Usługi sąsiedzkie w Aglomeracji Opolskiej

Logo Fundusze Europejskie Programy Regionalne, Flaga Rzeczpospolitej Polskiej, logo Województwa Opolskiego, flaga Unii Europejskiej

Do 10.10.2020 r. nabór do udziału w projekcie.

„Usługi sąsiedzkie w Aglomeracji Opolskiej”

Cel: wsparcie osób w wieku 60+ o ograniczonych możliwościach samodzielnego zaspakajania podstawowych potrzeb, np. robienie zakupów, ugotowanie posiłku, zachowanie higieny osobistej itp.

Jak to zrobimy? Poprzez znalezienie osób w najbliższym sąsiedztwie (ulica, dzielnica, sołectwo), które będą chciały wesprzeć swoich sąsiadów w codziennym życiu.

Propozycja realizacji niniejszego projektu jest odpowiedzią na istniejące problemy społeczne osób starszych, z niepełnosprawnością i przewlekle chorych, które funkcjonują w środowiskach zamieszkania Aglomeracji Opolskiej i mają problem z zabezpieczeniem podstawowych potrzeb życiowych. Projekt umożliwia jak najdłuższe pozostanie przez osoby niesamodzielne w swoim środowisku zamieszkania, poprzez wzmocnienie aktywności społecznej środowiska lokalnego, które czynnie włączy się w realizację usług sąsiedzkich na rzecz 40 osób w wieku 60+ potrzebujących wsparcia w codziennym życiu. Na terenie Aglomeracji Opolskiej żadna z gmin nie realizuje usług sąsiedzkich, a przecież taki rodzaj usług jest najbardziej adekwatny do potrzeb osób starszych i niepełnosprawnych, gdyż usługi opiekuńcze mogą być realizowane w każdym dniu tygodnia, o każdej godzinie oraz przez osoby znane i zaufane, należące do społeczności lokalnej.

Miejscem realizacji zadania publicznego są gminy wchodzące w skład Aglomeracji Opolskiej. W ramach projektu planuje się zrealizowanie następujących działań:

  1. Rekrutacja uczestników/-ek projektu oraz opiekunek/opiekunów świadczących sąsiedzkie usługi opiekuńcze.
  2. Przygotowanie środowisk sąsiedzkich (opiekunów/opiekunek) do realizacji usług według standardu usług sąsiedzkich.
  3. Realizacja usług sąsiedzkich przez 10 miesięcy.
  4. Szkolenia dla opiekunek/opiekunów usług sąsiedzkich.
  5. Nadzór nad realizacją usług.
  6. Zarządzanie projektem.

Projektowane działania przyczynią się do rozwoju systemu usług wsparcia na terenie gmin Aglomeracji Opolskiej, umożliwiając zaspokojenie potrzeb osób w wieku senioralnym o ograniczonej samodzielności, a także umożliwiając im jak najdłuższe utrzymanie / podtrzymanie samodzielności w środowisku zamieszkania.

Udział w projekcie jest bezpłatny.

Natomiast opiekunowie/opiekunki otrzymują wynagrodzenie w wysokości 600,00 zł brutto miesięcznie.

Kontakt:

p. Rafał Sieradzan tel. 692 579 921

Gwiazdka Polecamy

KMZB.jpeg

aglomeracja.png

wios_opole_powietrze.png

rodzina500.png

stobrawski.png

gmina_fair_play.jpg-1.png

Logo WKU.png

 

×

Wyszukaj w serwisie

Tagi wyszukiwania:
×

Zapisz się do newslettera

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych w celu przesyłania newslettera. Dane moje podałem dobrowolnie, mam możliwości ich poprawiania, żądania zaprzestania ich przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania. Administratorem danych osobowych jest Gmina Dobrzeń Wielki, ul. Namysłowska 44 46-081 Dobrzeń Wielki