• Dzisiaj jest:
  sobota, 02 marca 2024
 • Temperatura w Gminie Dobrzeń Wielki:
  12 °C

Nadzwyczajna sesja Rady Gminy Dobrzeń Wielki.

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. jedn. Dz. U. z 2020 r. poz. 713)
zwołuję nadzwyczajną sesję Rady Gminy Dobrzeń Wielki.

         Sesja odbędzie się w środę, 4 listopada 2020 roku, w Sali Narad Urzędu Gminy w Dobrzeniu Wielkim. Początek obrad o godz. 15.00.

Proponuję następujący porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji, stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji rady.
 3. Wnioski o uzupełnienie porządku obrad.
 4. Zatwierdzenie porządku obrad.

Rozpatrzenie projektów oraz podjęcie uchwał:

5. Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dobrzeń Wielki na rok 2020

 • informacja skarbnika lub wójta gminy
 • dyskusja i głosowanie

6. Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019 – 2022

 • informacja skarbnika lub wójta gminy
 • dyskusja i głosowanie

7.  Uchwała w sprawie rozpatrzenia i załatwienia petycji

 • informacja sekretarza lub wójta gminy
 • dyskusja i głosowani

8.  Interpelacje i wolne wnioski.
9. Sprawy różne.
10. Zakończenie obrad, zamknięcie sesji.

 

                                                    Przewodniczący Rady Gminy Dobrzeń Wielki

Roman Kołbuc

PDFProjekty uchwał na sesję w dniu 04.11.2020r.pdf (1,10MB)

Data publikacji: 03-11-2020 12:48 Opublikował(a): Izabela Kołodziej
Data modyfikacji: 03-11-2020 13:55 Modyfikował(a): Izabela Kołodziej