Informacja o terminie sesji Rady Gminy Dobrzeń Wielki

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. jedn. Dz. U. z 2020 r. poz. 713) zwołuję sesję Rady Gminy Dobrzeń Wielki.

Sesja odbędzie się w czwartek, 27 sierpnia 2020 roku, w Sali Narad Urzędu Gminy w Dobrzeniu Wielkim. Początek obrad o godz. 15.00.

Proponuję następujący porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji, stwierdzenie prawomocności obrad.

 2. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji rady.

 3. Wnioski o uzupełnienie porządku obrad.

 4. Zatwierdzenie porządku obrad.

 5. Sprawozdanie wójta z prac między sesjami (za okres od 25.06. - 27.08.2020).

Rozpatrzenie projektów oraz podjęcie uchwał:

6. Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dobrzeń Wielki na rok 2020

 • informacja skarbnika gminy

 • przedstawienie opinii Komisji Budżetu i Finansów

 • przedstawienie opinii Komisji Gospodarki, Bezp. i Ochrony Środowiska

 • przedst. opinii Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia, Sportu i Spraw Społ.

 • dyskusja

 • głosowanie

7. Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019 – 2022

 • informacja skarbnika gminy

 • przedstawienie opinii Komisji Budżetu i Finansów

 • przedstawienie opinii Komisji Gospodarki, Bezp. i Ochrony Środowiska

 • przedst. opinii Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia, Sportu i Spraw Społ.

 • dyskusja

 • głosowanie

8. Uchwała w sprawie przedłużenia istniejącej nazwy ulicy Cebuli w miejscowości Chróścice

 • informacja wójta gminy

 • przedstawienie opinii Komisji Budżetu i Finansów

 • przedstawienie opinii Komisji Gospodarki, Bezp. i Ochrony Środowiska

 • dyskusja

 • głosowanie

9. Uchwała w sprawie zmiany nazwy ulicy Wyszyńskiego w Dobrzeniu Wielkim

 • informacja wójta gminy

 • przedstawienie opinii Komisji Budżetu i Finansów

 • przedst. opinii Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia, Sportu i Spraw Społ.

 • Dyskusja

 • głosowanie

10. Uchwała w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa na rok szkolny 2020/2021

 • informacja wójta gminy

 • przedstawienie opinii Komisji Budżetu i Finansów

 • przedstawienie opinii Komisji Gospodarki, Bezp. i Ochrony Środowiska

 • dyskusja

 • głosowanie

11. Uchwała w sprawie pozbawienia dróg gminnych kategorii drogi gminnej i zaliczenie ich do dróg wewnętrznych

 • informacja wójta gminy

 • przedstawienie opinii Komisji Budżetu i Finansów

 • przedstawienie opinii Komisji Gospodarki, Bezp. i Ochrony Środowiska

 • dyskusja

 • głosowanie

12. Uchwała w sprawie rozpatrzenia i załatwienia skargi

 • informacja wójta gminy

 • przedst. opinii Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia, Sportu i Spraw Społ.

 • przedstawienie opinii Komisji Skarg, Wniosków i Petycji

 • dyskusja

 • głosowanie

13. Uchwała w sprawie przyjęcia do realizacji Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Dobrzeń Wielki

 • informacja wójta gminy

 • przedstawienie opinii Komisji Budżetu i Finansów

 • przedstawienie opinii Komisji Gospodarki, Bezp. i Ochrony Środowiska

 • dyskusja

 • głosowanie

14. Uchwała w sprawie udzielenia pożyczki dla Ochotniczej Straży Pożarnej z siedzibą w Dobrzeniu Małym na realizację zadania współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej / budowa przystani wodnej /

 • informacja wójta gminy

 • przedstawienie opinii Komisji Budżetu i Finansów

 • dyskusja

 • głosowanie

15. Uchwała w sprawie udzielenia pożyczki dla Ochotniczej Straży Pożarnej z siedzibą w Dobrzeniu Małym na realizację zadania współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej / budowa wiat drewnianych /

 • informacja wójta gminy

 • przedstawienie opinii Komisji Budżetu i Finansów

 • dyskusja

 • głosowanie

16. Interpelacje i wolne wnioski.

17. Sprawy różne.

18. Zakończenie obrad, zamknięcie sesji.

 

                                        Przewodniczący Rady Gminy Dobrzeń Wielki

                                                                                Roman Kołbuc

PDFProjekty uchwał na sesję w dniu 27.08.2020r.pdf (4,13MB)
PDFUchwała.XX. .2020.2020-08-27WPF.pdf (799,83KB)
PDFUchwała.XX. .2020.2020-08-27budżet.pdf (229,52KB)
 

Gwiazdka Polecamy

KMZB.jpeg

aglomeracja.png

wios_opole_powietrze.png

rodzina500.png

stobrawski.png

gmina_fair_play.jpg-1.png

Logo WKU.png

 

×

Wyszukaj w serwisie

Tagi wyszukiwania:
×

Zapisz się do newslettera

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych w celu przesyłania newslettera. Dane moje podałem dobrowolnie, mam możliwości ich poprawiania, żądania zaprzestania ich przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania. Administratorem danych osobowych jest Gmina Dobrzeń Wielki, ul. Namysłowska 44 46-081 Dobrzeń Wielki