Opolski KRUS przeprowadził wizytacje żniwne w województwie opolskim.

Opolski KRUS, jak co roku, wspólnie z Państwową Inspekcją Pracy w Opolu przeprowadził wizytacje żniwne, których celem było dokonanie oceny:

  1. Wykorzystania w gospodarstwie materiałów niebezpiecznych, w tym płyt eternitowych,
  2. Stanu wyposażenia gospodarstwa w maszyny i ciągniki rolnicze,
  3. Stanu zabezpieczeń (osłon), znajdujących się w na wyposażeniu sprzętu rolniczego.

W bieżącym roku Opolski Oddział Regionalny Kasy w ramach pracy w Wojewódzkiej Komisji d/s Bezpieczeństwa i Higieny Pracy w Rolnictwie przy Okręgowym Inspektoracie Pracy w Opolu odwiedził ponad 50 gospodarstw indywidualnych, w których skontrolowano sprzęt rolniczy wykorzystywany podczas żniw pod kątem wyposażenia m.in. w odpowiednie osłony i zabezpieczenia zapewniające bezpieczeństwo przy pracy. Sprawdzano również stan instalacji i urządzeń elektrycznych oraz wykorzystywanie materiałów niebezpiecznych posiadających w swoim składzie azbest.

Przeprowadzona kontrola potwierdziła, iż w większości zwizytowanych gospodarstw rolnych odnotowuje się występowanie osłon, wałów odbioru mocy i zabezpieczeń przy ciągnikach i maszynach rolniczych. Wizytacje potwierdzają również, iż większość wykorzystywanego podczas żniw sprzętu rolniczego jest w dobrym stanie technicznym, a stary sprzęt wymieniony jest na nowy. Kontrolowane obiekty budowlane spełniają w większości wymogi bezpieczeństwa.

Wizytacja była również okazją do skontrolowania w jakich pracach dzieci do lat 15 pomagają w gospodarstwie. Podczas kontroli nie zaobserwowano w tym zakresie nieprawidłowości.

W 10% gospodarstw, które zostały objęte wizytacją, odnotowano występowanie niebezpiecznych płyt eternitowych, które mają swoje zastosowanie m. in. w pokryciach dachów.

Dokonując analizy przeprowadzonych wizytacji można stwierdzić rosnącą świadomość rolników, na temat przestrzegania zasad bezpieczeństwa wyrażającą się w coraz lepszej dbałości o wykorzystywany w pracach sprzęt rolniczy, a także stan budynków gospodarczych. Wymiernym efektem tych starań jest 15%-owy spadek ilości wypadków porównując III kwartał 2019 r. do III kwartału 2020 r. Sytuacja to potwierdza celowość podejmowanych przez KRUS działań prewencyjnych, które w dalszym ciągu będą kontynuowane.

Opracowała:

Małgorzata Malinowska – Starszy Referent
Samodzielny Referat Prewencji, Rehabilitacji i Orzecznictwa Lekarskiego
Oddziału  Regionalnego KRUS Opole

Gwiazdka Polecamy

KMZB.jpeg

aglomeracja.png

wios_opole_powietrze.png

rodzina500.png

stobrawski.png

gmina_fair_play.jpg-1.png

Logo WKU.png

 

×

Wyszukaj w serwisie

Tagi wyszukiwania:
×

Zapisz się do newslettera

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych w celu przesyłania newslettera. Dane moje podałem dobrowolnie, mam możliwości ich poprawiania, żądania zaprzestania ich przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania. Administratorem danych osobowych jest Gmina Dobrzeń Wielki, ul. Namysłowska 44 46-081 Dobrzeń Wielki