WYKAZ NIERUCHOMOŚCI – LOKALI MIESZKALNYCH dz.437/153

 

G.6840.5.2012

 

Na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651z późn. zm.) Wójt Gminy Dobrzeń Wielki podaje do publicznej wiadomości

 

 

 

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI – LOKALI MIESZKALNYCH

PRZEZNACZONYCH DO SPRZEDŻY

 

Położenie

Oznaczenie nieruchomości

Nr księgi wieczystej

Forma zbycia

Obręb: Czarnowąsy

Działka 437/153 arkusz mapy 9,
o pow. 0,0606 ha

OP1O/00094811/8

W drodze przetargu ustnego nieograniczonego

Przeznaczenie w planie : 44 MU – teren zabudowy mieszkaniowo-usługowej

 

Opis nieruchomości: Przedmiotem sprzedaży jest nieruchomość gruntowa zabudowana budynkiem mieszkalnym i gospodarczym oraz nie połączoną na stałe z gruntem wiatą drewnianą obudowaną. Działka położona jest przy drodze gminnej ul. Dworcowej 13, w terenie zabudowy mieszkaniowo-usługowej. Teren uzbrojony w urządzenia infrastruktury technicznej: woda, energia, kanalizacja, ciepłociąg.

 

Przeznaczenie nieruchomości: zgodne z zapisami wynikającymi z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Czarnowąsy

 

 

Cena nieruchomości: 220 000,00 zł

 

 

Termin złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 w/w ustawy ustalam do dnia 06 kwietnia 2012 roku.

 

 

Wykaz zostaje wywieszony na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Dobrzeń Wielki, na okres 21 dni tj. od dnia 23 lutego 2012 r. do 15 marca 2012 r., oraz w biuletynie informacji publicznej urzędu www.bip.dobrzenwielki.pl. Natomiast informacja o wywieszeniu wykazu zostanie podana do publicznej wiadomości przez ogłoszenie w Nowej Trybunie Opolskiej.

 

 

  

Gwiazdka Polecamy

KMZB.jpeg

aglomeracja.png

wios_opole_powietrze.png

rodzina500.png

stobrawski.png

gmina_fair_play.jpg-1.png

Logo WKU.png

 

×

Wyszukaj w serwisie

Tagi wyszukiwania:
×

Zapisz się do newslettera

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych w celu przesyłania newslettera. Dane moje podałem dobrowolnie, mam możliwości ich poprawiania, żądania zaprzestania ich przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania. Administratorem danych osobowych jest Gmina Dobrzeń Wielki, ul. Namysłowska 44 46-081 Dobrzeń Wielki