Informacja o terminie sesji Rady Gminy Dobrzeń Wielki

     Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. jedn. Dz. U. z 2020 r. poz. 713)

zwołuję sesję Rady Gminy Dobrzeń Wielki.

       Sesja odbędzie się w poniedziałek, 16 listopada 2020 roku, w Sali Narad Urzędu Gminy w Dobrzeniu Wielkim. Początek obrad o godz. 15.00.

Proponuję następujący porządek obrad:

  1. Otwarcie sesji, stwierdzenie prawomocności obrad.
  2. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji rady.
  3. Wnioski o uzupełnienie porządku obrad.
  4. Zatwierdzenie porządku obrad.
  5. Dyskusja na temat Petycji nr 6/2020, dotyczącej „Zwołania zebrania Członków Rady Gminy Dobrzeń Wielki w trybie nadzwyczajnym”, w celu rozpatrzenia sytuacji w Przedszkolu w Dobrzeniu Wielkim, związanej z absencją chorobową personelu i podjęcia działań dotyczących funkcjonowania lub czasowego zamknięcia Przedszkola w związku z pandemią.
  6. Interpelacje i wolne wnioski.
  7. Sprawy różne.
  8. Zakończenie obrad, zamknięcie sesji.

 

                                                         Przewodniczący Rady Gminy Dobrzeń Wielki

Roman Kołbuc

Gwiazdka Polecamy

KMZB.jpeg

aglomeracja.png

wios_opole_powietrze.png

rodzina500.png

stobrawski.png

gmina_fair_play.jpg-1.png

Logo WKU.png

 

×

Wyszukaj w serwisie

Tagi wyszukiwania:
×

Zapisz się do newslettera

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych w celu przesyłania newslettera. Dane moje podałem dobrowolnie, mam możliwości ich poprawiania, żądania zaprzestania ich przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania. Administratorem danych osobowych jest Gmina Dobrzeń Wielki, ul. Namysłowska 44 46-081 Dobrzeń Wielki