• Dzisiaj jest:
  sobota, 02 marca 2024
 • Temperatura w Gminie Dobrzeń Wielki:
  13 °C

Debata oświatowa w Gminie Dobrzeń Wielki

Przed polską edukacją stoją wielkie wyzwania. Najważniejszym z nich staje się właśnie kształcenie u naszych uczniów kompetencji kluczowych niezbędnych do funkcjonowania w dzisiejszym świecie i poruszaniu się na rynku pracy. Chcemy aby nasza lokalna edukacja odpowiadała na wyzwania jakie niesie XXI wiek. Dlatego też, aby wspierać nasze szkoły i przedszkola, Gmina Dobrzeń Wielki bierze udział w projekcie „VULCAN kompetencji w OPOLSKICH samorządach”, dofinansowanym ze środków Unii Europejskiej  w ramach którego debata jest organizowana.

W ramach tego projektu 6 października 2020r.została przeprowadzona debata oświatowa. W spotkaniu tym wzięli udział zaproszeni goście, reprezentujący grupy społeczne, które są powiązane z oświatą.  Wśród uczestników tego wydarzenia oświatowego znaleźli się:

 1. Przewodniczący Samorządów Uczniowskich szkół/zespołów;
 2. Dyrektorzy Placówek Oświatowych Gminy Dobrzeń Wielki;
 3. Nauczyciele szkół/zespołów;
 4. Przewodniczący Rady Rodziców szkół/zespołów;
 5. Partnerzy Lokalnej Oświaty - pracodawcy, Dyrektor GOK-u, Prezes ZNP Oddział Dobrzeń Wielki, przedstawiciel Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia, Sportu i Spraw Społecznych Rady Gminy Dobrzeń Wielki.

Tematem przewodnim spotkania dialogowego było:

 1. wypracowanie SWOTA dla edukacji przez poszczególne grupy interesariuszy,
 2. prezentacja SWOT-ów,
 3. wypracowanie wniosków i rekomendacji dla kierunków oświaty gminnej przez poszczególne grupy interesariuszy. Praca z użyciem metaplanu.

Debata była facylitowana przez eksperta ds. rozwoju edukacji z firmy Vulcan - Panią Agnieszkę Szwejkowską.

Ze strony JST powitania zaproszonych gości jak i otwarcia debaty dokonał Zastępca Wójta Gminy Dobrzeń Wielki - Pan Piotr Jonek, a przebieg spotkania koordynowały Panie: Adriana Pietrzyk oraz Gabriela Szmolke – inspektorzy ds. Oświaty, Kultury i Zdrowia Urzędu Gminy
w Dobrzeniu Wielkim.

Spotkanie przebiegło w atmosferze wzajemnego szacunku i  respektowania zdania innych.

 

 

 

Data publikacji: 07-10-2020 11:19 Opublikował(a): Izabela Kołodziej
Data modyfikacji: 07-10-2020 11:19 Modyfikował(a): Izabela Kołodziej