie Dobrzeń Wielki:
  22 °C

Informacja o terminie sesji Rady Gminy Dobrzeń Wielki

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. jedn. Dz. U. z 2020 r. poz. 713) zwołuję sesję Rady Gminy Dobrzeń Wielki.

Sesja odbędzie się w czwartek, 27 sierpnia 2020 roku, w Sali Narad Urzędu Gminy w Dobrzeniu Wielkim. Początek obrad o godz. 15.00.

Proponuję następujący porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji, stwierdzenie prawomocności obrad.

 2. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji rady.

 3. Wnioski o uzupełnienie porządku obrad.

 4. Zatwierdzenie porządku obrad.

 5. Sprawozdanie wójta z prac między sesjami (za okres od 25.06. - 27.08.2020).

Rozpatrzenie projektów oraz podjęcie uchwał:

6. Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dobrzeń Wielki na rok 2020

 • informacja skarbnika gminy

 • przedstawienie opinii Komisji Budżetu i Finansów

 • przedstawienie opinii Komisji Gospodarki, Bezp. i Ochrony Środowiska

 • przedst. opinii Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia, Sportu i Spraw Społ.

 • dyskusja

 • głosowanie

7. Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019 – 2022

 • informacja skarbnika gminy

 • przedstawienie opinii Komisji Budżetu i Finansów

 • przedstawienie opinii Komisji Gospodarki, Bezp. i Ochrony Środowiska

 • przedst. opinii Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia, Sportu i Spraw Społ.

 • dyskusja

 • głosowanie

8. Uchwała w sprawie przedłużenia istniejącej nazwy ulicy Cebuli w miejscowości Chróścice

 • informacja wójta gminy

 • przedstawienie opinii Komisji Budżetu i Finansów

 • przedstawienie opinii Komisji Gospodarki, Bezp. i Ochrony Środowiska

 • dyskusja

 • głosowanie

9. Uchwała w sprawie zmiany nazwy ulicy Wyszyńskiego w Dobrzeniu Wielkim

 • informacja wójta gminy

 • przedstawienie opinii Komisji Budżetu i Finansów

 • przedst. opinii Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia, Sportu i Spraw Społ.

 • Dyskusja

 • głosowanie

10. Uchwała w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa na rok szkolny 2020/2021

 • informacja wójta gminy

 • przedstawienie opinii Komisji Budżetu i Finansów

 • przedstawienie opinii Komisji Gospodarki, Bezp. i Ochrony Środowiska

 • dyskusja

 • głosowanie

11. Uchwała w sprawie pozbawienia dróg gminnych kategorii drogi gminnej i zaliczenie ich do dróg wewnętrznych

 • informacja wójta gminy

 • przedstawienie opinii Komisji Budżetu i Finansów

 • przedstawienie opinii Komisji Gospodarki, Bezp. i Ochrony Środowiska

 • dyskusja

 • głosowanie

12. Uchwała w sprawie rozpatrzenia i załatwienia skargi

 • informacja wójta gminy

 • przedst. opinii Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia, Sportu i Spraw Społ.

 • przedstawienie opinii Komisji Skarg, Wniosków i Petycji

 • dyskusja

 • głosowanie

13. Uchwała w sprawie przyjęcia do realizacji Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Dobrzeń Wielki

 • informacja wójta gminy

 • przedstawienie opinii Komisji Budżetu i Finansów

 • przedstawienie opinii Komisji Gospodarki, Bezp. i Ochrony Środowiska

 • dyskusja

 • głosowanie

14. Uchwała w sprawie udzielenia pożyczki dla Ochotniczej Straży Pożarnej z siedzibą w Dobrzeniu Małym na realizację zadania współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej / budowa przystani wodnej /

 • informacja wójta gminy

 • przedstawienie opinii Komisji Budżetu i Finansów

 • dyskusja

 • głosowanie

15. Uchwała w sprawie udzielenia pożyczki dla Ochotniczej Straży Pożarnej z siedzibą w Dobrzeniu Małym na realizację zadania współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej / budowa wiat drewnianych /

 • informacja wójta gminy

 • przedstawienie opinii Komisji Budżetu i Finansów

 • dyskusja

 • głosowanie

16. Interpelacje i wolne wnioski.

17. Sprawy różne.

18. Zakończenie obrad, zamknięcie sesji.

 

                                        Przewodniczący Rady Gminy Dobrzeń Wielki

                                                                                Roman Kołbuc

PDFProjekty uchwał na sesję w dniu 27.08.2020r.pdf (4,13MB)
PDFUchwała.XX. .2020.2020-08-27WPF.pdf (799,83KB)
PDFUchwała.XX. .2020.2020-08-27budżet.pdf (229,52KB)
 

Data publikacji: 20-08-2020 16:05 Opublikował(a): Izabela Kołodziej
Data modyfikacji: 25-08-2020 09:40 Modyfikował(a): Izabela Kołodziej