• Dzisiaj jest:
    czwartek, 30 maja 2024
  • Temperatura w Gminie Dobrzeń Wielki:
    21 °C

Informacja o odbiorze odpadów wielkogabarytowych

Wprowadzone w 2016 i 2018 roku rygorystyczne zmiany przepisów dotyczących gospodarowania odpadami nałożyły na firmy działające w branży  oraz na samorządy szereg dodatkowych wymagań. Wprowadzenie zmian spowodowało znaczny wzrost kosztów zagospodarowania odpadów, co odczuli przede wszystkim właściciele nieruchomości, z których odbierane są odpady komunalne.    

Zakaz składowania frakcji kalorycznych, czyli nienadających się do recyklingu pozostałości z sortowania odpadów, wymusił przekazywanie tej frakcji do spalarni lub cementowni, które wykorzystują je jako paliwo alternatywne. W Polsce brakuje jednak instalacji do spalania odpadów, co powoduje dodatkowe koszty magazynowania odpadów, którego czas został ograniczony do 1 roku. W przypadku magazynowania odpadów wprowadzone zostały rygorystyczne przepisy przeciwpożarowe, obowiązek prowadzenia wizyjnego systemu kontroli miejsc magazynowania odpadów oraz zapewnienie zabezpieczenia roszczeń na wypadek pozostawienia odpadów bez zagospodarowania lub spowodowania negatywnych skutków lub szkód w środowisku.

Zmiany przepisów miały spowodować większe zaangażowanie gmin w selektywną zbiórkę odpadów i zwiększyć odzysk surowców wtórnych, wciąż jednak znaczna część odbieranych odpadów komunalnych to odpady zmieszane. Powstały również problemy z zagospodarowaniem określonych rodzajów odpadów komunalnych, między innymi odpadów wielkogabarytowych. W obecnej sytuacji koszt zagospodarowania odpadów wielkogabarytowych wzrósł dwu a nawet trzykrotnie.

W powiecie opolskim przyjęcia odpadów wielkogabarytowych i budowlanych dla gmin ościennych wstrzymał Zakład Komunalny Sp. z o.o. w Opolu, co uzasadnione zostało ograniczonymi mocami przerobowymi instalacji. Sytuacja ta wymusiła okresowe wstrzymanie odbioru odpadów wielkogabarytowych w Gminie Dobrzeń Wielki. Zagospodarowanie odpadów w innych instalacjach, po cenach dwukrotnie wyższych od cen
z roku 2019, wiązałoby się z wprowadzeniem zwiększenia opłat za odbiór odpadów dla mieszkańców, czego Gmina Dobrzeń Wielki stanowczo stara się uniknąć. Gmina szuka innych możliwości zagospodarowania odpadów wielkogabarytowych bez dodatkowego obciążenia kosztami mieszkańców, czego efektem było wznowienie przyjmowania odpadów wielkogabarytowych przez gminny PSZOK w okresie wakacyjnym.

W obecnej sytuacji samorządy oraz przedsiębiorstwa prowadzące instalacje przetwarzania odpadów z niecierpliwością oczekują zapowiadanych przez wiceministra klimatu zmian w gospodarce odpadami. Zasadniczą zmianą ma być zniesienie zakazu składowania frakcji kalorycznych na okres dwóch lat. Dopuszczenie składowania pozwoli firmom zagospodarować odpady po niższych kosztach. Planuje się również wydłużyć dopuszczalny czas magazynowania odpadów z roku do trzech lat, a także wprowadzenie innych zmiany, które mają zatrzymać wzrost kosztów zagospodarowania odpadów oraz dają czas samorządom na przeprowadzenie inwestycji, między innymi budowę spalarni odpadów lub przystosowanie lokalnych ciepłowni do spalania paliwa z odpadów.

Jak tylko pojawi się możliwość przekazania odpadów wielkogabarytowych w celu zagospodarowania ich na instalacji w Opolu, Prowod Sp. z o.o. przeprowadzi akcję odbioru tychże odpadów, o czym mieszkańcy Gminy Dobrzeń Wielki zostaną poinformowani poprzez stronę internetową Urzędu Gminy oraz Spółki Prowod.

 

Data publikacji: 04-09-2020 14:03 Opublikował(a): Izabela Kołodziej
Data modyfikacji: 04-09-2020 14:03 Modyfikował(a): Izabela Kołodziej