Co Gmina Dobrzeń Wielki pozyska dzięki Funduszom Europejskim?

Starania Gminy Dobrzeń Wielki w zakresie pozyskiwania środków zewnętrznych przyniosły wymierne efekty, również w zakresie polepszenia stanu technicznego, funkcjonalności oraz estetyki obiektów kultury.

Od rozpoczęcia modernizacji Sali widowiskowo - treningowej Gminnego Ośrodka Kultury w Dobrzeniu Wielkim w jesieni ubiegłego roku, przyszła pora na realizację dwóch kolejnych projektów w tym obiekcie. W maju 2019 r. Gmina złożyła do RPO WO 2014-2020 do poddziałania 03.02.02 Efektywność energetyczna w budynkach publicznych Aglomeracji Opolskiej wniosek o dofinansowanie dla projektu „Modernizacja energetyczna budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Dobrzeniu Wielkim” i z tego źródła pozyskano środki w maksymalnie dopuszczonej przez Program wysokości:  1 200 000 zł.

W dniu 22.06.2020 r. Gmina podpisała umowę z Wykonawcą na kwotę 2 637 654,26 zł. 

Obecnie w budynku trwają prace remontowe, które mają na celu głęboką kompleksową modernizację energetyczną obiektu wraz z wymianą wyposażenia na energooszczędne w tym m.in.: ocieplenie ścian, wymianę okien i drzwi zewnętrznych oraz oświetlenia, montaż wentylacji mechanicznej oraz instalację paneli fotowoltaicznych. Ponadto, zostanie zmodernizowane wnętrze budynku, w tym między innymi: biblioteka, pracownie oraz kuchnia z częścią sanitarną.

elewacje wschodnia i północna GOK

„Zatańcz z nami na Stobrawskim Zielonym Szlaku to tytuł projektu, którego zakres będzie zwieńczeniem dwóch poprzednich, dotyczących generalnej modernizacji budynku GOK w Dobrzeniu Wielkim, a dotyczy Sali tanecznej.

Ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW 2014-2020 pozyskano kwotę 149 912,00 zł., a całkowity koszt przedsięwzięcia wynosi 210 644,15 zł.

Dzięki pozyskanym środkom sala taneczna uzyska wytworną elegancję:

wizualizacja sali tanecznej w GOK

Zakończenie realizacji zadań modernizacyjnych w Gminnym Ośrodku Kultury zaplanowana na 31.12.2020 r.

Przebudowa budynku świetlicy wiejskiej w Chróścicach”

Następnym zadaniem w Gminie Dobrzeń Wielki z zakresu modernizacji obiektów kultury będzie przebudowa budynku świetlicy wiejskiej w Chróścicach. Na ten cel pozyskano 281 634 zł. co stanowi 63,63 % kosztów kwalifikowanych z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, typ operacji  - Inwestycje w obiekty pełniące funkcje kulturalne.  Zgodnie z kosztorysem inwestorskim całkowita wartość przebudowy wyniesie 480 976,97 zł.

Przebudowa budynku będzie polegała na dostosowaniu obiektu do wymagań dostępności dla osób niepełnosprawnych oraz ogólnym remoncie budynku.

W ramach remontu budynku zostanie wymienione pokrycie dachowe oraz rynny i rury spustowe, zostanie przeprowadzona renowacja i malowanie tynku zewnętrznego. Obiekt będzie dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych poprzez budowę podjazdu.

Wewnątrz obiektu przewiduje się renowację i malowanie ścian oraz wymianę stolarki drzwiowej. Podłogi zostaną zmodernizowane poprzez wykonanie nowych okładzin z terakoty. Projektuje się również wymianę opraw oświetleniowych, wtyczek i wyłączników oraz niektórych elementów instalacji sanitarnej.

Po uzyskaniu nowej estetyki budynku, zmieni się również zagospodarowanie teren wokół świetlicy, tj.: zostanie zbudowany krąg na ognisko wraz z siedziskami oraz będą zamontowane 2 ławki i 1 kosz na odpadki.

Zakończenie realizacji zadania przewidziano na 31 marzec 2021 r.

Elewacje sala wiejska Chróścice

„Przebudowa budynku na potrzeby świetlicy wiejskiej w miejscowości Dobrzeń Mały”

Kolejne zadanie to „Przebudowa budynku na potrzeby świetlicy wiejskiej w miejscowości Dobrzeń Mały”. Realizacja tego przedsięwzięcia będzie polegała na kompleksowej przebudowie istniejącego budynku gospodarczego przy Zespole Szkół w Dobrzeniu Małym na świetlicę wiejską.

Wykonanie tej przebudowy będzie możliwe dzięki pozyskanej przez Gminę dotacji w wysokości 500 000 zł. (63,63 %  kosztów kwalifikowanych) z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, typ operacji  - Inwestycje w obiekty pełniące funkcje kulturalne. Całkowity koszt projektu to kwota 809 156,26 zł.

Zakończenie zadania przewiduje się na 30.11.2021 r. Znacznie dłuższy termin wykonania zadania w stosunku do pozostałych wynika z potrzeby sporządzenia projektu technicznego oraz uzyskania pozwolenia na budowę przed rozpoczęciem przebudowy.

Założenia funkcjonalna budynku świetlicy wiejskiej - rzut przyziemia

Opracowała: Marieta Kupka

Gwiazdka Polecamy

KMZB.jpeg

aglomeracja.png

wios_opole_powietrze.png

rodzina500.png

stobrawski.png

gmina_fair_play.jpg-1.png

Logo WKU.png

 

×

Wyszukaj w serwisie

Tagi wyszukiwania:
×

Zapisz się do newslettera

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych w celu przesyłania newslettera. Dane moje podałem dobrowolnie, mam możliwości ich poprawiania, żądania zaprzestania ich przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania. Administratorem danych osobowych jest Gmina Dobrzeń Wielki, ul. Namysłowska 44 46-081 Dobrzeń Wielki