Zmiany w placówkach oświatowych Gminy Dobrzeń Wielki

Pierwsza ważna zmiana związana jest z powierzeniem stanowiska dyrektora szkoły.
W Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Kup, miejsce p.o. Dyrektora tejże placówki, pani Katarzyny Wojnarowskiej  z dniem 1 września 2020r. zostało powierzone Panu Rafałowi Kawałko, który już wcześniej był związany z Gminą Dobrzeń Wielki jako nauczyciel biologii w Zespole Szkół w Czarnowąsach. Zmiana za sterami placówki w Kup jest podyktowana  niewyłonieniem   kandydata na stanowisko dyrektora w wyniku przeprowadzonego konkursu  jak i brakiem chętnych z Grona Pedagogicznego w/w placówki, którzy spełniają  warunki  formalne do objęcia tegoż stanowiska.
W  przypadku Publicznej Szkole Podstawowej z Oddziałami Sportowym w Dobrzeniu Wielkim, skorzystano z zapisów Rozporządzenia Ministra  Edukacji Narodowej  z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U z 2020r poz. 493 wraz ze zmianami) i powierzono na kolejny rok szkolny,  stanowisko dyrektora tej placówki obecnemu dyrektorowi pani Gabrieli Matyszok.
Druga ważna zmiana jest następstwem przeprowadzonych dnia 20 sierpnia 2020r. postępowań egzaminacyjnych dla nauczycieli kontraktowych zatrudnionych w Gminie Dobrzeń Wielki. Wszystkie trzy panie, które złożyły stosowne wnioski o podjęcie postępowania egzaminacyjnego na stopień awansu zawodowego nauczyciela mianowanego,  zdały pomyślnie egzamin  a co za tym idzie,  po złożeniu stosownego  ślubowania uzyskują  status nauczyciela mianowanego.
W związku z powyższym podczas narady kadry kierowniczej placówek oświatowych gminy Dobrzeń Wielki, w dniu 26 sierpnia 2020r., nauczyciele awansujący złożyli uroczyste ślubowanie. Po ślubowaniu nauczyciele odebrali z rąk Wójta Gminy Piotra Szlapy akty nadania stopnia awansu zawodowego na stopień nauczyciela mianowanego.
Nauczycielami awansującymi  w tym roku kalendarzowym są
1.    mgr Sabina Komor  – nauczycielka języka polskiego posiadająca również  kwalifikacje z oligofrenopedagogiki, logopedii   - Zespół Szkolno – Przedszkolny w Kup;
2.    mgr Joanna Pałgan – nauczycielka języka niemieckiego – Publiczna Szkoła Podstawowa z Oddziałami sportowymi w Dobrzeniu Wielkim;
3.    mgr Natalia Pyka - nauczycielka wychowania przedszkolnego- Publiczne Przedszkole w Dobrzeniu Wielkim
Akt nadania stopnia awansu zawodowego podwyższa status zawodowy nauczyciela i jest warunkiem koniecznym aby  uzyskać kolejny  stopnia awansu - nauczyciela dyplomowanego. Dokument ten świadczy o poszerzeniu i pogłębieniu przez nauczyciela wiedzy i umiejętności zawodowych, które to są niezbędne w codziennej pracy nauczyciela.  
Wszystkim życzymy satysfakcji z osiąganych zawodowych sukcesów, dobrego zdrowia, wielu radosnych i słonecznych dni oraz pomyślności w życiu osobistym , jak i dalszego rozwoju zawodowego niezależnie od zajmowanego stanowiska.

wręczenie nauczycielom mianowanym aktów nadania stopnia awansu zawodowego dyrektorzy szkół i przedszkoli Gminy Dobrzeń Wielki

Opracowała: Gabriela Szmolke

Gwiazdka Polecamy

KMZB.jpeg

aglomeracja.png

wios_opole_powietrze.png

rodzina500.png

stobrawski.png

gmina_fair_play.jpg-1.png

Logo WKU.png

 

×

Wyszukaj w serwisie

Tagi wyszukiwania:
×

Zapisz się do newslettera

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych w celu przesyłania newslettera. Dane moje podałem dobrowolnie, mam możliwości ich poprawiania, żądania zaprzestania ich przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania. Administratorem danych osobowych jest Gmina Dobrzeń Wielki, ul. Namysłowska 44 46-081 Dobrzeń Wielki