Debata oświatowa w Gminie Dobrzeń Wielki

Przed polską edukacją stoją wielkie wyzwania. Najważniejszym z nich staje się właśnie kształcenie u naszych uczniów kompetencji kluczowych niezbędnych do funkcjonowania w dzisiejszym świecie i poruszaniu się na rynku pracy. Chcemy aby nasza lokalna edukacja odpowiadała na wyzwania jakie niesie XXI wiek. Dlatego też, aby wspierać nasze szkoły i przedszkola, Gmina Dobrzeń Wielki bierze udział w projekcie „VULCAN kompetencji w OPOLSKICH samorządach”, dofinansowanym ze środków Unii Europejskiej  w ramach którego debata jest organizowana.

W ramach tego projektu 6 października 2020r.została przeprowadzona debata oświatowa. W spotkaniu tym wzięli udział zaproszeni goście, reprezentujący grupy społeczne, które są powiązane z oświatą.  Wśród uczestników tego wydarzenia oświatowego znaleźli się:

  1. Przewodniczący Samorządów Uczniowskich szkół/zespołów;
  2. Dyrektorzy Placówek Oświatowych Gminy Dobrzeń Wielki;
  3. Nauczyciele szkół/zespołów;
  4. Przewodniczący Rady Rodziców szkół/zespołów;
  5. Partnerzy Lokalnej Oświaty - pracodawcy, Dyrektor GOK-u, Prezes ZNP Oddział Dobrzeń Wielki, przedstawiciel Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia, Sportu i Spraw Społecznych Rady Gminy Dobrzeń Wielki.

Tematem przewodnim spotkania dialogowego było:

  1. wypracowanie SWOTA dla edukacji przez poszczególne grupy interesariuszy,
  2. prezentacja SWOT-ów,
  3. wypracowanie wniosków i rekomendacji dla kierunków oświaty gminnej przez poszczególne grupy interesariuszy. Praca z użyciem metaplanu.

Debata była facylitowana przez eksperta ds. rozwoju edukacji z firmy Vulcan - Panią Agnieszkę Szwejkowską.

Ze strony JST powitania zaproszonych gości jak i otwarcia debaty dokonał Zastępca Wójta Gminy Dobrzeń Wielki - Pan Piotr Jonek, a przebieg spotkania koordynowały Panie: Adriana Pietrzyk oraz Gabriela Szmolke – inspektorzy ds. Oświaty, Kultury i Zdrowia Urzędu Gminy
w Dobrzeniu Wielkim.

Spotkanie przebiegło w atmosferze wzajemnego szacunku i  respektowania zdania innych.

 

 

 

Gwiazdka Polecamy

KMZB.jpeg

Aglomeracja opolska

Informacja o jakości powietrza Wioś Opole

rodzina 500+

Stobrawski Zielony Szlak

gmina_fair_play.jpg-1.png

WKU

 

×

Wyszukaj w serwisie

Tagi wyszukiwania:
×

Zapisz się do newslettera

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych w celu przesyłania newslettera. Dane moje podałem dobrowolnie, mam możliwości ich poprawiania, żądania zaprzestania ich przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania. Administratorem danych osobowych jest Gmina Dobrzeń Wielki, ul. Namysłowska 44 46-081 Dobrzeń Wielki