• Dzisiaj jest:
  sobota, 18 maja 2024
 • Temperatura w Gminie Dobrzeń Wielki:
  10 °C

Informujemy, że KRUS realizuje rehabilitację leczniczą w Centrach Rehabilitacji Rolników.

Drodzy Rolnicy

Informujemy, że KRUS realizuje rehabilitację leczniczą w Centrach Rehabilitacji Rolników.

Obecnie wszystkie Centra Rehabilitacji KRUS prowadzą swoją działalność, zachowując obowiązujące wytyczne dotyczące bezpieczeństwa epidemicznego. Ogólne zasady kierowania pacjentów na rehabilitację nie uległy zmianie. Jednakże, w związku z panującym stanem epidemii, warunkiem rozpoczęcia rehabilitacji leczniczej w Centrach Rehabilitacji Rolników KRUS jest negatywny wynik testu  diagnostycznego w kierunku SARS-CoV-2, zleconego przez CRR, do którego kierowany jest pacjent,  wykonanego nie wcześniej niż 6 dni przed wyjazdem. Wykonanie testu jest bezpłatne. Informacje o wykazie punktów pobrań wymazu przekazują telefonicznie pracownicy ds. rehabilitacji  Oddziału Regionalnego KRUS w Opolu, każdorazowo podczas kierowania na turnus.

Uprawnionymi do rehabilitacji leczniczej są:

 • Rolnicy ubezpieczeni w KRUS, zagrożeni całkowitą niezdolnością do pracy w gospodarstwie rolnym oraz rolnicy uznani okresowo za całkowicie niezdolnych do pracy w gospodarstwie rolnym, którzy rokują  jej  odzyskanie w wyniku dalszego leczenia i rehabilitacji
 • Dzieci rolników, jeśli przynajmniej  jeden z  rodziców  jest uprawniony do świadczeń KRUS. W bieżącym roku rehabilitacja dzieci została odwołana z uwagi na panującą pandemię.

Aby skorzystać z rehabilitacji wymienione wyżej osoby muszą spełniać jeden z warunków:

 • podlegać ubezpieczeniu społecznemu rolników z mocy ustawy w pełnym zakresie,
 • podlegać ubezpieczeniu wypadkowemu, chorobowemu i macierzyńskiego na wniosek w pełnym zakresie, nieprzerwanie co najmniej 18 miesięcy przed złożeniem wniosku o rehabilitację leczniczą (okres ten nie jest wymagany, gdy osoba uległa wypadkowi przy pracy rolniczej),
 • mieć ustalone prawo do okresowej renty rolniczej z tytułu niezdolności do pracy, jeżeli zachowały zdolność do samodzielnej egzystencji.

Podstawą skierowania na turnus jest:

 • wniosek o skierowanie sporządzony przez lekarza POZ prowadzącego pacjenta lub
 • prawomocne orzeczenie lekarza rzeczoznawcy\komisji lekarskiej KRUS o przyznanym przedłużonym zasiłku chorobowym z tytułu niezdolności do pracy powyżej 180 dni albo okresowej renty rolniczej.

Rehabilitacja nie obejmuje emerytów oraz osoby przebywające na rencie stałej.

Osoba skierowana otrzymuje zwrot kosztów przejazdu do zakładu rehabilitacji w postaci ryczałtu za najtańszy środek transportu w jedną stronę.

Rehabilitacja lecznicza w KRUS jest dobrowolna i realizowana w warunkach stacjonarnych.

Wniosek złożony przez rolnika w Oddziale Regionalnym KRUS lub w Placówce Terenowej jest sprawdzany pod względem formalnym (pod kątem posiadanych uprawnień do korzystania ze świadczeń Kasy). Po ustaleniu uprawnień, wniosek podlega merytorycznej weryfikacji przez Lekarza Regionalnego Inspektora Orzecznictwa Lekarskiego, który ocenia potrzebę skierowania na rehabilitację. W przypadku pozytywnej decyzji uzgadniany jest termin wyjazdu.

Rehabilitacja lecznicza realizowana za pośrednictwem Kasy jest rzeczowym świadczeniem zdrowotnym, służącym zachowaniu, poprawie lub przywróceniu zdolności do pracy w gospodarstwie rolnym, udzielanym w sześciu centrach rehabilitacji leczniczej zlokalizowanych na terenie całej Polsk, w: Jedlcu, Horyńcu-Zdroju, Iwoniczu-Zdroju, Szklarskiej Porębie, Kołobrzegu i Świnoujściu.

W zakładach KRUS wskazaniami do rehabilitacji leczniczej są schorzenia narządów układu ruchu z zakresu ortopedii, reumatologii i neurologii. W Kołobrzegu dodatkowo  prowadzona jest rehabilitacja osób z chorobami układu sercowo-naczyniowego.

Pacjent poddawany jest rehabilitacji leczniczej w ciągu 17dni zabiegowych. W czasie pobytu ma zapewnioną całodobową opiekę lekarsko-pielęgniarską, a w miarę potrzeby może być skierowany na niezbędne badania pomocnicze. Całkowity koszt zabiegów rehabilitacyjnych, zakwaterowania, wyżywienia oraz opieki medycznej ponosi KRUS.

Powrót rolnika do czynnego życia zawodowego oraz poprawa jego zdolności do pracy w gospodarstwie rolnym, to jedno z najważniejszych zadań, które KRUS stawia sobie jako instytucja ubezpieczeniowa realizująca program profilaktyczno-rehabilitacyjny.

Opracowała:

Ewelina Nowek
Starszy Specjalista
Samodzielnego Referatu Prewencji,
Rehabilitacji i Orzecznictwa Lekarskiego
OR KRUS w Opolu

Serdecznie zachęcam do składania wniosków o rehabilitację do Oddziału Regionalnego KRUS w Opolu lub najbliższej Placówki Terenowej. Czeka na Państwa bogata oferta zabiegów w Centrach Rehabilitacyjnych Rolników w całej Polsce, a realizacja programu medycznego zapewni szybki powrót do zdrowia.

Lech Waloszczyk
Dyrektor OR KRUS w Opolu

Data publikacji: 12-10-2020 13:53 Opublikował(a): Izabela Kołodziej
Data modyfikacji: 12-10-2020 13:53 Modyfikował(a): Izabela Kołodziej