Zarządzenie Nr 0050.1.18.2012 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 05 marca 2012 r. zmieniające zarządzenie w sprawie ogłoszenia konkursów na stanowiska dyrektorów placówek oświatowych w Gminie Dobrzeń Wielki

Zarządzenie Nr 0050.1.18.2012
Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 05 marca 2012 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie ogłoszenia konkursów na stanowiska dyrektorów placówek oświatowych w Gminie Dobrzeń Wielki

 

Na podstawie art.36a, w związku z art. 5c pkt.2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, Nr 273, poz. 2703, Nr 281, poz. 2781, z 2005 r. Nr 17, poz. 141, Nr 94, poz. 788, Nr 122, poz. 1020, Nr 131, poz. 1091, Nr 167, poz. 1400, Nr 249, poz. 2104, z 2006 r. Nr 144, poz.1043, Nr 208, poz. 1532, Nr 227, poz. 1658, z 2007 r. Nr 80, poz. 542, Nr 115, poz. 791, Nr 120, poz. 818, Nr 180, poz. 1280, Nr 181, poz. 1292, z 2008 r. Nr 70, poz. 416, Nr 145, poz. 917, poz. 216, poz. 1370, Nr 235, poz. 1618, z r. Nr 6, poz. 33, Nr 31, poz. 206, Nr 56, poz.458, Nr 157, poz. 1241, Nr 219, poz. 1705, z r. Nr 44, poz. 250, Nr 54, poz. 320, Nr 127, poz. 857, Nr 148, poz. 991, z 2011 r. Nr 106, poz. 622, Nr 112, poz. 654, Nr 149, poz. 887, Nr 205, poz. 1206) oraz § 1 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 8 kwietnia 2010 r. w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora szkoły lub placówki i trybu pracy komisji konkursowej (Dz.U. z 2010 r. Nr 60, poz. 373, z 2011 r. Nr 254, poz. 1525)

zarządzam co następuje:

§1.

W Zarządzeniu Nr 0050.1.17.2012 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 27 lutego 2012 r. w sprawie ogłoszenia konkursów na stanowiska dyrektorów placówek oświatowych w Gminie Dobrzeń Wielki dokonuje się następujących zmian:

§2.

W tabeli określającej daty przeprowadzenia konkursów w placówkach: Publiczne Przedszkole w Czarnowąsach oraz Zespół Szkół w Czarnowąsach ulegają zmiany dat z „28 marca 2012 r." na datę „23 marca 2012 r."

§3.

Ostateczne brzmienie tabeli ma postać: 
 

Nazwa placówki

Data przeprowadzenia konkursu

Godzina przeprowadzenia konkursu

Miejsce

przeprowadzenia konkursu

Publiczne Przedszkole w Czarnowąsach

23 marca 2012 r.

900

sala narad Urzędu Gminy

w Dobrzeniu Wielkim

Zespół Szkół w Czarnowąsach

23 marca 2012 r.

1200

sala narad Urzędu Gminy

w Dobrzeniu Wielkim

Publiczne Przedszkole w B rzezi u

26 marca 2012 r.

900

sala narad Urzędu Gminy

w Dobrzeniu Wielkim

Publiczne Przedszkole Nr 1 w Dobrzeniu Wielkim

26 marca 2012 r.

1200

sala narad Urzędu Gminy

w Dobrzeniu Wielkim

Publiczne Przedszkole w Chróścicach

27 marca 2012 r.

900

sala narad Urzędu Gminy

w Dobrzeniu Wielkim

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Kup

27 marca 2012 r.

1200

sala narad Urzędu Gminy

w Dobrzeniu Wielkim

 


§4.


Zarządzenie wchodzi w życie w dniu ogłoszenia

 

                                                                                                                               Wójt Gminy

                                                                                                                             Henryk Wróbel

PDFZarządzenie Nr 0050-1-18-2012.pdf (120,18KB)

Gwiazdka Polecamy

KMZB.jpeg

Aglomeracja opolska

Informacja o jakości powietrza Wioś Opole

rodzina 500+

Stobrawski Zielony Szlak

gmina_fair_play.jpg-1.png

WKU

 

×

Wyszukaj w serwisie

Tagi wyszukiwania:
×

Zapisz się do newslettera

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych w celu przesyłania newslettera. Dane moje podałem dobrowolnie, mam możliwości ich poprawiania, żądania zaprzestania ich przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania. Administratorem danych osobowych jest Gmina Dobrzeń Wielki, ul. Namysłowska 44 46-081 Dobrzeń Wielki